Casebook Content – Dobre praktyki realizacji kampanii

Casebook Content – Dobre praktyki realizacji kampanii

„Casebook Content – Dobre praktyki realizacji kampanii” to nowa publikacja przygotowana przez Grupę Roboczą Content Marketing i Reklama Natywna działającą w ramach IAB Polska. Zawiera 10 case studies takich marek jak: Orange, Mitsubishi, Okocim, Coca-Cola, czy Lenovo, które osiągnęły swój cel poprzez skuteczne zastosowanie dobrych praktyk content marketingowych.

Przez ostatnie kilka lat działania contentowe wyrosły nie tylko na jedno z kluczowych narzędzi w arsenale współczesnego marketera, ale niejednokrotnie stawały się główną osią strategii komunikacyjnych. Nie bez przyczyny też content marketing jest wymieniany jako element rewolucji w komunikacji digitalowej obok takich rozwiązań, jak AI, voice search, czy chatboty.

Tworzenie personalizowanych, a co ważniejsze wartościowych treści to klucz do nawiązania unikatowej relacji na linii odbiorca marka, wybicia się z szumu informacyjnego i wzmocnienia pozycji oraz pożądanego wizerunku. Mnogość form w których można przebierać tworząc strategie content marketingowe, dodatkowo uatrakcyjnia ten model komunikacji.

Stworzenie dobrej kampanii contentowej nie jest łatwe, ale jak najbardziej możliwe! Pokazują to projekty zebrane w tym Casebooku. Znajdziesz tu opisy zrealizowanych w ostatnich dwóch latach kampanii, które nie tylko wyróżniają się interesującym konceptem, ale także doskonale zmapowanymi potrzebami odbiorców i dopasowaniem kanałów dotarcia i co najważniejsze wszystkie te projekty cechuje wysoka efektywność i fakt, że osiągnęły, a nawet przekraczały zakładane cele.

A chyba właśnie o to tak naprawdę wszystkim chodzi, prawda? To co, przekręcasz stronę i wchodzisz wraz z nami do fascynującego świata content marketingu?

Poradnik dla internetowego reklamodawcy – II aktualizacja

Poradnik dla internetowego reklamodawcy – II aktualizacja

Przygotowany w ramach grupy roboczej SEM IAB „Poradnik dla internetowego reklamodawcy” jest druga aktualizacją pierwszej edycji publikacji i dotyczy zmian na rynku SEM i narzędzi reklamowych 2016 – 2018r. Stanowi kompleksową prezentację podstawowych zasad prowadzenia działań marketingowych w wyszukiwarce Google, w sieciach reklamy kontekstowej, na Facebooku oraz na Youtubie.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla marketerów, którzy potrzebują prostego i przejrzystego wyjaśnienia zasad funkcjonowania wybranych internetowych narzędzi reklamowych. Może być przydatnym podręcznikiem dla pracowników działów marketingu i reklamy oraz dla osób zaczynających pracę w branży reklamowej. Stanowi dobry materiał szkoleniowy do programu certyfikacyjnego DIMAQ (Digital Marketing Qualification) prowadzonego przez IAB Polska.

W poradniku, oprócz sporej części poświęconej wyszukiwarce Google, pojawiają się takie zagadnienia jak SEO, content marketing, kampanie PPC na Facebooku, możliwości reklamowe YouTube, kompleksowe rozwiązania reklamowe oraz sporo treści dotyczących planowania, analizowania i optymalizacji prowadzonych działań reklamowych.

Publikacja przygotowana przez Grupę Roboczą SEM

 

Przewodnik po reklamie natywnej

Przewodnik po reklamie natywnej

IAB Polska prezentuje Przewodnik po reklamie natywnej, który został opracowany przez ekspertów skupionych w działającej przy IAB Polska Grupie Roboczej Content Marketing i Reklama Natywna. Publikacja ma pomóc w zrozumieniu aktualnych, dynamicznych przemian na rynku reklamowym oraz zmian w sposobie tzw. konsumpcji mediów przez użytkowników.

Przewodnik służyć ma merytorycznym wsparciem dla całej branży marketingowej – klientów, domów mediowych, agencji, wydawców i sieci. Jego twórcy za swój cel obrali nie tylko zaprezentowanie obecnej sytuacji reklamy natywnej na polskim rynku, ale również zaproponowanie uniwersalnych standardów, mających zapewnić poprawne i efektywne wdrożenie nowego formatu.

Całość materiału przygotowana została w dynamicznej, przystępnej formie, zachęcającej do zapoznania się z najnowszymi trendami na rynku reklamowym oraz zrozumienia zasad funkcjonowania reklamy natywnej.

Przewodnik stanowić będzie także podstawę przyszłych inicjatyw IAB Polska w obszarze reklamy natywnej.

W polu zainteresowania autorów opracowań składających się na Przewodnik po reklamie natywnej znalazły się takie zagadnienia jak:

  • Zróżnicowanie pomiędzy reklamą contentową a reklamą natywną
  • Aspekty prawne reklamy natywnej
  • Metodologia pomiaru efektywności reklamy natywnej
  • Porównanie efektywności reklamy graficznej i reklamy natywnej
  • Reklama natywna jako narzędzie dystrybucji treści
  • Reklama natywna w kanale mobilnym
  • Wykorzystanie wideo w reklamie natywnej
  • Prognozy na najbliższą przyszłość reklamy natywnej

Zapraszamy do lektury!

 

Raport IAB Polska: Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce

Raport IAB Polska: Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce

Podczas konferencji MIXX Conference 2016 zaprezentowana została trzecia edycja Raportu „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce”, opracowanego przez zespół specjalistów i praktyków pod kierownictwem działu badawczego IAB Polska.

Według szacunków agencji Starcom, wartość netto rynku reklamy internetowej – obejmującej przychody gotówkowe wydawców pochodzące ze sprzedaży podstawowych formatów reklamy online – wzrosła przez ostatnie 5 lat około 50% – z poziomu 1,2 mld zł w 2011 roku do ponad 1,8 mld zł w 2015 roku. W tym samym okresie rynek reklamy telewizyjnej wzrósł jedynie o 3,2%. W 2016 roku budżety reklamodawców przeznaczone na reklamę w internecie osiągną̨ wartość przekraczającą 2,2 mld zł, zaś budżety telewizyjne około 4 mld zł. Bedzie to więc pierwszy rok, w którym – w tym ujęciu – wartość rynku reklamy internetowej przekroczy 50% wartości rynku reklamy telewizyjnej. W bieżącym roku udział internetu w łącznych wydatkach reklamowych netto w Polsce wyniesie 27%, zaś w przyszłym będzie to 30%. Jako wiodące trendy można wymienić: rozwój reklamy mobilnej, a w szczególności mobile wideo, oraz rozwój modelu sprzedaży programmatic.

Według badania IAB Polska/PwC AdEx – które obejmuje szerszy zakres formatów i koncentruje się na wydatkach reklamodawców, nie tylko przychodach gotówkowych wydawców – rok 2015 zamknął się wartością rynku reklamowego online na poziomie 3,2 mld zł z indeksem wzrostu wynoszącym 20% rok do roku. Dynamika wzrostu lekko wyhamowała po pierwszym kwartale br., co może być poczytywane jako początek stagnacji lub tylko chwilowe spowolnienie. W kończącym się roku mogą się zrealizować dwa scenariusze. Pierwszy z nich (bazowy) zakłada, że wspomniane wyhamowanie będzie się pogłębiało, a cały rok zamknie się dynamiką na poziomie 15-17% oraz wartością ponad 3,6 mld zł. W scenariuszu tym dynamika w drugim półroczu może spaść nawet o połowę, jednak dzięki bardzo dobrym wynikom już zamkniętego półrocza całkowita wartość rynku nie powinna spaść poniżej wspomnianej wartości 3,6 mld zł. Drugi scenariusz (dynamiczny) zakłada, że indeks roczny wyniesie 18-20%, a wartość komunikacji cyfrowej może przekroczyć granicę 3,7 mld zł. Należy zwrócić zarazem uwagę, że obydwa rozważane scenariusze zakładają, iż dynamika w tym roku nie powróci do tak wysokiego poziomu, jaki odnotowano w pierwszym kwartale 2016 roku.

Zapraszamy do pobrania pełnej treści Raportu Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce 2016-2017 ze strony internetowej IAB Polska.

„Konsumpcja treści online a marketing”, nowy raport IAB Polska

„Konsumpcja treści online a marketing”, nowy raport IAB Polska

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska prezentuje najnowszy raport, zatytułowany „Konsumpcja treści online a marketing”. Publikacja poddaje szczegółowej analizie zmiany, jakie dokonują się w dzisiejszej konsumpcji treści, oraz zawiera wskazówki, jak efektywnie wykorzystać je w działaniach marketingowych. Premiera raportu odbyła się 5 kwietnia br. podczas #17 IAB Expert Panelu.

Konsumpcja treści ewoluuje, stając się coraz bardziej interaktywna i wielokanałowa. Zjawisko to wymusza na producentach i usługodawcach zmianę podejścia do produkcji i dystrybucji różnego rodzaju contentu. W ten sposób przed raklamodawcami otwierają się coraz to nowe możliwości i zmienia się podejście do marketingu.

Internet wypełniony jest trudną do wyobrażenia ilością różnorodnych treści. Obecnie – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – widać jednak, że nie liczy się ilość, ale jakość oferowanego contentu i jego dopasowanie do potrzeb użytkowników. Działania marketingowe powinny podążać za zmieniającym się konsumentem, który korzysta z coraz mniejszych urządzeń, ale dzięki mobilności zaczyna spędzać przed ich ekranem więcej czasu niż przed telewizorem.

W raporcie „Konsumpcja treści online a marketing” czytelnik znajdzie m.in. szczegółową analizę współczesnych realiów reklamowych (m.in.: analizę mediów Paid–Owned–Earned, opis koncepcji content marketingu, możliwe rozwiązania reklamowe, model płatnego dostępu do treści) i szereg wskazówek, w jaki sposób korzystać z narzędzi komunikacji online, takich jak wideo, rich media, treści audio czy komunikatory w mediach społecznościowych. W raporcie znalazł się także rozdział poświęcony millenialsom, przeanalizowane zostały możliwości jakie daje big data oraz przedstawiona została perspektywa prawna związana z regulacjami unijnymi dotyczącymi treści i produktów online.

Premiera raportu „Konsumpcja treści online a marketing” odbyła się 5 kwietnia br. podczas wydarzenia  #17 IAB Expert Panel. O zmianach, jakie dokonują się w dzisiejszej konsumpcji treści, oraz o tym, jak efektywnie wykorzystać je w działaniach marketingowych, dyskutowały Paulina Górska (Dyrektor Produktu Lifestyle i Serwisów Wideo, Grupa Wirtualna Polska), Anna Iller (Branded Content Manager, Allegro), Kamila Kownacka (Chief Digital Officer, OMD), Adrianna Kubik-Przybył (Content Marketing Director, They.pl) i Anna Sakowicz (Chief Digital, Data&Analytics Officer, SMG Polska).

Przewodnik Content Marketingu

Przewodnik Content Marketingu

Niniejsze opracowanie ma na celu dostarczenie uczestnikom branży marketingu cyfrowego precyzyjnych ram do interpretacji content marketingu (zwany dalej CM) poprzez odniesienie się do definicji, kanałów dystrybucji, dostępnych form oraz zasad transparentności. IAB Polska pragnie przybliżyć ten dynamicznie rozwijający się obszar komunikacji oraz zapewnić merytoryczne wsparcie, dzięki któremu działania content marketingowe w Polsce będą opierały się na wypracowanych przez branżę standardach niezbędnych do etycznej i efektywnej aktywności na tym polu.

Wobec nasilającej się dyskusji branżowej na temat rozumienia i definicji CM, dla IAB Polska i jej członków niezwykle istotne jest posiadanie wspólnego stanowiska w tym obszarze, szczególnie z punktu widzenia możliwości i ograniczeń implementacyjnych. Podstawę wspólnych rozważań stanowi wzajemna zbieżność rozwiązań technologicznych, interesów wydawców, potrzeb marketerów oraz zmieniających się wzorców zachowań konsumenckich.

Pobierz Przewodnik Content Marketingu wykorzystując poniższy przycisk:

Przewodnik stanowić będzie podstawę przyszłych inicjatyw IAB Polska w obszarze CM, w szczególności bieżących jego
aktualizacji, prezentacji najlepszych przykładów implementacji, realizacji dedykowanych projektów badawczych oraz publikacji ich wyników i adekwatnych wniosków.[/column]