Inicjatywy

IAB Polska

Stanowiska IAB Polska

Stanowiska i komentarze do projektów ustaw i innych regulacji prawnych na tematy związane z legislacją reklamy cyfrowej i branży interaktywnej na poziomie krajowym i europejskim.

Kodeks Programmatic

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic określa osobne standardy i praktyki dla wszystkich uczestników łańcucha programmatic, którzy zobowiązują się do przestrzegania określonych kryteriów i zasad obowiązujących w obszarze, za który odpowiadają.

Przewodnik Po DSA

Powołaliśmy specjalną Grupę Roboczą ds. DSA składającą się z ekspertów naszych firm członkowskich, które w sposób bezpośredni lub pośredni objęte będą przepisami DSA. Efektem prac Grupy są dokumenty wyjaśniające wybrane przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych, które mogą nastręczać problemów interpretacyjnych. Składają się one na Przewodnik po DSA.

 

InfluencerMarketing.org.pl

Strona ta to kompendium wiedzy z zakresu influencer marketingu kierowane zarówno do influencerów, jak i współpracujących z nimi podmiotów. Zbiór praktycznych porad począwszy od wyjaśnienia, kim jest infuencer, czym jest influencer marketing, zasad współpracy oraz oznaczania postów reklamowych.  Celem jest zebranie możliwie jak największej ilości informacji i praktycznych porad w jednym miejscu, tak by sprawnie przeprowadzić użytnikowników przez rodzące się pytania i wątpliwości.

IAB contra COVID19

Jak działać w digitalu w dobie kryzysu? Jak przenieść działania swojej firmy do świata online? przygotowaliśmy szereg eksperckich materiałów poradnikowych, które wspierają przedsiębiorców i pracowników i tłumaczą, jak wykorzystać kanały online, by przetrwać w tym trudnym okresie.

Rada Sektorowa

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej to inicjatywa wspierająca edukację branży. Dążymy do tego, by kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Chcemy lepiej dopasować system edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej. W tym celu podejmujemy szereg działań.

RODO

Praktyczne kompendium wiedzy o RODO dla branży internetowej, zawiera międyz innymi kodeks branżowy, porady, gotowe wzory klauzul i rozwiązania konkretnych problemów.

Brexit

Projekt zawiera bieżące informacje nt. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz konsekwencji tego faktu na europejską i polską branżę interaktywną.

Adblocki

Projekt zawiera kompleksowe informacje na temat działania adblocków dla uzytkowników, a także zbiór dobrych praktyk antyblockingowych dla firm, które prowadzą działalność w Internecie.

Cookies

Przydatne i pełne informacje nt. cookies zarówno dla użytkowników, jak i firm, które prowadzą działalność online.

Reklamuj świadomie

Celem akcji jest propagowanie wśród reklamodawców umieszczania reklam w serwisach z legalnymi treściami, które szanują przepisy obowiązującego prawa oraz prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne. 

Oglądaj legalnie

Akcja społeczna mają na celu edukację użytkowników Internetu i pomoc w rozpoznawaniu treści legalnie dystrybuowanych w sieci od tych, które znalazły się tam w sposób nielegalny, bez zgody ich właścicieli.

Kodeks ochrony małoletnich w serwisach VOD

Zapraszamy do pobrania aktualizacji Kodeksu dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie z dnia 26 czerwca 2014 roku. Wersja zaktualizowana z dnia 2 maja 2022 r.

Przewodnik po DSA

Przewdonik zawiera dokumenty wyjaśniające wybrane przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych, które mogą nastręczać problemów interpretacyjnych: transparemtość reklamy internetowej i informacji handlowej oraz zakaz reklamy behawioralnej opartej na profilowaniu danych wrażliwych i osób małoletnich. 

InfluencerMarketing.org.pl

Strona ta to kompendium wiedzy z zakresu influencer marketingu kierowane zarówno do influencerów, jak i współpracujących z nimi podmiotów. Zbiór praktycznych porad począwszy od wyjaśnienia, kim jest infuencer, czym jest influencer marketing, zasad współpracy oraz oznaczania postów reklamowych.  Celem jest zebranie możliwie jak największej ilości informacji i praktycznych porad w jednym miejscu, tak by sprawnie przeprowadzić użytnikowników przez rodzące się pytania i wątpliwości.

IAB contra COVID19

Jak działać w digitalu w dobie kryzysu? Jak przenieść działania swojej firmy do świata online? przygotowaliśmy szereg eksperckich materiałów poradnikowych, które wspierają przedsiębiorców i pracowników i tłumaczą, jak wykorzystać kanały online, by przetrwać w tym trudnym okresie.

Rada Sektorowa

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej to inicjatywa wspierająca edukację branży. Dążymy do tego, by kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Chcemy lepiej dopasować system edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej. W tym celu podejmujemy szereg działań.

RODO

Praktyczne kompendium wiedzy o RODO dla branży internetowej, zawiera międyz innymi kodeks branżowy, porady, gotowe wzory klauzul i rozwiązania konkretnych problemów.

Brexit

Projekt zawiera bieżące informacje nt. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz konsekwencji tego faktu na europejską i polską branżę interaktywną.

Adblocki

Projekt zawiera kompleksowe informacje na temat działania adblocków dla uzytkowników, a także zbiór dobrych praktyk antyblockingowych dla firm, które prowadzą działalność w Internecie.

Cookies

Przydatne i pełne informacje nt. cookies zarówno dla użytkowników, jak i firm, które prowadzą działalność online.

Reklamuj świadomie

Celem akcji jest propagowanie wśród reklamodawców umieszczania reklam w serwisach z legalnymi treściami, które szanują przepisy obowiązującego prawa oraz prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne. 

Oglądaj legalnie

Akcja społeczna mają na celu edukację użytkowników Internetu i pomoc w rozpoznawaniu treści legalnie dystrybuowanych w sieci od tych, które znalazły się tam w sposób nielegalny, bez zgody ich właścicieli.

Kodeks ochrony małoletnich w serwisach VOD

Zapraszamy do pobrania aktualizacji Kodeksu dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie z dnia 26 czerwca 2014 roku. Wersja zaktualizowana z dnia 2 maja 2022 r.