Reklamuj świadomie

Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy

Idea

Mając na uwadze problem, jakim jest dziś reklamowanie się w nielegalnych serwisach, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska od 2014 roku realizuje akcję „Reklamuj Świadomie. Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy”. Jej celem jest propagowanie wśród reklamodawców umieszczania reklam w serwisach z legalnymi treściami, które szanują przepisy obowiązującego prawa oraz prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne. Jako organizacji zrzeszającej podmioty działające w internecie, zależy nam na uświadamianiu marketerom, iż komunikacja w portalach promujących treści legalne jest istotna zarówno dla wizerunku marki jak i dla reklamowanego produktu.

Problem istnienia nielegalnych serwisów oraz czerpania przez nie zysków z reklam jest zdaniem Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska niezwykle istotny, gdyż niesie za sobą długofalowe konsekwencje nie tylko etyczne i społeczne, ale także finansowe. Serwisy umożliwiające nielegalnie dostęp do treści powodują zmiany w strukturze przepływów finansowych pomiędzy podmiotami. W krótkim okresie głównymi poszkodowanymi są podmioty oferujące legalny dostęp do treści – kina, platformy kablowe i satelitarne, kanały telewizyjne czy legalne serwisy VOD. W dalszej perspektywie tracą także kolejne podmioty w łańcuchu powiązań: producenci, twórcy i podmioty wspierające produkcję, a także skarb państwa.

Jak pokazują dane z raportu PwC „Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce” wskutek piractwa w samym tylko 2013 roku utracono aż 500-700 mln złotych z naszego PKB, z czego Skarb Państwa utracił bezpośrednio między 170-250 mln złotych. Ponadto nielegalne serwisy generują minimalną wartość dodaną dla gospodarki, gdyż same nie inwestują w rozwój produkcji lub infrastruktury dostępowej, a ze swej działalności czerpią duże zyski. Według raportu IAB Polska „Perspektywy rozwojowe wideo online w Polsce 2014” w roku 2013 przychody reklamowe nielegalnych serwisów przekroczyły 50 mln zł.

Faktem jest, że serwisy internetowe, umożliwiające nielegalny dostęp do treści, posiadają pewne przewagi konkurencyjne nad wszystkimi legalnymi kanałami dystrybucji treści: nie ponoszą one opłat licencyjnych, oferują darmowy lub dużo tańszy dostęp do treści równolegle lub z wyprzedzeniem premiery w legalnych źródłach. Jednocześnie, serwisy te generują zyski dla swoich właścicieli w oparciu o model reklamowy lub płatności użytkowników.

Według wspomnianego raportu PwC, obecnie z serwisów umożliwiających nielegalny dostęp do treści regularnie korzysta aż 7,5 mln Polaków. Wśród nich między 29% a 49% użytkowników zapłaciło przynajmniej raz za dostęp do treści. Jednocześnie wśród widzów korzystających obecnie z serwisów umożliwiających nielegalny dostęp, 31% – 37% deklaruje wybór legalnych, płatnych opcji dostępu do treści w sytuacji, gdyby nie było możliwości skorzystania z serwisów pirackich.

Skuteczna egzekucja odpowiedzialności nielegalnych serwisów także pozostaje dużym problemem. Z uwagi na czasochłonność i koszt prowadzenia działań przeciwko ich założycielom, często nie są one podejmowane. Osoby udostępniające treści stosują natomiast modele biznesowe, którym trudno jest przypisać bezprawność, w związku z czym udaje im się unikać odpowiedzialności przy jednoczesnym czerpaniu przez nie korzyści z takich działań.

Elementem tegorocznych działań akcji „Reklamuj Świadomie. Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy” jest publikacja „Reklama w serwisach nielegalnie udostępniających treści a wizerunek marki”. Zawiera ona artykuły ekspertów zajmujących się zarówno problematyką praw autorskich, reklamy, jak i brandingu. Zwieńczeniem tegorocznych działań będzie konferencja, która odbędzie się 23 czerwca w Warszawie. Zostaną na nią zaproszeni przedstawiciele największym firm reklamujących się na polskim rynku oraz pozostali uczestnicy rynku reklamowego: agencje reklamowe oraz domy mediowe.

Dołącz

Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy jest akcją wyrastającą z potrzeby edukowania podmiotów działających w ekosystemie reklamowym i służącą podnoszeniu ich świadomości. Inicjatywa służyć ma rozwojowi legalnego rynku internetowego przez odcięcie wpływów reklamowych serwisom pirackim i przekierowanie ich do serwisów legalnych.

Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska

Na czym polega uczestnictwo w Inicjatywie?

Uczestnik Inicjatywy oświadcza, że w celu dystrybucji reklamy, powinno się posługiwać tylko tymi serwisami internetowymi, które służąc m.in. do udostępniania utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych przestrzegają przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych.

Ponadto Uczestnik oświadcza, że realizując niniejszą Inicjatywę podejmie działania wymienione w złożonej przez niego „Deklaracji działań” (według wzoru stanowiącego Załącznik numer 1). „Deklaracje działań” powinny zostać przedstawione wobec Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w terminie do trzech (3) miesięcy licząc od dnia przystąpienia do Inicjatywy (przykładowe działania faktyczne zostały wymienione w Załączniku numer 2).

 

Jak można przystąpić do Inicjatywy?

Do Inicjatywy w każdym momencie może przystąpić dowolny przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna. Przystąpienie do Inicjatywy następuje poprzez złożenie, wobec Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, „Oświadczenia o przystąpieniu do Inicjatywy” (według wzoru stanowiącego Załącznik numer 3).

Od Inicjatywy w każdym momencie można odstąpić. Odstąpienia od Inicjatywy dokonuje się poprzez złożenie, wobec Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, „Oświadczenia o odstąpieniu od Inicjatywy” (według wzoru stanowiącego Załącznik numer 4).

Wytłumaczenie wybranych pojęć użytych w niniejszym dokumencie zawarto w Załączniku numer 5.

Kontakt w sprawie Inicjatywy:

Anna Garwolińska
E-mail: a.garwolinska@iab.org.pl
M: +48 515 298 577

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa (wejście od ul. Willowej)
KRS: 0000258896
NIP: 521-34-18-625
REGON: 140780831
godziny pracy biura: 9.00 – 17.00

Materiały
Film promujący Inicjatywę
Launch Inicjatywy – Konferencja Prasowa podczas Forum IAB 2014
Konferencja

23 czerwca 2015 roku w siedzibie IAB Polska odbyła się konferencja „Reklamuj Świadomie. Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy”. Na wydarzenie zostali zaproszeni marketerzy oraz przedstawiciele branży internetowej, a celem była dyskusja w gronie eksperckim na temat problemu reklamowania się w nielegalnych serwisach.

Pierwsza część konferencji miała charakter edukacyjny. Analizę zjawiska piractwa w Polsce przedstawił Adam Głąb z PwC Polska; według szacunków firmy miesięcznie aż 7,5 miliona polskich internautów regularnie ogląda treści wideo z nielegalnych źródeł – to prawie 30% całej grupy. Szacowane straty PKB z tytułu piractwa w 2018 roku wyniosą pomiędzy 1,8 a 6,1 miliarda złotych. O skali piractwa w Polsce mówił także Paweł Kolenda, Dyrektor ds. Badań IAB Polska. W 2013 r. przychody reklamowe pirackich serwisów streamingowych przekroczyły kwotę 50 mln zł, a w roku 2014 rosły w tempie dwucyfrowym. Dodatkowo dużym problemem jest fakt, iż część internautów nieświadomie płaci za dostęp do treści w internecie serwisom nielegalnym.

W drugiej części konferencji Prezes IAB Polska, Włodzimierz Schmidt przedstawił uczestnikom założenia akcji „Reklamuj Świadomie” i rozpoczął panel dyskusyjny na temat reklamowania się w nielegalnych serwisach. Gośćmi panelu byli czołowi polscy eksperci: Krzysztof Guzowski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szymon Gutkowski – Dyrektor Zarządzający DDB & tribal, Anna Kania – Dyrektor Marketingu InPost oraz Patryk Grzeszczuk – Strategy Director Dentsu Aegis Network. Rozmówcy dyskutowali wraz z uczestnikami konferencji nad rozwiązaniami, które pozwolą zapobiegać konsekwencjom rozrastania się nielegalnych podmiotów, takimi jak zaangażowanie w inicjatywę największych reklamodawców, edukację i ścisłą współpracę różnych branż. To ważne, by podmioty działały w systemie naczyń połączonych, gdyż nielegalne serwisy funkcjonują bardzo dynamicznie i będą nieustannie szukać nowych sposobów pozyskiwania pieniędzy.

Konferencja jest częścią akcji „Reklamuj świadomie. Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy”, którą IAB Polska realizuje od 2014 roku. Jej celem jest propagowanie wśród reklamodawców umieszczania reklam w serwisach z legalnymi treściami, które szanują przepisy obowiązującego prawa oraz prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne. IAB Polska zależy na uświadamianiu firmom, iż komunikacja w portalach promujących treści legalne jest istotna zarówno dla wizerunku marki, jak i dla reklamowanego produktu.

Poniżej można obejrzeć retransmisję z konferencji:

Informacje

Sygnatariusze akcji

  • ZenithOptimedia Group
  • MediaCom
  • Havas Media Group
  • nc+
  • Cyfrowy Polsat SA
  • Evio Polska sp. z o.o.
  • Fundacja Polsat
  • Grupa Onet.pl SA
  • Wirtualna Polska Media SA
  • Izba Wydawców Prasy
  • mBank SA
  • Polkomtel SA
  • Pure Play Sp. z o.o.
  • Redefine sp. z o. o.
  • RWE Polska SA
  • TVN SA
  • TVN Media
  • Telewizja Polsat Sp. z o.o.
  • Telewizja Polska SA
  • MOVIAds
  • Questpass
  • Time S.A.

Patronat honorowy

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.