Przystąp

do IAB Polska

Jednym z ważniejszych zadań Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie metod wykorzystania Internetu. Związek ma za zadanie informować o jego potencjale reklamowym, pokazywać skuteczne rozwiązania, tworzyć i prezentować standardy jakościowe, uświadamiać klientom, czego powinni oczekiwać od tego medium i od rynku usług internetowych oraz jakie wymagania powinni stawiać agencjom, świadczącym te usługi. Działania IAB Polska mają tworzyć forum prezentacji najnowszych światowych publikacji, dotyczących efektywnego wykorzystania Internetu.

IAB Polska oferuje szereg korzyści dla firm członkowskich.

Etapy przyjęcia nowej firmy członkowskiej
(7 kroków)

Aby firma została członkiem branżowym lub stowarzyszonym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska musi spełniać następujące wymagania:

  1. Prowadzić działalność profesjonalną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na rynku marketingu interaktywnego;
  2. Zdecydować się aktywnie współuczestniczyć w rozwoju rynku marketingu interaktywnego w Polsce;
  3. Zapoznać się z treścią statutu IAB Polska a także zaakceptować wiążący charakter tego dokumentu w stosunku do członków IAB Polska;
  4. Prawidłowo wypełnić wniosek oraz deklarację członkowską dla członków branżowych lub stowarzyszonych;
  5. Przesłać wypełniony wniosek do Anny Garwolińskiej, a.garwolinska@iab.org.pl;
  6. Spotkać się z zarządem IAB Polska ws. członkostwa (w ciągu 30 dni zarząd podejmuje decyzje o przyjęciu firmy i w formie pisemnej informuje potencjalnego członka);
  7. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków branżowych lub stowarzyszonych IAB Polska opłacić składkę członkowską na podstawie otrzymanej noty księgowej.

    Witamy w IAB Polska!

Do pobrania

Kontakt

Wykorzystaj poniższy kontakt, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury przystąpienia do IAB Polska oraz odpowiedź na wszelkie inne wątpliwości.

Anna Garwolińska
Dyrektor ds. Inicjatyw i Relacji Członkowskich
E-mail: a.garwolinska@iab.org.pl
M: +48 515 298 577