O nas

IAB Polska

IAB istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 1999 roku. Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród około 230 członków Związku znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne i reklamodawcy. IAB Polska jest czwartym pod względem wielkości IAB na świecie biorąc pod uwagę liczbę członków. W 2012 roku Związek otrzymał nagrodę MIXX Awards Europe dla najlepszego IAB w Europie.

Misja

Misją IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja internetu jako efektywnego medium poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną.

Cele IAB Polska

 • popularyzacja i rozwój rynku internetowego i interaktywnego jako niezależnego medium oraz istotnego elementu w zestawie mediów wykorzystywanych w komunikacji marketingowej;
 • informowanie o potencjale reklamowym internetu;
 • tworzenie i prezentowanie standardów jakościowych;
 • budowanie wśród klientów świadomości zakresu oczekiwań względem medium i rynku usług internetowych;
 • prezentowanie najnowszych światowych publikacji, prezentujących metody efektywnego wykorzystania internetu;
 • prowadzenie badań i wypracowanie wysokich standardów badawczych;
 • poparte badaniami ujednolicanie przekazu na temat efektywności nowych mediów i jej prezentacja na rynku;
 • szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie wykorzystania potencjału Internetu;
 • dostarczanie wiedzy o kształtującym się ustawodawstwie internetu;
 • poparte autorytetem reprezentowanie interesów firm z branży reklamy interaktywnej, sprzedaży elektronicznej oraz marketingu online, a także stymulowanie dialogu między tymi segmentami rynku;
 • organizowanie lokalnych spotkań i ogólnopolskich akcji edukacyjnych;
 • wpływanie na kształt przepisów regulujących funkcjonowanie rynku mediów interaktywnych.

IAB Polska realizuje cele m. in. poprzez następujące działania:

 • opracowanie schematów najlepszych rynkowych standardów, dobrych praktyk i kodeksów, a także materiałów edukacyjnych o marketingu interaktywnym w ramach pracy grup roboczych;
 • tworzenie programu certyfikacji firm branży marketingu interaktywnego;
 • reprezentacja firm członkowskich wobec legislatorów i regulatorów, takich jak: Ministerstwo Cyfryzacji (MC), Ministerstwo Gospodarki (MG), Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) i wielu innych;
 • dostarczanie badania Adex oraz raportów dotyczących rynku, m. in: Raport Strategiczny INTERNET, będący corocznym podsumowaniem rynku online w Polsce. 
 • pozycjonowanie ekspertów wywodzących się z firm członkowskich poprzez współpracę z dziennikarzami oraz uczelniami wyższymi;
 • organizowanie najważniejszych wydarzeń branżowych, m. in: Forum IAB – największa w Polsce konferencja poświęcona e-marketingowi, MIXX Awards & Conference – konkurs i konferencja dla twórców najlepszych kampanii reklamowych w internecie;
 • organizacja i koordynacja akcji istotnych z punktu widzenia branży interaktywnej (np. „Oglądaj Legalne” – promująca legalne treści video w internecie, “Reklamuj Świadomie. Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy” – promująca reklamowanie się w sieci w serwisach legalnych, „Komentuj. Nie obrażaj” – wyznaczająca standard dyskusji w sieci, „Bezpieczne interneciaki” – promująca zagadnienia bezpieczeństwa dzieci w internecie i szereg innych, RODO – praktycznego kompendium wiedzy o RODO, czy akcji COVID – zbioru praktycznych porad na temat tego, jak działać w digitalu w dobie kryzysu);
 • opracowanie i prowadzenie DIMAQ – międzynarodowego standardu kwalifikacji e-marketingowych, który definiuje niezbędny poziom wiedzy i kwalifikacji specjalistów z obszaru marketingu cyfrowego, pozwala na jego porównywanie i ewaluację. 

IAB na świecie

Interactive Advertising Bureau (IAB) to założona w USA w 1996 roku, działająca obecnie w kilkudziesięciu krajach, organizacja zrzeszająca podmioty rynku interaktywnego. Głównym zadaniem IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku reklamy interaktywnej. W 2001 roku pierwotna nazwa Internet Advertising Bureau została zmieniona ze względu na zmiany zachodzące na rynku – internet rozwinął i zintegrował się z technikami mobilnymi i alternatywnymi kanałami przekazu. Nowa nazwa bardziej odpowiada więc charakterowi współczesnej reklamy online.

Interactive Advertising Bureau działa obecnie w 45 krajach, zrzeszając blisko 4000 firm. Wszystkie lokalne oddziały stowarzyszenia działają niezależnie i posiadają swobodę we wprowadzaniu regulacji na rynkach, które reprezentują.

IAB Polska jest samodzielną, niezależną organizacją jednak utrzymuje bliskie kontakty z członkami IAB w Europie, USA i w innych częściach świata.

Poszczególne organizacje lokalne współpracują ze sobą bowiem w zakresie wymiany know-how oraz prowadzą wspólne projekty badawcze, wprowadzające standardy reklamy, regulujące i stymulujące rozwój rynku, obejmując swym zasięgiem rynek interaktywny na świecie. Europejskie, lokalne organizacje, działające pod szyldem IAB działa jako stowarzyszenie IAB Europe.

IAB Polska jest częścią struktur światowych organizacji IAB oraz członkiem IAB Europe, IAB TechLab, Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, Krajowej Izby Gospodarczej, Business Centre Club i Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.