Grupy

Robocze i Eksperci

Członkowie IAB Polska mają możliwość aktywnego udziału w Grupach Roboczych, które zajmują się kluczowymi kwestiami w zakresie reklamy internetowej. W ramach IAB działają obecnie niżej wymienione Grupy Robocze pracujące nad inicjatywami z wybranych obszarów marketingu online:

Dołącz do Grupy Roboczej

Regulamin Grup Roboczych

Afiliacja

– grupa powstała w pierwszej połowie 2019 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele sieci afiliacyjnych oraz najwięksi wydawcy afiliacyjni działający na polskim rynku. Grupa ma w planach prowadzenie kampanii edukacyjnych, stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń. W pierwszej kolejności planowane jest skatalogowanie kluczowych obszarów marketingu afiliacyjnego aby na tej podstawie stworzyć Kodeks Dobrych Praktyk. Szefem grupy jest Paweł Kozorys, Bonnier Business Polska sp. z o.o.

Audiowideo

– działa od 2010 roku, realizując projekty edukacyjne, badawcze i promocyjne – w pierwszych latach związane z usługami wideo online, a od 2012 roku (w związku z rosnącym segmentem usług muzycznych online) także z obszarem audio. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat tych obszarów, prezentowanie dynamiki ich wzrostu oraz wyzwań rynkowych. W zakresie zainteresowań tej grupy mieści się potencjał mediowy związany z usługami audiowideo oraz możliwości promocyjne, jakie stwarzają one dla marketerów. Szefem grupy jest Rafał Jung, Polska Press Sp. z o.o., zastępcami zaś są: Adam Pachla, Grupa RMF oraz Michał Jeziółkowski, Społeczności.

Badania

– działa od 2010 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele agencji badawczych, wydawców, domów mediowych oraz wielu innych podmiotów branży online. Celem Grupy jest edukacja, dostarczanie narzędzi marketingu online i udzielanie rzetelnych odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące poszczególnych sektorów rynku. 

Brand Safety

– grupa koncentruje się na zagadnieniach związanych z narzędziami i procesami marketingu online, które mają za zadanie zapobiegać wyświetlaniu reklamy w niechcianym lub szkodliwym dla marki kontekście. Kluczowe w działaniach Grupy jest zapewnienie, poprzez edukację, wzrostu świadomości reklamodawców co do znaczenia otoczenia ich działań komunikacyjnych. Szefem grupy jest Szymon Pruszyński, Yieldbird.

Content Marketing i Reklama Natywna

– Grupa skupia przedstawicieli agencji, wydawców oraz pośredników, którzy w codziennej pracy z klientami prowadzą działania z zakresu marketingu treści. Jej celem jest edukacja rynku w zakresie content marketingu oraz reklamy natywnej. Wśród podejmowanych przez tę grupę inicjatyw należy wyróżnić: poradniki content marketingu i reklamy natywnej, raporty, case study oraz edukację za pomocą profilu w mediach społecznościowych – Content Lab. Szefem Grupy jest Paulina Kozyra, Team Manager, GroupM.

Cyberbezpieczeństwo

– Grupa składa się z ekspertów cyber security oraz osób zajmujących się tą tematyką w różnych podmiotach członkowskich IAB Polska. Zrzeszamy reprezentantów największych podmiotów branży wydawniczej, e-commerce oraz e-marketingu. Celem działania Grupy jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk poprawiających bezpieczeństwo cyfrowe firm, tworzenie wspólnego katalogu potencjalnych zagrożeń oraz zwiększanie świadomości w tym zakresie u zainteresowanych podmiotów. Szefową Grupy jest Joanna Jakubowska, Allegro PL Sp. z o.o.

E-commerce

– Grupa wspiera działania edukacyjne na temat możliwości i rozwiązań reklamowych w zakresie reklamy internetowej. Prowadzi też działania mające na celu zrozumienie problemów sklepów internetowych i zajmuje się promocją e-handlu, który w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Buduje pozytywny wizerunek zakupów online poprzez działania na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa e-handlu w Polsce oraz wypracowuje metody promocji zakupów w internecie.  Szefem Grupy jest Olga Knap, Allegro PL Sp. z o.o.

E-mail Marketing

– Grupa zrzesza największych dostawców systemów do e-mail marketingu oraz usług pocztowych w Polsce. Celem działania jest tworzenie dobrych praktyk w zakresie komunikacji e-mail marketingowej oraz edukacja rynku w zakresie efektywnego wykorzystania tego kanału komunikacji. Szefem Grupy jest Paweł Sala, FreshMail Sp. z o.o.

E-marketing w Finansach

– Pierwsza w historii IAB Polska Grupa Branżowa, przeznaczona dla reklamodawców, której członkami są reprezentanci największych banków i instytucji finansowych działających na polskim rynku. Celem grupy jest prowadzenie kampanii edukacyjnych zarówno dla branży finansowej, jak i dla własnych zespołów, wewnątrz organizacji, a także stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń. Grupę prowadzi Jakub Jaśkiewicz, mBank S.A.

Influencer Marketing

 Grupa powstała w styczniu 2021 roku. Celem prac grupy jest miedzy innymi stworzenie słownika pojęć, standaryzacja świadczeń  i sposobu pomiaru efektywności, segmentacja influencerów oraz kwestie prawne. Publikacje grupy będą miały za zadanie nie tylko zdefiniowanie zjawiska influencer marketingu, ale również opisanie kluczowych kanałów i platform publikacji oraz dystrybucji contentu wraz z pokazaniem możliwości jakie daje ta forma promocji reklamodawcom. Szefem grupy jest Marek Myślicki, GetHero Sp. z o.o.

Gry i Esport

– skupia ekspertów polskiej branży internetowej, którzy współpracują na rzecz popularyzacji esportu i gamingu wśród branży mediowej i reklamodawców. Celem jej działania jest również współpraca z organami państwowymi, w zakresie wypracowania reguł postępowania przy transmisjach gier w mass mediach oraz współpraca z instytucjami przy budowaniu struktur organizacyjnych polskiego esportu. Grupę tworzą praktycy branży – przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz specjaliści z agencji realizujących gamingowe projekty dla klientów. Szefem Grupy jest Justyna Oracz, Fantasyexpo Sp. z o.o.

MarTech

– poprzez działania edukacyjne Grupa koncentruje się na zaprezentowaniu szerszego kontekstu Marketing Automation. Zamiast postrzegania automatyzacji przede wszystkim przez pryzmat narzędzi, skupia się na zachodzących zmianach, które radykalnie wpływają na marketing i sposoby docierania do klientów. Szefem Grupy jest Piotr Krauschar, F11 Agency.

Mobile Marketing

Grupa ta zajmuje się propagowaniem działań reklamowych w kanale mobilnym, a także edukacją rynku w zakresie dostępnych narzędzi i form mobile marketingu. Jej celem jest wypracowanie jednolitych standardów i dobrych praktyk, ich popularyzacja oraz efektywne wykorzystanie. Grupę prowadzi Tomasz Szulkowski, GroupM Sp. z o.o. ([m]spark)

Prawna

Grupa zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z procesami legislacyjnymi oraz działaniami public affairs. Jej głównym celem jest wypracowywanie wspólnego dla całej branży internetowej stanowiska dotyczącego poszczególnych przepisów, a także opracowywanie stosownych komentarzy i interpretacji prawnych. Szefową Grupy jest Lidia Zamecka, Cyfrowy Polsat, a jej zastępcami są: Marcin Gotkiewicz, Wirtualna Polska Media S.A. i Mariusz Grzesiuk, RASP.

Programmatic

– celem Grupy jest edukacja polskiego rynku w zakresie zautomatyzowanego procesu sprzedaży i zakupu powierzchni reklamowej, głównie w modelu aukcyjnym (RTB), jak i wykorzystania różnych danych optymalizujących ten proces. Szefem Grupy jest Elżbieta Kondzioła, LOVEMEDIA.

Public Relations

– Grupa powstała w kwietniu 2019 roku. Jej celem jest między innymi: zdefiniowanie roli PR (i agencji) w zdigitalizowanym świecie, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w realizacji celów biznesowych klientów oraz wypracowanie metod efektywnego mierzenia skuteczności działań PR. W pracach Grupy biorą udział reprezentanci agencji PR, domów mediowych, wydawców oraz reklamodawców. Szefową Grupy jest Joanna Berlińska, Lightscape, a zastępcą Justyna Oracz, Fantasy Expo.

SEM

– Grupa pracuje na rzecz edukacji i popularyzacji marketingu w wyszukiwarkach internetowych jako skutecznego narzędzia promocji online. Jednym z głównych celów jej funkcjonowania jest ustanawianie i przestrzeganie standardów jakościowych usług oferowanych przez podmioty zrzeszone. Ponadto Grupa prowadzi fanpage SEM IAB PL, który na bieżąco informuje użytkowników o zachodzących zmianach w branży. Szefem Grupy jest Sebastian Suma, Sempai, a jego zastępcą Jarosław Miszczak, Bluerank.

Social Media

– Grupa skupia swoje działania wokół uporządkowania tematów związanych z mediami społecznościowymi. Efektem tych działań jest m.in. publikacja poradnika edukacyjnego „Social Media w Polsce”, który nie tylko definiuje media społecznościowe, opisuje kluczowe kanały, ale również pokazuje możliwości działań płatnych oraz konsumpcję poszczególnych kanałów przez określone pokolenia. Aktywność grupy na bieżąco można śledzić i komentować na LinkedIn – Grupa Robocza Social Media IAB Polska. Szefową grupy jest Barbara Drapała, reprezentantka firmy Starcom Sp. z o.o. (Performics), a jej zastępcą jest Adam Kręgielewski z Labcon. 

Viewability

Grupa koncentruje się na edukacji rynku w zakresie standardów viewability, wyzwań, a także dostępnych rozwiązań technologicznych. Celem jej działania jest również tworzenie i promowanie dobrych praktyk widoczności reklam online. Szefem Grupy jest Hubert Świtalski, Country Manager Poland, Meetrics.

Kontakt

Anna Garwolińska
menedżer ds. relacji i inicjatyw członkowskich
E-mail: a.garwolinska@iab.org.pl
M: +48 515 298 577

Afiliacja – grupa powstała w pierwszej połowie 2019 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele sieci afiliacyjnych oraz najwięksi wydawcy afiliacyjni działający na polskim rynku. Grupa ma w planach prowadzenie kampanii edukacyjnych, stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń. W pierwszej kolejności planowane jest skatalogowanie kluczowych obszarów marketingu afiliacyjnego aby na tej podstawie stworzyć Kodeks Dobrych Praktyk. Szefem grupy jest Paweł Kozorys, Bonnier Business Polska sp. z o.o.


Audio – grupa powstała w 2022 w wyniku wyodrębnienia z wcześniej istniejącej już Grupy Audiowideo.  Grupę tworzą przedstawiciele wydawców radiowych, portali, domów mediowych oraz eksperci zajmujący się rozwojem rynku audio w internecie. Głównym celem Grupy jest edukacja rynku w zakresie reklamy audio online.  Przedmiotem naszych zainteresowań są radia internetowe, serwisy streamingowe, podcasty oraz technologia umożliwiająca monetyzację contentu audio. Chcemy dostarczać wiedzę nt. użytkowników tego rynku oraz motywacji marek inwestujących w tą formę reklamy. Szefem Grupy jest Adam Pachla, Grupa RMF, a zastępcą Izabella Mazur-Cieślar, Grupa RMF.


Badania – działa od 2010 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele agencji badawczych, wydawców, domów mediowych oraz wielu innych podmiotów branży online. Celem Grupy jest edukacja, dostarczanie narzędzi marketingu online i udzielanie rzetelnych odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące poszczególnych sektorów rynku. Szefem Grupy jest Tomasz Wileński, iSLAY Tech .


Brand Safety – Grupa koncentruje się na zagadnieniach związanych z narzędziami i procesami marketingu online, które mają za zadanie zapobiegać wyświetlaniu reklamy w niechcianym lub szkodliwym dla marki kontekście. Kluczowe w działaniach Grupy jest zapewnienie, poprzez edukację, wzrostu świadomości reklamodawców co do znaczenia otoczenia ich działań komunikacyjnych. Szefem grupy jest Szymon Pruszyński, Yieldbird.


Content Marketing i Reklama Natywna – Grupa skupia przedstawicieli agencji, wydawców oraz pośredników, którzy w codziennej pracy z klientami prowadzą działania z zakresu marketingu treści. Jej celem jest edukacja rynku w zakresie content marketingu oraz reklamy natywnej. Wśród podejmowanych przez tę grupę inicjatyw należy wyróżnić: poradniki content marketingu i reklamy natywnej, raporty, case study oraz edukację za pomocą profilu w mediach społecznościowych – Content Lab. Szefową Grupy jest Paulina Kozyra, Digitree Group S.A. (Inis), a zastępcami grupy – Piotr Chmielewski, Polska Press oraz Weronika Seweryn Lightscape.


Cyberbezpieczeństwo – Grupa składa się z ekspertów cyber security oraz osób zajmujących się tą tematyką w różnych podmiotach członkowskich IAB Polska. Zrzeszamy reprezentantów największych podmiotów branży wydawniczej, e-commerce oraz e-marketingu. Celem działania Grupy jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk poprawiających bezpieczeństwo cyfrowe firm, tworzenie wspólnego katalogu potencjalnych zagrożeń oraz zwiększanie świadomości w tym zakresie u zainteresowanych podmiotów. Szefową Grupy jest Joanna Jakubowska, Allegro PL Sp. z o.o.


Digital Out Of Home – Grupa skupia przedstawicieli firm działających na rynku reklamy digital out-of-home. Jej celem jest propagowanie wiedzy związanej z cyfrową reklamą zewnętrzną. Grupa Digital OOH stanowi również platformę do współpracy i komunikacji oraz miejsce wymiany doświadczeń podmiotów tworzących rynek digital out-of-home w Polsce. Szefem grupy jest Radosław Gołąb, AMS S.A.


E-commerce – Grupa wspiera działania edukacyjne na temat możliwości i rozwiązań reklamowych w zakresie reklamy internetowej. Prowadzi też działania mające na celu zrozumienie problemów sklepów internetowych i zajmuje się promocją e-handlu, który w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Buduje pozytywny wizerunek zakupów online poprzez działania na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa e-handlu w Polsce oraz wypracowuje metody promocji zakupów w internecie. Szefową grupy jest Olga Knap, Allegro PL Sp. z o.o.


E-mail Marketing – Grupa zrzesza największych dostawców systemów do e-mail marketingu oraz usług pocztowych w Polsce. Celem działania jest tworzenie dobrych praktyk w zakresie komunikacji e-mail marketingowej oraz edukacja rynku w zakresie efektywnego wykorzystania tego kanału komunikacji. Szefem Grupy jest Paweł Sala, FreshMail Sp. z o.o.


E-marketing w Finansach – Pierwsza w historii IAB Polska Grupa Branżowa, przeznaczona dla reklamodawców, której członkami są reprezentanci największych banków i instytucji finansowych działających na polskim rynku. Celem Grupy jest prowadzenie kampanii edukacyjnych zarówno dla branży finansowej, jak i dla własnych zespołów, wewnątrz organizacji, a także stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń. Grupę prowadzi Jakub Jaśkiewicz, BNP Paribas.


Influencer Marketing – powstała w styczniu 2021 roku. Celem prac grupy jest miedzy innymi stworzenie słownika pojęć, standaryzacja świadczeń  i sposobu pomiaru efektywności, segmentacja influencerów oraz kwestie prawne. Publikacje grupy będą miały za zadanie nie tylko zdefiniowanie zjawiska influencer marketingu, ale również opisanie kluczowych kanałów i platform publikacji oraz dystrybucji contentu wraz z pokazaniem możliwości jakie daje ta forma promocji reklamodawcom. Szefem grupy jest Marek Myślicki, GetHero Sp. z o.o.


Gry i Esport – skupia ekspertów polskiej branży internetowej, którzy współpracują na rzecz popularyzacji esportu i gamingu wśród branży mediowej i reklamodawców. Celem jej działania jest również współpraca z organami państwowymi, w zakresie wypracowania reguł postępowania przy transmisjach gier w mass mediach oraz współpraca z instytucjami przy budowaniu struktur organizacyjnych polskiego esportu. Grupę tworzą praktycy branży – przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz specjaliści z agencji realizujących gamingowe projekty dla klientów. Szefem grupy jest Justyna Oracz, WE!RE FANTASY .


MarTech – poprzez działania edukacyjne Grupa koncentruje się na zaprezentowaniu szerszego kontekstu Marketing Automation. Zamiast postrzegania automatyzacji przede wszystkim przez pryzmat narzędzi, skupia się na zachodzących zmianach, które radykalnie wpływają na marketing i sposoby docierania do klientów. Szefem Grupy jest Piotr Krauschar, F11 Agency.


Mobile Marketing – Grupa ta zajmuje się propagowaniem działań reklamowych w kanale mobilnym, a także edukacją rynku w zakresie dostępnych narzędzi i form mobile marketingu. Jej celem jest wypracowanie jednolitych standardów i dobrych praktyk, ich popularyzacja oraz efektywne wykorzystanie. Grupę prowadzi Tomasz Szulkowski, GroupM Sp. z o.o. ([m]spark), zaś zastępcami grupy są Sylwia Kaska, YOC oraz Rafał Wiewiórski, RASP.


Prawna – Grupa zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z procesami legislacyjnymi oraz działaniami public affairs. Jej głównym celem jest wypracowywanie wspólnego dla całej branży internetowej stanowiska dotyczącego poszczególnych przepisów, a także opracowywanie stosownych komentarzy i interpretacji prawnych. Szefową Grupy jest Lidia Zamecka, Cyfrowy Polsat, a jej zastępcami są: Marcin Gotkiewicz, Wirtualna Polska Media S.A. i Mariusz Grzesiuk, RASP.


Programmatic – celem tej grupy jest edukacja polskiego rynku w zakresie zautomatyzowanego procesu sprzedaży i zakupu powierzchni reklamowej, głównie w modelu aukcyjnym (RTB), jak i wykorzystania różnych danych optymalizujących ten proces. Szefem grupy jest Elżbieta Kondzioła, LOVEMEDIA.


Public Relations – grupa powstała w kwietniu 2019 roku. Jej celem jest między innymi: zdefiniowanie roli PR (i agencji) w zdigitalizowanym świecie, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w realizacji celów biznesowych klientów oraz wypracowanie metod efektywnego mierzenia skuteczności działań PR. W pracach Grupy biorą udział reprezentanci agencji PR, domów mediowych, wydawców oraz reklamodawców. Szefową Grupy jest Joanna Berlińska, Lightscape, a zastępcą Justyna Oracz, We’re Fantasy (by Fantasyexpo).


SEM – Grupa pracuje na rzecz edukacji i popularyzacji marketingu w wyszukiwarkach internetowych jako skutecznego narzędzia promocji online. Jednym z głównych celów jej funkcjonowania jest ustanawianie i przestrzeganie standardów jakościowych usług oferowanych przez podmioty zrzeszone. Ponadto Grupa prowadzi fanpage SEM IAB PL, który na bieżąco informuje użytkowników o zachodzących zmianach w branży. Szefem Grupy jest Sebastian Suma, Sempai, a jego zastępcą Jarosław Miszczak, Bluerank.


Social Media – Grupa skupia swoje działania wokół uporządkowania tematów związanych z mediami społecznościowymi. Efektem tych działań jest m.in. publikacja poradnika edukacyjnego „Social Media w Polsce”, który nie tylko definiuje media społecznościowe, opisuje kluczowe kanały, ale również pokazuje możliwości działań płatnych oraz konsumpcję poszczególnych kanałów przez określone pokolenia. Aktywność grupy na bieżąco można śledzić i komentować na LinkedIn – Grupa Robocza Social Media IAB Polska. Szefową grupy jest Barbara Stańczak, reprezentantka firmy Starcom Sp. z o.o. (Performics), a jej zastępcą jest Adam Kręgielewski z Labcon.


Wideo – grupa powstała działa od 2010 roku, wcześniej koncentrując się nie tylko na sprawach związanych z wideo online, ale także audiowideo. Głównym celem grupy jest szerzenie wiedzy na temat online wideo – samego w sobie, a także z perspektywy całego ekosystemu wideo. Poruszamy wiele wątków (Connected TV, oglądalność online wideo, badania efektywności etc.) i najważniejsza dla nas jest edukacja – rynku, ale także w ramach grupy dzięki wspólnym dyskusjach i poruszanych tematy w grupie. W tym celu także współpracujemy z IAB Europe. Szefem grupy jest Michał Buszko, Nielsen, zastępcami zaś są: Małgorzata Madej, TVP i Jarosław Rawicki, Cyfrowy Polsat.


Viewability Grupa koncentruje się na edukacji rynku w zakresie standardów viewability, wyzwań, a także dostępnych rozwiązań technologicznych. Celem jej działania jest również tworzenie i promowanie dobrych praktyk widoczności reklam online. Szefem Grupy jest Hubert Świtalski, Country Manager Poland, Meetrics.

 

 

Lista Ekspertów IAB Polska

Poniżej prezentujemy Listę Ekspertów IAB Polska, prestiżowego grona osób o najwyższych na rynku kompetencjach w obszarze digital marketingu.

Lista Ekspertów IAB Polska to osoby najbardziej zaangażowane merytorycznie w prace kilkunastu grup roboczych działających w IAB Polska.

Grupa Robocza Brand Safety

 • Agnieszka Kleczewska, MindShare Polska Sp. z o.o.
 • Beata Dziwulska, Nestlé Polska S.A.
 • Rafał Jung, Polska Press Sp. z. o.o.
 • Sylwia Powierża-Kuc, Cyfrowy Polsat S.A.
 • Dorota Adamczyk, Agora S.A.

Grupa Robocza SEM

 • Sebastian Suma, NetArch Sp. z o.o. (Sempai)
 • Łukasz Iwanek, Internetica
 • Maciej Gałecki, Bluerank Sp. z o.o.
 • Łukasz Machura, Sunrise System Poland Sp. z o.o.
 • Marcin Olczak, Havas Media Sp. z o.o.
 • Krzysztof Zach, Semahead Sp. z o.o. Sp. k.

Grupa Robocza Mobile marketing

 • Anna Engler-Jasieczek, Listonic
 • Rafał Wiewiórski, RASP
 • Michał Szczur, Mindshare Polska Sp. z o.o.
 • Sylwia Kaska, YOC POLAND Sp. z o.o.
 • Nikodem Sarna, YOC POLAND Sp. z o.o.
 • Tomasz Szulkowski, GroupM Sp. z o.o. ([m]spark) 

 

Grupa Robocza Public Relations

 • Sabina Figarska, Solski Communications Sp. z o.o.
 • Justyna Oracz, We’re Fantasy (by Fantasyexpo)
 • Agnieszka Jagusiak, Lightscape
 • Joanna Berlińska, Lightscape
 • Ewa Ziętek-Maciejczyk, Result Media

Grupa Robocza Social Media

 • Barbara Stańczak, Publicis Sp. z o.o. (Performics)
 • Adam Kręgielewski, Labcon Sp. z o.o.
 • Adam Kaliszewski, Solski Communications Sp. z o.o.

Grupa Robocza Viewability

 • Marta Zielonka, Publicis Groupe
 • Beata Dziwulska, Nestlé Polska S.A.
 • Dominik Dębski, RASP
 • Hubert Świtalski, Meetrics
 • Jędrzej Wojtalak, WP