Grupy

Robocze i Eksperci

Członkowie IAB Polska mają możliwość aktywnego udziału w Grupach Roboczych, które zajmują się kluczowymi kwestiami w zakresie reklamy internetowej. W ramach IAB działają obecnie niżej wymienione Grupy Robocze pracujące nad inicjatywami z wybranych obszarów marketingu online:

Dołącz do Grupy Roboczej

Regulamin Grup Roboczych

Ad Standards

– Grupa koncentruje się na opracowywaniu standardów oraz promowaniu dobrych praktyk związanych z jakością reklamy online. Celem grupy jest m.in. edukacja rynku, tworzenie wytycznych, badanie i analiza trendów czy współpraca z innymi organizacjami i grupami roboczymi. Dodatkowo, jednym z kluczowych zagadnień jest także wpływ technologii na procesy oraz poszczególne działania marketingowe.Wszystkie inicjatywy grupy koncentrują się na poprawie bezpieczeństwa i przejrzystości ekosystemu reklamowego w Polsce oraz promowaniu globalnych standardów wypracowanych przez IAB Europe czy IAB Tech Lab. Szefem Grupy jest Hubert Świtalski (DoubleVerify), a jego Zastępcami: Agnieszka Petla i Rafał Szafraniec, OMD Group oraz Kamil Glenszczyk, Google.

AI

– Grupa jest skupiona wokół intensywnego rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na rynek online, w tym na branżę marketingową. Celem grupy jest uporządkowanie wiedzy w zakresie AI (nie tylko generative AI), edukacja rynku, budowanie i promowanie etycznych postaw oraz inspirowanie do odpowiedzialnego wykorzystywania rozwiązań AI w reklamie. Szefową Grupy jest Anna Gumkowska, TVN Warner Bros. Discovery, a jej Zastępcami Maciej Leonard Żybula, Bees&Honey 360 i Adrian Kaczkowski, Salestube.

Audio

– Grupa powstała w 2022 w wyniku wyodrębnienia z wcześniej istniejącej już Grupy Audiowideo. Grupę tworzą przedstawiciele wydawców radiowych, portali, domów mediowych oraz eksperci zajmujący się rozwojem rynku audio w internecie. Głównym celem Grupy jest edukacja rynku w zakresie reklamy audio online.  Przedmiotem naszych zainteresowań są radia internetowe, serwisy streamingowe, podcasty oraz technologia umożliwiająca monetyzację contentu audio. Chcemy dostarczać wiedzę nt. użytkowników tego rynku oraz motywacji marek inwestujących w tą formę reklamy. Szefem Grupy jest Adam Pachla, Grupa RMF, a Zastępcami Izabella Mazur-Cieślar, Grupa RMF i i Konrad Drzewiński, Onnetwork.

Badania

– Grupa działa od 2010 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele agencji badawczych, wydawców, domów mediowych oraz wielu innych podmiotów branży online. Celem Grupy jest edukacja, dostarczanie narzędzi marketingu online i udzielanie rzetelnych odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące poszczególnych sektorów rynku. Szefem Grupy jest Tomasz Wileński, iSLAY Tech.

Content Marketing i Reklama Natywna

– Grupa skupia przedstawicieli agencji, wydawców oraz pośredników, którzy w codziennej pracy z klientami prowadzą działania z zakresu marketingu treści. Jej celem jest edukacja rynku w zakresie content marketingu oraz reklamy natywnej. Wśród podejmowanych przez tę grupę inicjatyw należy wyróżnić: poradniki content marketingu i reklamy natywnej, raporty, case study oraz edukację za pomocą profilu w mediach społecznościowych – Content Lab. Szefową Grupy jest Paulina Kozyra, TradeTracker Polska, a Zastępczynią Paulina Kunicka, Lightscape.

Cyberbezpieczeństwo

– Grupa składa się z ekspertów cyber security oraz osób zajmujących się tą tematyką w różnych podmiotach członkowskich IAB Polska. Zrzeszamy reprezentantów największych podmiotów branży wydawniczej, e-commerce oraz e-marketingu. Celem działania Grupy jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk poprawiających bezpieczeństwo cyfrowe firm, tworzenie wspólnego katalogu potencjalnych zagrożeń oraz zwiększanie świadomości w tym zakresie u zainteresowanych podmiotów. Szefową Grupy jest Joanna Jakubowska, Allegro PL Sp. z o.o.

Digital Out Of Home

– Grupa skupia przedstawicieli firm działających na rynku reklamy digital out-of-home. Jej celem jest propagowanie wiedzy związanej z cyfrową reklamą zewnętrzną. Grupa Digital OOH stanowi również platformę do współpracy i komunikacji oraz miejsce wymiany doświadczeń podmiotów tworzących rynek digital out-of-home w Polsce. Szefem Grupy jest Radosław Gołąb, AMS S.A, a jego Zastępczynią Joanna Pełech-Mikulska, BE Media.

E-commerce i Retail Media

–  Grupa jest skupiona wokół wspierania rozwiązań reklamowych w handlu internetowym:
– podejmuje działania edukacyjne w zakresie strategii komunikacji, bezpieczeństwa i jakości doświadczeń związanych z zakupami w sieci
– określa i stara się rozwiązywać problemy dotyczące komunikacji w handlu w e-sklepach i platformach marketplace
– odpowiada za budowanie pozytywnego wizerunku zakupów online oraz standardów w obszarze retail media
– komentuje bieżącą sytuację na rynku, opisuje najnowsze trendy oraz komentuje zmiany dotyczące zakupów online zarówno te dotyczące zachowań, jak i nakreślone przez prawo polskie i europejskie.

Szefem Grupy jest Łukasz Sztuczyński, GroupM, a jego Zastępcami: Jakub Bakuła, Omnihero/Adshero oraz Wojciech Starzewski, Samsung.

E-marketing w Finansach

– pierwsza w historii IAB Polska Grupa Branżowa, przeznaczona dla reklamodawców, której członkami są reprezentanci największych banków i instytucji finansowych działających na polskim rynku. Celem Grupy jest prowadzenie kampanii edukacyjnych zarówno dla branży finansowej, jak i dla własnych zespołów, wewnątrz organizacji, a także stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń. Grupę prowadzi Jakub Jaśkiewicz, BNP Paribas.

Influencer Marketing

– Grupa powstała w styczniu 2021 roku. Celem prac grupy jest miedzy innymi stworzenie słownika pojęć, standaryzacja świadczeń  i sposobu pomiaru efektywności, segmentacja influencerów oraz kwestie prawne. Publikacje grupy będą miały za zadanie nie tylko zdefiniowanie zjawiska influencer marketingu, ale również opisanie kluczowych kanałów i platform publikacji oraz dystrybucji contentu wraz z pokazaniem możliwości jakie daje ta forma promocji reklamodawcom. Szefem grupy jest Marek Myślicki, stor9, zaś jego Zastępcami Łukasz Kępiński, Tears of Joy, Justyna Oracz, Fantasyexpo Sp. z o.o./We!Re Fantasy oraz Adrian Pokrywka, GetHero.

Gry i Esport

– Grupa skupia ekspertów polskiej branży internetowej, którzy współpracują na rzecz popularyzacji esportu i gamingu wśród branży mediowej i reklamodawców. Celem jej działania jest również współpraca z organami państwowymi, w zakresie wypracowania reguł postępowania przy transmisjach gier w mass mediach oraz współpraca z instytucjami przy budowaniu struktur organizacyjnych polskiego esportu. Grupę tworzą praktycy branży – przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz specjaliści z agencji realizujących gamingowe projekty dla klientów. Ponadto Grupa prowadzi podcast JOIN THE GAME komentujący zmiany i trendy w branży. Szefową Grupy jest Justyna Oracz, Fantasyexpo Sp. z o.o./We!Re Fantasy, a jej Zastępcami  Jacek Jankowski, Wirtualna Polska Media S.A. i Karolina Bąkowska, GoldenSubmarine.

Mobile Marketing

– Grupa ta zajmuje się propagowaniem działań reklamowych w kanale mobilnym, a także edukacją rynku w zakresie dostępnych narzędzi i form mobile marketingu. Jej celem jest wypracowanie jednolitych standardów i dobrych praktyk, ich popularyzacja oraz efektywne wykorzystanie. Szefową Grupy Roboczej Mobile IAB Polska jest Sylwia Kaska, Proxi.cloud.

Performance

– Przedmiotem działania Grupy Roboczej Performance IAB Polska jest dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami rynkowymi w dziedzinie performance marketingu. W planach działania grupy jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnych i świadomościowych, stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń i networkingu, a ponadto przeprowadzenie badań wraz ze szczegółowym raportem, a następnie wydanie poradnika nt. rynku performance, w tym afiliacji. Szefową GR Performance IAB Polska została Edyta Błaszczyk, mBank, a jej Zastępcami Paulina Kozyra, TradeTracker, Tomasz Dziedzic, Havas oraz Adrian Kornacki, SalesTube.

Portale

–  Grupa koncentruje się na edukacji rynku w zakresie standardów viewability, wyzwań, a także dostępnych rozwiązań technologicznych. Celem jej działania jest również tworzenie i promowanie dobrych praktyk widoczności reklam online. Szefem Grupy jest Marcin Gotkiewicz, Wirtualna Polska Media S.A.

Prawna

–  Grupa zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z procesami legislacyjnymi oraz działaniami public affairs. Jej głównym celem jest wypracowywanie wspólnego dla całej branży internetowej stanowiska dotyczącego poszczególnych przepisów, a także opracowywanie stosownych komentarzy i interpretacji prawnych. Szefową Grupy jest Lidia Zamecka, Cyfrowy Polsat, a jej Zastępcami są: Marcin Gotkiewicz, Wirtualna Polska Media S.A. i Michał Lewandowski, Cloud Technologies SA.

Programmatic

– celem tej Grupy jest edukacja polskiego rynku w zakresie zautomatyzowanego procesu sprzedaży i zakupu powierzchni reklamowej, głównie w modelu aukcyjnym (RTB), jak i wykorzystania różnych danych optymalizujących ten proces. Szefową Grupy jest Elżbieta Kondzioła, LOVEMEDIA, a jej Zastępcą Krzysztof Czok, Tri-table.

Public Relations

– Grupa powstała w kwietniu 2019 roku. Jej celem jest między innymi: zdefiniowanie roli PR (i agencji) w zdigitalizowanym świecie, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w realizacji celów biznesowych klientów oraz wypracowanie metod efektywnego mierzenia skuteczności działań PR. W pracach Grupy biorą udział reprezentanci agencji PR, domów mediowych, wydawców oraz reklamodawców. Szefową Grupy jest Joanna Berlińska, Lightscape.

SEM

– Grupa pracuje na rzecz edukacji i popularyzacji marketingu w wyszukiwarkach internetowych jako skutecznego narzędzia promocji online. Jednym z głównych celów jej funkcjonowania jest ustanawianie i przestrzeganie standardów jakościowych usług oferowanych przez podmioty zrzeszone. Obszar SEM obejmuje zarówno pozycjonowanie organiczne (SEO), jak i kampanie płatne (PPC). Ponadto Grupa prowadzi fanpage SEM IAB PL, który na bieżąco informuje użytkowników o zachodzących zmianach w branży. Szefem Grupy jest Jarosław Miszczak, Bluerank, a jego Zastępcą Szymon Rydelski, Sunrise System.

Social Media

– Grupa skupia swoje działania wokół uporządkowania tematów związanych z mediami społecznościowymi. Efektem tych działań jest m.in. publikacja poradnika edukacyjnego „Social Media w Polsce”, który nie tylko definiuje media społecznościowe, opisuje kluczowe kanały, ale również pokazuje możliwości działań płatnych oraz konsumpcję poszczególnych kanałów przez określone pokolenia. Aktywność grupy na bieżąco można śledzić i komentować na LinkedIn – Grupa Robocza Social Media IAB Polska. Szefem grupy jest Adam Kaliszewski, Solski PR, a jego Zastępcami – Adam Kręgielewski z Labcon i Weronika Golon, OMD Group.

Wideo

– Grupa powstała działa od 2010 roku, wcześniej koncentrując się nie tylko na sprawach związanych z wideo online, ale także audiowideo. Głównym celem grupy jest szerzenie wiedzy na temat online wideo – samego w sobie, a także z perspektywy całego ekosystemu wideo. Poruszamy wiele wątków (Connected TV, oglądalność online wideo, badania efektywności etc.) i najważniejsza dla nas jest edukacja – rynku, ale także w ramach grupy dzięki wspólnym dyskusjach i poruszanych tematy w grupie. W tym celu także współpracujemy z IAB Europe. Szefem Grupy jest Michał Buszko, AGB Nielsen Media Research Sp. z o.o., a jego Zastępcami – Jarosław Rawicki, Cyfrowy Polsat S.A. oraz Małgorzata Madej, Telewizja Polska S.A.

Kontakt

Anna Garwolińska
dyrektor ds. Inicjatyw i Relacji Członkowskich
E-mail: a.garwolinska@iab.org.pl
M: +48 515 298 577


Ad Standards
Grupa koncentruje się na opracowywaniu standardów oraz promowaniu dobrych praktyk związanych z jakością reklamy online. Celem grupy jest m.in. edukacja rynku, tworzenie wytycznych, badanie i analiza trendów czy współpraca z innymi organizacjami i grupami roboczymi. Dodatkowo jednym z kluczowych zagadnień jest także wpływ technologii na procesy oraz poszczególne działania marketingowe.

Wszystkie inicjatywy grupy koncentrują się na poprawie bezpieczeństwa i przejrzystości ekosystemu reklamowego w Polsce oraz promowaniu globalnych standardów wypracowanych przez IAB Europe czy IAB Tech Lab. Szefem Grupy jest Hubert Świtalski, DoubleVerify, a jego Zastępcami: Agnieszka Petla i Rafał Szafraniec, OMD Group oraz Kamil Glenszczyk, Google.


AI – Grupa jest skupiona wokół intensywnego rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na rynek online, w tym na branżę marketingową. Celem grupy jest uporządkowanie wiedzy w zakresie AI (nie tylko generative AI), edukacja rynku, budowanie i promowanie etycznych postaw oraz inspirowanie do odpowiedzialnego wykorzystywania rozwiązań AI w reklamie. Szefową Grupy jest Anna Gumkowska, TVN Warner Bros. Discovery, a jej Zastępcami Maciej Leonard Żybula, Bees&Honey 360 i Adrian Kaczkowski, Salestube.


Audio – Grupa powstała w 2022 w wyniku wyodrębnienia z wcześniej istniejącej już Grupy Audiowideo. Grupę tworzą przedstawiciele wydawców radiowych, portali, domów mediowych oraz eksperci zajmujący się rozwojem rynku audio w internecie. Głównym celem Grupy jest edukacja rynku w zakresie reklamy audio online.  Przedmiotem naszych zainteresowań są radia internetowe, serwisy streamingowe, podcasty oraz technologia umożliwiająca monetyzację contentu audio. Chcemy dostarczać wiedzę nt. użytkowników tego rynku oraz motywacji marek inwestujących w tą formę reklamy. Szefem Grupy jest Adam Pachla, Grupa RMF, a Zastępcami Izabella Mazur-Cieślar, Grupa RMF i Konrad Drzewiński, Onnetwork.


Badania – Grupa działa od 2010 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele agencji badawczych, wydawców, domów mediowych oraz wielu innych podmiotów branży online. Celem Grupy jest edukacja, dostarczanie narzędzi marketingu online i udzielanie rzetelnych odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące poszczególnych sektorów rynku. Szefem Grupy jest Tomasz Wileński, iSLAY Tech.


Content Marketing i Reklama Natywna – Grupa skupia przedstawicieli agencji, wydawców oraz pośredników, którzy w codziennej pracy z klientami prowadzą działania z zakresu marketingu treści. Jej celem jest edukacja rynku w zakresie content marketingu oraz reklamy natywnej. Wśród podejmowanych przez tę grupę inicjatyw należy wyróżnić: poradniki content marketingu i reklamy natywnej, raporty, case study oraz edukację za pomocą profilu w mediach społecznościowych – Content Lab. Szefową Grupy jest Paulina Kozyra, TradeTracker Polska, a Zastępczynią Paulina Kunicka, Lightscape.


Cyberbezpieczeństwo – Grupa składa się z ekspertów cyber security oraz osób zajmujących się tą tematyką w różnych podmiotach członkowskich IAB Polska. Zrzeszamy reprezentantów największych podmiotów branży wydawniczej, e-commerce oraz e-marketingu. Celem działania Grupy jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk poprawiających bezpieczeństwo cyfrowe firm, tworzenie wspólnego katalogu potencjalnych zagrożeń oraz zwiększanie świadomości w tym zakresie u zainteresowanych podmiotów. Szefową Grupy jest Joanna Jakubowska, Allegro PL Sp. z o.o.


Digital Out Of Home – grupa skupia przedstawicieli firm działających na rynku reklamy digital out-of-home. Jej celem jest propagowanie wiedzy związanej z cyfrową reklamą zewnętrzną. Grupa Digital OOH stanowi również platformę do współpracy i komunikacji oraz miejsce wymiany doświadczeń podmiotów tworzących rynek digital out-of-home w Polsce. Szefem Grupy jest Radosław Gołąb, AMS S.A, a jego Zastępczynią Joanna Pełech-Mikulska, BE Media.


E-commerce i Retail MediaGrupa jest skupiona wokół wspierania rozwiązań reklamowych w handlu internetowym:
– podejmuje działania edukacyjne w zakresie strategii komunikacji, bezpieczeństwa i jakości doświadczeń związanych z zakupami w sieci
– określa i stara się rozwiązywać problemy dotyczące komunikacji w handlu w e-sklepach i platformach marketplace
– odpowiada za budowanie pozytywnego wizerunku zakupów online oraz standardów w obszarze retail media
– komentuje bieżącą sytuację na rynku, opisuje najnowsze trendy oraz komentuje zmiany dotyczące zakupów online zarówno te dotyczące zachowań, jak i nakreślone przez prawo polskie i europejskie.
Szefem Grupy jest Łukasz Sztuczyński, GroupM, a jego Zastępcami: Jakub Bakuła, Omnihero/Adshero oraz Wojciech Starzewski, Samsung.


E-marketing w Finansach – pierwsza w historii IAB Polska Grupa Branżowa, przeznaczona dla reklamodawców, której członkami są reprezentanci największych banków i instytucji finansowych działających na polskim rynku. Celem Grupy jest prowadzenie kampanii edukacyjnych zarówno dla branży finansowej, jak i dla własnych zespołów, wewnątrz organizacji, a także stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń. Grupę prowadzi Jakub Jaśkiewicz, BNP Paribas.


Influencer Marketing – Grupa powstała w styczniu 2021 roku. Celem prac grupy jest miedzy innymi stworzenie słownika pojęć, standaryzacja świadczeń  i sposobu pomiaru efektywności, segmentacja influencerów oraz kwestie prawne. Publikacje grupy będą miały za zadanie nie tylko zdefiniowanie zjawiska influencer marketingu, ale również opisanie kluczowych kanałów i platform publikacji oraz dystrybucji contentu wraz z pokazaniem możliwości jakie daje ta forma promocji reklamodawcom. Szefem grupy jest Marek Myślicki, stor9, zaś jego Zastępcami Łukasz Kępiński, Tears of Joy, Justyna Oracz, Fantasyexpo Sp. z o.o./We!Re Fantasy oraz Adrian Pokrywka, GetHero.


Gry i Esport – Grupa skupia ekspertów polskiej branży internetowej, którzy współpracują na rzecz popularyzacji esportu i gamingu wśród branży mediowej i reklamodawców. Celem jej działania jest również współpraca z organami państwowymi, w zakresie wypracowania reguł postępowania przy transmisjach gier w mass mediach oraz współpraca z instytucjami przy budowaniu struktur organizacyjnych polskiego esportu. Grupę tworzą praktycy branży – przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz specjaliści z agencji realizujących gamingowe projekty dla klientów. Ponadto Grupa prowadzi podcast JOIN THE GAME komentujący zmiany i trendy w branży. Szefową Grupy jest Justyna Oracz, Fantasyexpo Sp. z o.o./We!Re Fantasy, a jej Zastępcami Jacek Jankowski, Wirtualna Polska Media S.A. i Karolina Bąkowska, GoldenSubmarine.


Mobile Marketing – Grupa ta zajmuje się propagowaniem działań reklamowych w kanale mobilnym, a także edukacją rynku w zakresie dostępnych narzędzi i form mobile marketingu. Jej celem jest wypracowanie jednolitych standardów i dobrych praktyk, ich popularyzacja oraz efektywne wykorzystanie. Szefową Grupy jest Sylwia Kaska, Proxi.cloud.


PerformancePrzedmiotem działania Grupy Roboczej Performance IAB Polska jest dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami rynkowymi w dziedzinie performance marketingu. W planach działania grupy jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnych i świadomościowych, stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń i networkingu, a ponadto przeprowadzenie badań wraz ze szczegółowym raportem, a następnie wydanie poradnika nt. rynku performance, w tym afiliacji. Szefową GR Performance IAB Polska została Edyta Błaszczyk, mBank, a jej Zastępcami Paulina Kozyra, TradeTracker, Tomasz Dziedzic, Havas oraz Adrian Kornacki, SalesTube.


Portale – Grupa powstała w 2022 roku i zrzesza największe portale działające na rynku polskim. Obszarem jej działalności jest inicjowanie aktywności Związku w sprawach mających wpływ na działalność członków Grupy – takich jak zajmowanie stanowisk przez Związek (samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, np. organizacjami branżowymi), udział w konsultacjach społecznych, kontakty z władzami publicznymi oraz wymiana doświadczeń i najlepszych standardów rynkowych. Szefem Grupy jest Marcin Gotkiewicz, Wirtualna Polska Media S.A.


Prawna – Grupa zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z procesami legislacyjnymi oraz działaniami public affairs. Jej głównym celem jest wypracowywanie wspólnego dla całej branży internetowej stanowiska dotyczącego poszczególnych przepisów, a także opracowywanie stosownych komentarzy i interpretacji prawnych. Szefową Grupy jest Lidia Zamecka, Cyfrowy Polsat, a jej Zastępcami: Marcin Gotkiewicz, Wirtualna Polska Media S.A. i Michał Lewandowski, Cloud Technologies SA.


Programmatic – celem tej Grupy jest edukacja polskiego rynku w zakresie zautomatyzowanego procesu sprzedaży i zakupu powierzchni reklamowej, głównie w modelu aukcyjnym (RTB), jak i wykorzystania różnych danych optymalizujących ten proces. Szefową grupy jest Elżbieta Kondzioła, LOVEMEDIA, a jej Zastępcą Krzysztof Czok, Tri-table.


Public Relations – Grupa powstała w kwietniu 2019 roku. Jej celem jest między innymi: zdefiniowanie roli PR (i agencji) w zdigitalizowanym świecie, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w realizacji celów biznesowych klientów oraz wypracowanie metod efektywnego mierzenia skuteczności działań PR. W pracach Grupy biorą udział reprezentanci agencji PR, domów mediowych, wydawców oraz reklamodawców. Szefową Grupy jest Joanna Berlińska, Lightscape.


SEM – Grupa pracuje na rzecz edukacji i popularyzacji marketingu w wyszukiwarkach internetowych jako skutecznego narzędzia promocji online. Jednym z głównych celów jej funkcjonowania jest ustanawianie i przestrzeganie standardów jakościowych usług oferowanych przez podmioty zrzeszone. Obszar SEM obejmuje zarówno pozycjonowanie organiczne (SEO), jak i kampanie płatne (PPC). Ponadto Grupa prowadzi fanpage SEM IAB PL, który na bieżąco informuje użytkowników o zachodzących zmianach w branży. Szefem Grupy jest Jarosław Miszczak, Bluerank, a jego Zastępcą Szymon Rydelski, Sunrise System.


Social Media – Grupa skupia swoje działania wokół uporządkowania tematów związanych z mediami społecznościowymi. Efektem tych działań jest m.in. publikacja poradnika edukacyjnego „Social Media w Polsce”, który nie tylko definiuje media społecznościowe, opisuje kluczowe kanały, ale również pokazuje możliwości działań płatnych oraz konsumpcję poszczególnych kanałów przez określone pokolenia. Aktywność grupy na bieżąco można śledzić i komentować na LinkedIn – Grupa Robocza Social Media IAB Polska. Szefem grupy jest Adam Kaliszewski, Solski PR, a jego Zastępcami – Adam Kręgielewski z Labcon i Weronika Golon, OMD Group.


Wideo – Grupa powstała działa od 2010 roku, wcześniej koncentrując się nie tylko na sprawach związanych z wideo online, ale także audiowideo. Głównym celem grupy jest szerzenie wiedzy na temat online wideo – samego w sobie, a także z perspektywy całego ekosystemu wideo. Poruszamy wiele wątków (Connected TV, oglądalność online wideo, badania efektywności etc.) i najważniejsza dla nas jest edukacja – rynku, ale także w ramach grupy dzięki wspólnym dyskusjach i poruszanych tematy w grupie. W tym celu także współpracujemy z IAB Europe. Szefem Grupy jest Michał Buszko, AGB Nielsen Media Research Sp. z o.o., a jego Zastępcą Jarosław Rawicki, Cyfrowy Polsat S.A. oraz Małgorzata Madej, Telewizja Polska S.A.

 

Lista Ekspertów IAB Polska

Poniżej prezentujemy Listę Ekspertów IAB Polska, prestiżowego grona osób o najwyższych na rynku kompetencjach w obszarze digital marketingu.

Lista Ekspertów IAB Polska to osoby najbardziej zaangażowane merytorycznie w prace kilkunastu grup roboczych działających w IAB Polska.

Grupa Robocza Gry/esport IAB Polska

 • Justyna Oracz, We’re Fantasy (by Fantasyexpo)
 • Wojciech Grzegorzyca, LTTM
 • Patryk Stec, Agora


Grupa Robocza Mobile marketing

 • Rafał Wiewiórski, RASP
 • Michał Szczur, Mindshare Polska Sp. z o.o.
 • Sylwia Kaska, Proxi.cloud Sp. z o.o.
 • Nikodem Sarna, Proxi.cloud Sp. z o.o.
 • Tomasz Szulkowski, GroupM Sp. z o.o. ([m]spark)


Grupa Robocza Public Relations

 • Sabina Figarska, Solski Communications Sp. z o.o.
 • Justyna Oracz, We’re Fantasy (by Fantasyexpo)
 • Joanna Berlińska, Lightscape

Grupa Robocza SEM

 • Jarosław Miszczak, Bluerank Sp. z o.o.
 • Sebastian Suma, NetArch Sp. z o.o. (Sempai)
 • Konrad Spoczyński, Result Media Sp. z o.o.
 • Szymon Rydelski, Sunrise System Poland Sp. z o.o.
 • Michał Herok, SEOgroup Interactive SA
 • Marcin Stypuła, Semcore Sp. z o.o.
 • Iwona Kołodziej, Media Choice Sp. z o.o. Sp. k.


Grupa Robocza Social Media

 • Adam Kręgielewski, Labcon Sp. z o.o.
 • Adam Kaliszewski, Solski Communications Sp. z o.o.