Grupy

Robocze i Eksperci

Członkowie IAB Polska mają możliwość aktywnego udziału w Grupach Roboczych, które zajmują się kluczowymi kwestiami w zakresie reklamy internetowej. W ramach IAB działają obecnie niżej wymienione Grupy Robocze pracujące nad inicjatywami z wybranych obszarów marketingu online:

Dołącz do Grupy Roboczej

Regulamin Grup Roboczych

Ad Standards

– Grupa koncentruje się na opracowywaniu standardów oraz promowaniu dobrych praktyk związanych z jakością reklamy online. Celem grupy jest m.in. edukacja rynku, tworzenie wytycznych, badanie i analiza trendów czy współpraca z innymi organizacjami i grupami roboczymi. Dodatkowo, jednym z kluczowych zagadnień jest także wpływ technologii na procesy oraz poszczególne działania marketingowe.Wszystkie inicjatywy grupy koncentrują się na poprawie bezpieczeństwa i przejrzystości ekosystemu reklamowego w Polsce oraz promowaniu globalnych standardów wypracowanych przez IAB Europe czy IAB Tech Lab.

Afiliacja

– Grupa powstała w pierwszej połowie 2019 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele sieci afiliacyjnych oraz najwięksi wydawcy afiliacyjni działający na polskim rynku. Grupa ma w planach prowadzenie kampanii edukacyjnych, stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń. W pierwszej kolejności planowane jest skatalogowanie kluczowych obszarów marketingu afiliacyjnego aby na tej podstawie stworzyć Kodeks Dobrych Praktyk. Szefem Grupy jest Paweł Kozorys, Bonnier Business Polska sp. z o.o.

AI

– Grupa jest skupiona wokół intensywnego rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na rynek online, w tym na branżę marketingową. Celem grupy jest uporządkowanie wiedzy w zakresie AI (nie tylko generative AI), edukacja rynku, budowanie i promowanie etycznych postaw oraz inspirowanie do odpowiedzialnego wykorzystywania rozwiązań AI w reklamie.

Szefową Grupy Roboczej AI IAB Polska jest Anna Gumkowska (TVN Warner Bros. Discovery), a jej Zastępcami są Maciej Leonard Żybula (Bees&Honey) i Adrian Kaczkowski (Salestube).

Audio

– Grupa powstała w 2022 w wyniku wyodrębnienia z wcześniej istniejącej już Grupy Audiowideo. Grupę tworzą przedstawiciele wydawców radiowych, portali, domów mediowych oraz eksperci zajmujący się rozwojem rynku audio w internecie. Głównym celem Grupy jest edukacja rynku w zakresie reklamy audio online.  Przedmiotem naszych zainteresowań są radia internetowe, serwisy streamingowe, podcasty oraz technologia umożliwiająca monetyzację contentu audio. Chcemy dostarczać wiedzę nt. użytkowników tego rynku oraz motywacji marek inwestujących w tą formę reklamy. Szefem Grupy jest Adam Pachla, Grupa RMF, a Zastępcami Izabella Mazur-Cieślar, Grupa RMF i i Konrad Drzewiński, Onnetwork.

Badania

– Grupa działa od 2010 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele agencji badawczych, wydawców, domów mediowych oraz wielu innych podmiotów branży online. Celem Grupy jest edukacja, dostarczanie narzędzi marketingu online i udzielanie rzetelnych odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące poszczególnych sektorów rynku. Szefem Grupy jest Tomasz Wileński, iSLAY Tech.

Content Marketing i Reklama Natywna

– Grupa skupia przedstawicieli agencji, wydawców oraz pośredników, którzy w codziennej pracy z klientami prowadzą działania z zakresu marketingu treści. Jej celem jest edukacja rynku w zakresie content marketingu oraz reklamy natywnej. Wśród podejmowanych przez tę grupę inicjatyw należy wyróżnić: poradniki content marketingu i reklamy natywnej, raporty, case study oraz edukację za pomocą profilu w mediach społecznościowych – Content Lab. Szefową Grupy jest Paulina Kozyra, TradeTracker Polska, a Zastępczynią Paulina Kunicka, Lightscape.

Cyberbezpieczeństwo

– Grupa składa się z ekspertów cyber security oraz osób zajmujących się tą tematyką w różnych podmiotach członkowskich IAB Polska. Zrzeszamy reprezentantów największych podmiotów branży wydawniczej, e-commerce oraz e-marketingu. Celem działania Grupy jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk poprawiających bezpieczeństwo cyfrowe firm, tworzenie wspólnego katalogu potencjalnych zagrożeń oraz zwiększanie świadomości w tym zakresie u zainteresowanych podmiotów. Szefową Grupy jest Joanna Jakubowska, Allegro PL Sp. z o.o.

Digital Out Of Home

– Grupa skupia przedstawicieli firm działających na rynku reklamy digital out-of-home. Jej celem jest propagowanie wiedzy związanej z cyfrową reklamą zewnętrzną. Grupa Digital OOH stanowi również platformę do współpracy i komunikacji oraz miejsce wymiany doświadczeń podmiotów tworzących rynek digital out-of-home w Polsce. Szefem Grupy jest Radosław Gołąb, AMS S.A, a jego Zastępczynią Joanna Pełech-Mikulska, BE Media.

E-commerce

–  Grupa wspiera działania edukacyjne na temat możliwości i rozwiązań reklamowych w zakresie reklamy internetowej. Prowadzi też działania mające na celu zrozumienie problemów sklepów internetowych i zajmuje się promocją e-handlu, który w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Buduje pozytywny wizerunek zakupów online poprzez działania na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa e-handlu w Polsce oraz wypracowuje metody promocji zakupów w internecie. Szefem Grupy jest Rafał Wasyluk, VMLY&R, a jego Zastępcą Jakub Kozłowski, We!Re Fantasy.

E-marketing w Finansach

– pierwsza w historii IAB Polska Grupa Branżowa, przeznaczona dla reklamodawców, której członkami są reprezentanci największych banków i instytucji finansowych działających na polskim rynku. Celem Grupy jest prowadzenie kampanii edukacyjnych zarówno dla branży finansowej, jak i dla własnych zespołów, wewnątrz organizacji, a także stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń. Grupę prowadzi Jakub Jaśkiewicz, BNP Paribas.

Influencer Marketing

– Grupa powstała w styczniu 2021 roku. Celem prac grupy jest miedzy innymi stworzenie słownika pojęć, standaryzacja świadczeń  i sposobu pomiaru efektywności, segmentacja influencerów oraz kwestie prawne. Publikacje grupy będą miały za zadanie nie tylko zdefiniowanie zjawiska influencer marketingu, ale również opisanie kluczowych kanałów i platform publikacji oraz dystrybucji contentu wraz z pokazaniem możliwości jakie daje ta forma promocji reklamodawcom. Szefem grupy jest Marek Myślicki, stor9, zaś jego Zastępcami Łukasz Kępiński, Tears of Joy, Justyna Oracz, We!Re Fantasy oraz Adrian Pokrywka, GetHero.

Gry i Esport

– Grupa skupia ekspertów polskiej branży internetowej, którzy współpracują na rzecz popularyzacji esportu i gamingu wśród branży mediowej i reklamodawców. Celem jej działania jest również współpraca z organami państwowymi, w zakresie wypracowania reguł postępowania przy transmisjach gier w mass mediach oraz współpraca z instytucjami przy budowaniu struktur organizacyjnych polskiego esportu. Grupę tworzą praktycy branży – przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz specjaliści z agencji realizujących gamingowe projekty dla klientów. Ponadto Grupa prowadzi podcast JOIN THE GAME komentujący zmiany i trendy w branży. Szefem Grupy jest Justyna Oracz, We!Re Fantasy, a jej Zastępcami Patryk Stec, Agora oraz Kuba Kozłowski, We!Re Fantasy.

Mobile Marketing

– Grupa ta zajmuje się propagowaniem działań reklamowych w kanale mobilnym, a także edukacją rynku w zakresie dostępnych narzędzi i form mobile marketingu. Jej celem jest wypracowanie jednolitych standardów i dobrych praktyk, ich popularyzacja oraz efektywne wykorzystanie. Grupę prowadzi Tomasz Szulkowski, GroupM Sp. z o.o. ([m]spark), zaś jego Zastępczynią jest Sylwia Kaska, Proxi.cloud Sp. z o.o.

Portale

–  Grupa koncentruje się na edukacji rynku w zakresie standardów viewability, wyzwań, a także dostępnych rozwiązań technologicznych. Celem jej działania jest również tworzenie i promowanie dobrych praktyk widoczności reklam online. Szefem Grupy jest Hubert Świtalski, Country Manager Poland, Meetrics.

Prawna

–  Grupa zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z procesami legislacyjnymi oraz działaniami public affairs. Jej głównym celem jest wypracowywanie wspólnego dla całej branży internetowej stanowiska dotyczącego poszczególnych przepisów, a także opracowywanie stosownych komentarzy i interpretacji prawnych. Szefową Grupy jest Lidia Zamecka, Cyfrowy Polsat, a jej Zastępcami są: Marcin Gotkiewicz, Wirtualna Polska Media S.A. i Mariusz Grzesiuk, RASP.

Programmatic

– celem tej Grupy jest edukacja polskiego rynku w zakresie zautomatyzowanego procesu sprzedaży i zakupu powierzchni reklamowej, głównie w modelu aukcyjnym (RTB), jak i wykorzystania różnych danych optymalizujących ten proces. Szefową Grupy jest Elżbieta Kondzioła, LOVEMEDIA, a jej Zastępcą Krzysztof Czok, Tri-table.

Public Relations

 – Grupa powstała w kwietniu 2019 roku. Jej celem jest między innymi: zdefiniowanie roli PR (i agencji) w zdigitalizowanym świecie, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w realizacji celów biznesowych klientów oraz wypracowanie metod efektywnego mierzenia skuteczności działań PR. W pracach Grupy biorą udział reprezentanci agencji PR, domów mediowych, wydawców oraz reklamodawców. Szefową Grupy jest Joanna Berlińska, Lightscape, a Zastępczyniami Justyna Oracz, We’re Fantasy i Ewa Ziętek- Maciejczyk, Result Media.

SEM

– Grupa pracuje na rzecz edukacji i popularyzacji marketingu w wyszukiwarkach internetowych jako skutecznego narzędzia promocji online. Jednym z głównych celów jej funkcjonowania jest ustanawianie i przestrzeganie standardów jakościowych usług oferowanych przez podmioty zrzeszone. Obszar SEM obejmuje zarówno pozycjonowanie organiczne (SEO), jak i kampanie płatne (PPC). Ponadto Grupa prowadzi fanpage SEM IAB PL, który na bieżąco informuje użytkowników o zachodzących zmianach w branży. Szefem Grupy Roboczej SEM IAB Polska jest Jarosław Miszczak (Bluerank), a jego Zastępcą Szymon Rydelski (Sunrise System).

Social Media

– Grupa skupia swoje działania wokół uporządkowania tematów związanych z mediami społecznościowymi. Efektem tych działań jest m.in. publikacja poradnika edukacyjnego „Social Media w Polsce”, który nie tylko definiuje media społecznościowe, opisuje kluczowe kanały, ale również pokazuje możliwości działań płatnych oraz konsumpcję poszczególnych kanałów przez określone pokolenia. Aktywność grupy na bieżąco można śledzić i komentować na LinkedIn – Grupa Robocza Social Media IAB Polska. Szefem grupy jest Adam Kaliszewski, Solski PR, a jego Zastępcami – Adam Kręgielewski z Labcon, Weronika Golon, OMD Group i dr Agnieszka Jagusiak, Lightscape.

Wideo

– Grupa powstała działa od 2010 roku, wcześniej koncentrując się nie tylko na sprawach związanych z wideo online, ale także audiowideo. Głównym celem grupy jest szerzenie wiedzy na temat online wideo – samego w sobie, a także z perspektywy całego ekosystemu wideo. Poruszamy wiele wątków (Connected TV, oglądalność online wideo, badania efektywności etc.) i najważniejsza dla nas jest edukacja – rynku, ale także w ramach grupy dzięki wspólnym dyskusjach i poruszanych tematy w grupie. W tym celu także współpracujemy z IAB Europe. Szefem Grupy jest Michał Buszko, Nielsen, a jego Zastępcami: Szymon Szmigiel, Channel Factory i Jarosław Rawicki, Cyfrowy Polsat i Małgorzata Madej (TVP).

Kontakt

Anna Garwolińska
dyrektor ds. Inicjatyw i Relacji Członkowskich
E-mail: a.garwolinska@iab.org.pl
M: +48 515 298 577

Ad Standards Grupa koncentruje się na opracowywaniu standardów oraz promowaniu dobrych praktyk związanych z jakością reklamy online. Celem grupy jest m.in. edukacja rynku, tworzenie wytycznych, badanie i analiza trendów czy współpraca z innymi organizacjami i grupami roboczymi. Dodatkowo jednym z kluczowych zagadnień jest także wpływ technologii na procesy oraz poszczególne działania marketingowe.

Wszystkie inicjatywy grupy koncentrują się na poprawie bezpieczeństwa i przejrzystości ekosystemu reklamowego w Polsce oraz promowaniu globalnych standardów wypracowanych przez IAB Europe czy IAB Tech Lab.


Afiliacja – Grupa powstała w pierwszej połowie 2019 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele sieci afiliacyjnych oraz najwięksi wydawcy afiliacyjni działający na polskim rynku. Grupa ma w planach prowadzenie kampanii edukacyjnych, stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń. W pierwszej kolejności planowane jest skatalogowanie kluczowych obszarów marketingu afiliacyjnego aby na tej podstawie stworzyć Kodeks Dobrych Praktyk. Szefem Grupy jest Paweł Kozorys, Bonnier Business Polska sp. z o.o.


AI – Grupa jest skupiona wokół intensywnego rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na rynek online, w tym na branżę marketingową. Celem grupy jest uporządkowanie wiedzy w zakresie AI (nie tylko generative AI), edukacja rynku, budowanie i promowanie etycznych postaw oraz inspirowanie do odpowiedzialnego wykorzystywania rozwiązań AI w reklamie.

Szefową Grupy Roboczej AI IAB Polska jest Anna Gumkowska (TVN Warner Bros. Discovery), a jej Zastępcami Maciej Leonard Żybula (Bees&Honey) i Adrian Kaczkowski (Salestube).


Audio – Grupa powstała w 2022 w wyniku wyodrębnienia z wcześniej istniejącej już Grupy Audiowideo. Grupę tworzą przedstawiciele wydawców radiowych, portali, domów mediowych oraz eksperci zajmujący się rozwojem rynku audio w internecie. Głównym celem Grupy jest edukacja rynku w zakresie reklamy audio online.  Przedmiotem naszych zainteresowań są radia internetowe, serwisy streamingowe, podcasty oraz technologia umożliwiająca monetyzację contentu audio. Chcemy dostarczać wiedzę nt. użytkowników tego rynku oraz motywacji marek inwestujących w tą formę reklamy. Szefem Grupy jest Adam Pachla, Grupa RMF, a Zastępcami Izabella Mazur-Cieślar, Grupa RMF i Konrad Drzewiński, Onnetwork.


Badania – Grupa działa od 2010 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele agencji badawczych, wydawców, domów mediowych oraz wielu innych podmiotów branży online. Celem Grupy jest edukacja, dostarczanie narzędzi marketingu online i udzielanie rzetelnych odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące poszczególnych sektorów rynku. Szefem Grupy jest Tomasz Wileński, iSLAY Tech.


Content Marketing i Reklama Natywna – Grupa skupia przedstawicieli agencji, wydawców oraz pośredników, którzy w codziennej pracy z klientami prowadzą działania z zakresu marketingu treści. Jej celem jest edukacja rynku w zakresie content marketingu oraz reklamy natywnej. Wśród podejmowanych przez tę grupę inicjatyw należy wyróżnić: poradniki content marketingu i reklamy natywnej, raporty, case study oraz edukację za pomocą profilu w mediach społecznościowych – Content Lab. Szefową Grupy jest Paulina Kozyra, TradeTracker Polska, a Zastępczynią Paulina Kunicka, Lightscape.


Cyberbezpieczeństwo – Grupa składa się z ekspertów cyber security oraz osób zajmujących się tą tematyką w różnych podmiotach członkowskich IAB Polska. Zrzeszamy reprezentantów największych podmiotów branży wydawniczej, e-commerce oraz e-marketingu. Celem działania Grupy jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk poprawiających bezpieczeństwo cyfrowe firm, tworzenie wspólnego katalogu potencjalnych zagrożeń oraz zwiększanie świadomości w tym zakresie u zainteresowanych podmiotów. Szefową Grupy jest Joanna Jakubowska, Allegro PL Sp. z o.o.


Digital Out Of Home – grupa skupia przedstawicieli firm działających na rynku reklamy digital out-of-home. Jej celem jest propagowanie wiedzy związanej z cyfrową reklamą zewnętrzną. Grupa Digital OOH stanowi również platformę do współpracy i komunikacji oraz miejsce wymiany doświadczeń podmiotów tworzących rynek digital out-of-home w Polsce. Szefem Grupy jest Radosław Gołąb, AMS S.A, a jego Zastępczynią Joanna Pełech-Mikulska, BE Media.


E-commerce – Grupa wspiera działania edukacyjne na temat możliwości i rozwiązań reklamowych w zakresie reklamy internetowej. Prowadzi też działania mające na celu zrozumienie problemów sklepów internetowych i zajmuje się promocją e-handlu, który w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Buduje pozytywny wizerunek zakupów online poprzez działania na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa e-handlu w Polsce oraz wypracowuje metody promocji zakupów w internecie. Szefem Grupy jest Rafał Wasyluk, VMLY&R, a jego Zastępcą Jakub Kozłowski, We!Re Fantasy


E-marketing w Finansach – pierwsza w historii IAB Polska Grupa Branżowa, przeznaczona dla reklamodawców, której członkami są reprezentanci największych banków i instytucji finansowych działających na polskim rynku. Celem Grupy jest prowadzenie kampanii edukacyjnych zarówno dla branży finansowej, jak i dla własnych zespołów, wewnątrz organizacji, a także stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń. Grupę prowadzi Jakub Jaśkiewicz, BNP Paribas.


Influencer Marketing – Grupa powstała w styczniu 2021 roku. Celem prac grupy jest miedzy innymi stworzenie słownika pojęć, standaryzacja świadczeń  i sposobu pomiaru efektywności, segmentacja influencerów oraz kwestie prawne. Publikacje grupy będą miały za zadanie nie tylko zdefiniowanie zjawiska influencer marketingu, ale również opisanie kluczowych kanałów i platform publikacji oraz dystrybucji contentu wraz z pokazaniem możliwości jakie daje ta forma promocji reklamodawcom. Szefem grupy jest Marek Myślicki, stor9, zaś jego Zastępcami Łukasz Kępiński, Tears of Joy, Justyna Oracz, We!Re Fantasy oraz Adrian Pokrywka, GetHero.


Gry i Esport – Grupa skupia ekspertów polskiej branży internetowej, którzy współpracują na rzecz popularyzacji esportu i gamingu wśród branży mediowej i reklamodawców. Celem jej działania jest również współpraca z organami państwowymi, w zakresie wypracowania reguł postępowania przy transmisjach gier w mass mediach oraz współpraca z instytucjami przy budowaniu struktur organizacyjnych polskiego esportu. Grupę tworzą praktycy branży – przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz specjaliści z agencji realizujących gamingowe projekty dla klientów. Ponadto Grupa prowadzi podcast JOIN THE GAME komentujący zmiany i trendy w branży. Szefem grupy jest Justyna Oracz, We!Re Fantasy, a jej Zastępcami Patryk Stec, Agora oraz Kuba Kozłowski, We!Re Fantasy.


Mobile Marketing – Grupa ta zajmuje się propagowaniem działań reklamowych w kanale mobilnym, a także edukacją rynku w zakresie dostępnych narzędzi i form mobile marketingu. Jej celem jest wypracowanie jednolitych standardów i dobrych praktyk, ich popularyzacja oraz efektywne wykorzystanie. Grupę prowadzi Tomasz Szulkowski, GroupM Sp. z o.o. ([m]spark), zaś jego Zastępczynią jest Sylwia Kaska, Prxi.cloud Sp. z o.o..


Portale – Grupa powstała w 2022 roku i zrzesza największe portale działające na rynku polskim. Obszarem jej działalności jest inicjowanie aktywności Związku w sprawach mających wpływ na działalność członków Grupy – takich jak zajmowanie stanowisk przez Związek (samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, np. organizacjami branżowymi), udział w konsultacjach społecznych, kontakty z władzami publicznymi oraz wymiana doświadczeń i najlepszych standardów rynkowych. Szefową Grupy jest Lidia Zamecka, Cyfrowy Polsat, a Zastępcami Damian Flisak z RASP i Marcin Gotkiewicz, Grupa WP.


Prawna – Grupa zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z procesami legislacyjnymi oraz działaniami public affairs. Jej głównym celem jest wypracowywanie wspólnego dla całej branży internetowej stanowiska dotyczącego poszczególnych przepisów, a także opracowywanie stosownych komentarzy i interpretacji prawnych. Szefową Grupy jest Lidia Zamecka, Cyfrowy Polsat, a jej Zastępcami są: Marcin Gotkiewicz, Wirtualna Polska Media S.A.i Mariusz Grzesiuk, RASP.


Programmatic – celem tej Grupy jest edukacja polskiego rynku w zakresie zautomatyzowanego procesu sprzedaży i zakupu powierzchni reklamowej, głównie w modelu aukcyjnym (RTB), jak i wykorzystania różnych danych optymalizujących ten proces. Szefową grupy jest Elżbieta Kondzioła, LOVEMEDIA, a jej Zastępcą Krzysztof Czok, Tri-table.


Public Relations – Grupa powstała w kwietniu 2019 roku. Jej celem jest między innymi: zdefiniowanie roli PR (i agencji) w zdigitalizowanym świecie, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w realizacji celów biznesowych klientów oraz wypracowanie metod efektywnego mierzenia skuteczności działań PR. W pracach Grupy biorą udział reprezentanci agencji PR, domów mediowych, wydawców oraz reklamodawców. Szefową Grupy jest Joanna Berlińska, Lightscape, a Zastępczyniami Justyna Oracz, We’re Fantasy i Ewa Ziętek- Maciejczyk, Result Media.


SEM – Grupa pracuje na rzecz edukacji i popularyzacji marketingu w wyszukiwarkach internetowych jako skutecznego narzędzia promocji online. Jednym z głównych celów jej funkcjonowania jest ustanawianie i przestrzeganie standardów jakościowych usług oferowanych przez podmioty zrzeszone. Obszar SEM obejmuje zarówno pozycjonowanie organiczne (SEO), jak i kampanie płatne (PPC). Ponadto Grupa prowadzi fanpage SEM IAB PL, który na bieżąco informuje użytkowników o zachodzących zmianach w branży. Szefem Grupy Roboczej SEM IAB Polska jest Jarosław Miszczak (Bluerank), a jego Zastępcą Szymon Rydelski (Sunrise System).


Social Media – Grupa skupia swoje działania wokół uporządkowania tematów związanych z mediami społecznościowymi. Efektem tych działań jest m.in. publikacja poradnika edukacyjnego „Social Media w Polsce”, który nie tylko definiuje media społecznościowe, opisuje kluczowe kanały, ale również pokazuje możliwości działań płatnych oraz konsumpcję poszczególnych kanałów przez określone pokolenia. Aktywność grupy na bieżąco można śledzić i komentować na LinkedIn – Grupa Robocza Social Media IAB Polska. Szefem grupy jest Adam Kaliszewski, Solski PR, a jego Zastępcami – Adam Kręgielewski z Labcon, Weronika Golon, OMD Group i dr Agnieszka Jagusiak, Lightscape.


Wideo – Grupa powstała działa od 2010 roku, wcześniej koncentrując się nie tylko na sprawach związanych z wideo online, ale także audiowideo. Głównym celem grupy jest szerzenie wiedzy na temat online wideo – samego w sobie, a także z perspektywy całego ekosystemu wideo. Poruszamy wiele wątków (Connected TV, oglądalność online wideo, badania efektywności etc.) i najważniejsza dla nas jest edukacja – rynku, ale także w ramach grupy dzięki wspólnym dyskusjach i poruszanych tematy w grupie. W tym celu także współpracujemy z IAB Europe. Szefem grupy jest Michał Buszko, Nielsen, a jego Zastępcami: Szymon Szmigiel, Channel Factory i Jarosław Rawicki, Cyfrowy Polsat i Małgorzata Madej (TVP).

 

Lista Ekspertów IAB Polska

Poniżej prezentujemy Listę Ekspertów IAB Polska, prestiżowego grona osób o najwyższych na rynku kompetencjach w obszarze digital marketingu.

Lista Ekspertów IAB Polska to osoby najbardziej zaangażowane merytorycznie w prace kilkunastu grup roboczych działających w IAB Polska.

Grupa Robocza Brand Safety

 • Agnieszka Kleczewska, MindShare Polska Sp. z o.o.
 • Beata Dziwulska, Nestlé Polska S.A.
 • Rafał Jung, Polska Press Sp. z. o.o.
 • Sylwia Powierża-Kuc, Cyfrowy Polsat S.A.
 • Dorota Adamczyk, Agora S.A.


Grupa Robocza Gry/esport IAB Polska

 • Justyna Oracz, We’re Fantasy (by Fantasyexpo)
 • Wojciech Grzegorzyca, LTTM
 • Patryk Stec, Agora


Grupa Robocza Mobile marketing

 • Anna Engler-Jasieczek, Listonic
 • Rafał Wiewiórski, RASP
 • Michał Szczur, Mindshare Polska Sp. z o.o.
 • Sylwia Kaska, Proxi.cloud Sp. z o.o.
 • Nikodem Sarna, Proxi.cloud Sp. z o.o.
 • Tomasz Szulkowski, GroupM Sp. z o.o. ([m]spark)


Grupa Robocza Public Relations

 

 • Sabina Figarska, Solski Communications Sp. z o.o.
 • Justyna Oracz, We’re Fantasy (by Fantasyexpo)
 • Agnieszka Jagusiak, Lightscape
 • Joanna Berlińska, Lightscape
 • Ewa Ziętek-Maciejczyk, Result Media

Grupa Robocza SEM

 • Jarosław Miszczak, Bluerank Sp. z o.o.
 • Sebastian Suma, NetArch Sp. z o.o. (Sempai)
 • Konrad Spoczyński, Result Media Sp. z o.o.
 • Szymon Rydelski, Sunrise System Poland Sp. z o.o.
 • Michał Herok, SEOgroup Interactive SA
 • Marcin Stypuła, Semcore Sp. z o.o.
 • Iwona Kołodziej, Media Choice Sp. z o.o. Sp. k.


Grupa Robocza Social Media

 • Barbara Stańczak, Publicis Sp. z o.o. (Performics)
 • Adam Kręgielewski, Labcon Sp. z o.o.
 • Adam Kaliszewski, Solski Communications Sp. z o.o.


Grupa Robocza Viewability

 • Marta Zielonka, Publicis Groupe
 • Beata Dziwulska, Nestlé Polska S.A.
 • Dominik Dębski, RASP
 • Hubert Świtalski, Meetrics
 • Jędrzej Wojtalak, WP