POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

IAB Polska dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.iab.org.pl oraz pozostałych serwisów działających pod markami i znakami towarowymi oraz identyfikacyjnymi którymi IAB Polska dysponuje i wykorzystuje je w swojej działalności (dalej jako: „Serwis”).

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie (02-508) przy ul. Puławskiej 39/77(dalej jako: „Administrator”, „IAB”, „IAB Polska”, „my”).

Użytkownik może się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa,
 • poprzez e-mail: biuro@iab.org.pl

2. Będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników, w szczególności:

 • w celu realizacji projektów i wydarzeń organizowanych przez IAB –  w zależności od charakteru projektu lub wydarzenia  podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes polegający na możliwości informowania o naszej działalności i realizacji projektów lub też realizacja umowy, jeżeli Użytkownik jest stroną takiej umowy zawartej z IAB,
 • w celu obsługi Użytkowników naszych serwisów internetowych – podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes polegający na możliwości polepszania jakości naszych usług,
 • w celu marketingu usług własnych Administratora oraz wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień o nowościach, aktualnych promocjach i ofertach branżowych, na adres e-mail podanych przez Użytkownika – podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes polegający na możliwości przedstawiania informacji o naszych usługach.
 • w celu udostępnienia danych osobowych naszym Parterom w celach marketingowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Użytkownika odrębna zgoda.

3. Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkowników w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania:

 • w okresie wykonywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a po zakończeniu czasu trwania umowy także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy,
 • do momentu wyrażenia przez Użytkowników sprzeciwu co do danych osobowych przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.,
 • do momentu wycofania zgody co do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika.
 1. Będziemy przekazywać dane osobowe danych Użytkowników naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi reklamowe oraz obsługę administracyjną IAB.  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 2. Każdy Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub w związku z realizacja Umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody.  Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres  biuro@iab.org.pl lub listownie na adres: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa.

Prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – ma on prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu marketingu bezpośredniego, Użytkownik prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez nas w dowolnym momencie.

Użytkownik może zgłosić sprzeciw poprzez wysłanie oświadczenia na adres  biuro@iab.org.pl lub listownie na adres: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@iab.org.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

Informacje dotyczące korzystania z  cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Poprzez ciasteczka należy rozumieć informacje przesyłane przez strony internetowe i zapisywane w przeglądarce na urządzeniach końcowych Użytkowników (takich jak np. komputer, telefon lub tablet). W niektórych przeglądarkach pojedyncze ciasteczko to mały plik, ale w większości popularnych przeglądarek internetowych wszystkie cookies są przechowywane w jednym pliku, znajdującym się w folderze danej przeglądarki. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w cookies. Podczas gdy większość przeglądarek automatycznie akceptuje  cookies, istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała  cookies, jednak niektóre funkcje stron internetowych mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka Serwisu nie są szkodliwe, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Jednocześnie IAB Polska nie odpowiada za zawartość  cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone w Serwisie.

Wykaz cookies

Niezbędne

Nazwa Dostawca Okres przechowywania Cel
_grecaptcha gstatic.com Twałe Rozróżnianie między ludźmi a botami oraz generowanie raportów na temat korzystania z witryny.
_GRECAPTCHA google.com 180 dni Rozróżnianie między ludźmi a botami oraz generowanie raportów na temat korzystania z witryny.
CookieConsent Cookiebot 1 rok Przechowywanie stanu zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.
rc::a gstatic.com Trałe Rozróżnianie między ludźmi a botami oraz generowanie raportów na temat korzystania z witryny.
rc::b gstatic.com Sesja Rozróżnianie między ludźmi a botami.
rc::c gstatic.com Sesja Rozróżnianie między ludźmi a botami.
rc::f gstatic.com Twałe Rozróżnianie między ludźmi a botami.
wpEmojiSettingsSupports iab.org.pl Sesja Część pakietu plików cookie służących dostarczaniu i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują właściwy stan czcionki, suwaków obrazów, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.

Statystyczne

Nazwa Dostawca Okres przechowywania Cel
_ga Google 2 lata Rejestrowanie unikatowego identyfikatora wykorzystywanego do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez odwiedzającego z witryny.
_ga Google 2 lata Rejestrowanie unikatowego identyfikatora wykorzystywanego do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez odwiedzającego z witryny.
ga# Google 2 lata Używane przez Google Analytics do zbierania danych na temat liczby odwiedzin użytkownika na stronie oraz dat pierwszej i ostatniej wizyty.
ga# Google 2 lata Używane przez Google Analytics do zbierania danych na temat liczby odwiedzin użytkownika na stronie oraz dat pierwszej i ostatniej wizyty.
_gat iab.org.pl 1 dzień Używane przez Google Analytics do kontrolowania częstotliwości żądań.
_gid Google 1 dzień Rejestrowanie unikatowego identyfikatora wykorzystywanego do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez odwiedzającego z witryny.
collect google-analytics.com Pixel Sesja
gaVisitorUuid iab.org.pl 1 rok Rejestrowanie danych statystycznych dotyczących zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora witryny.

Marketingowe

Nazwa Dostawca Okres przechowywania Cel
_fbp facebook 3 miesiące Używane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym, od stron trzecich reklamodawców.
_fbp facebook 3 miesiące Używane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym, od stron trzecich reklamodawców.
ads/ga-audiences google.com Pixel Sesja
grUuidHasBeenSet us-an.gr-cdn.com HTML Sesja
       
lastExternalReferrer connect.facebook.net HTML Persistent Rejestruje, jak użytkownik trafił na stronę poprzez rejestrowanie ostatniego adresu URL.
lastExternalReferrerTime connect.facebook.net HTML Persistent Rejestruje, jak użytkownik trafił na stronę poprzez rejestrowanie czasu ostatniego adresu URL.

 

Nieklasyfikowane

 
Nazwa Dostawca Okres przechowywania Cel
gaDomain-# iab.pl.org 1 dzień Nieokreślony
gaDomain-# org.pl 1 dzień Nieokreślony

 

Usuwanie/Wyłączenie ciasteczek w przeglądarce

Uprawnienie IAB Polska do przechowywania i uzyskiwania dostępu do ciasteczek wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika Serwisu. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez IAB Polska. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie ciasteczek na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania: