QUALID

Jakość w reklamie cyfrowej

Czym jest QUALID?

QUALID to program poprawy jakości reklamy cyfrowej. Określa standardy i propaguje skuteczne rozwiązania, które mają pozytywnie wpływać na funkcjonowanie i wzrost zaufania do internetu jako skutecznego medium promocji.

Program skupia się na czterech kluczowych dla zapewnienia jakości reklamy obszarach:

 • Brand Safety – poprawa jakości reklam oraz zwiększenie ochrony wizerunku i bezpieczeństwa marki,
 • Anti-Fraud – ograniczenie oszustw związanych z reklamami oraz wypracowanie rynkowych standardów w zakresie raportowania podejrzanego ruchu,
 • Programmatic – zwiększenie bezpieczeństwa i transparentności zautomatyzowanego systemu zakupu reklam internetowych,
 • Viewability – wzrost znaczenia wszechstronnej, jakościowej oceny skuteczności reklam internetowych.

Integracja rynku w celu lepszej koordynacji działań na rzecz jakości reklamy online jest koniecznym i naturalnym krokiem rozwoju reklamy cyfrowej w Polsce, dlatego zachęcamy do przystapienia do Programu!

Kto może przystąpić do QUALID? 

Do Programu mogą przystąpić firmy zrzeszone w IAB Polska:

 • wydawcy i sieci reklamowe,
 • agencje i domy mediowe,
 • dostawcy rozwiązań technologicznych (np. DSP, SSP, DMP, dostawcy danych, dostawcy narzędzi do weryfikacji);

Oraz niezrzeszeni: 

 • reklamodawcy jako Ambasadorzy,
 • inne podmioty w charakterze Patronów.

Przystąpienie do programu jest BEZPŁATNE.

Podmioty, które spełnią określone kryteria, otrzymują prawo do posługiwania się znakiem QAULID właściwym dla danej kategorii:

Brand Safety

Dla:

 • wydawców i sieci reklamowych
 • agencji i domów mediowych
 • dostawców rozwiązań (np. DSP, SSP, DMP, narzędzia do weryfikacji)
Stempel QUALID 1.0 Brand Safety
Viewability

Dla:

 • wydawców i sieci reklamowych
 • agencji i domów mediowych
 • dostawców rozwiązań (np. DSP, SSP, DMP, narzędzia do weryfikacji)
Stempel QUALID 1.0 Viewabillity
Anti-fraud

Dla:

 • wydawców i sieci reklamowych
 • agencji i domów mediowych
 • dostawców rozwiązań (np. DSP, SSP, DMP, narzędzia do weryfikacji)
Stempel QUALID 1.0 Anti-Fraud
Programmatic

Dla:

 • wydawców i sieci reklamowych
 • agencji i domów mediowych
 • dostawców rozwiązań (np. DSP, SSP, DMP, narzędzia do weryfikacji)
Stempel Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic
Złoty stempel QUALID

Dla:

 • wydawców i sieci reklamowych
 • agencji i domów mediowych
 • dostawców rozwiązań (np. DSP, SSP, DMP, narzędzia do weryfikacji),

którzy spełniają kryteria we wszystkich kategoriach.

Złoty stempel QUALID
Ambasador

Dla

 • reklamodawców
Stempel Ambasador
Patron

Dla

 • innych podmiotów
Stempel QUALID Patron

 

 

Jakie są warunki przystąpienia? 

Dokładne warunki, które należy spełnić, aby przystąpić do programu QUALID w poszczególnych kategoriach znajdziesz w REGULAMINIE.

Jak wygląda procedura przystąpienia?

Rejestracja przez FORMULARZ
(w jednej lub wszystkich kategoriach)

Okres przejściowy (do 6 m-cy)
To czas, w którym należy dopełnić
warunków Programu w wybranych
kategoriach. W tym okresie
przysługuje szary stempel.

Weryfikacja dopełnienia warunków.

Pobierz regulamin >

Przyznanie stempla
(kolorowego w danej kategorii
bądź złotego stempla QUALID)

 

Złoty stemple QUALID 1.0.

Dlaczego warto dołączyć ?

 • Współtworzysz bezpieczny, przejrzysty ekosystem reklamy cyfrowej w Polsce
 • Udowadniasz, że jesteś zaufanym partnerem w biznesie, korzystającym z najbardziej efektywnych i aktualnych rozwiązań
 • Pomagasz usuwać z rynku podmioty stosujące złe praktyki
 • Oszczędzasz budżety – poprzez uporządkowany system i promocję sprawdzonych rozwiązań
 • Dołączasz do grona najważniejszych firm przestrzegających najwyższych standardów
 • Otrzymujesz prawo do posługiwania się znakiem QUALID i trafiasz do grona sygnatariuszy na stronie IAB Polska

Sygnatariusze

FAQ

Co oznacza nazwa programu?

QUALID, czyli po prostu jakość (en. quality) w digitalu – reklamie cyfrowej! 

Jak powstały założenia programu?

Od samego początku Program QUALID powstawał wraz z przedstawicielami reklamodawców, wydawnictw, agencji, domów mediowych i rozwiązań technologicznych, którzy w trakcie specjalnych narad bądź prac grup roboczych dyskutowali nad kierunkami, potrzebami rynkowami i zawartością Programu.

Jakie znaczenie ma Program QUALID dla branży?

Internet i reklama cyfrowa rozwijają się dynamicznie. Szybkie wzrosty, zmiany, rozwój technologii, a także coraz więcej podmiotów współtworzących ten ekosystem to wyzwanie dla całej branży. Tylko wspólnie możemy przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, promować efektywne, pozytywne rozwiązania, szerzyć świadomość. Program QUALID powstał by wspólnie działać na rzecz jakości reklamy cyfrowej. 

Jakie znaczenie ma ten program dla zwykłych użytkowników internetu?

Zdrowszy, bardziej jakościowy ekosystem reklamy internetowej ma znaczenie również dla zwykłego użytkownika internetu. Dzięki eliminacji negatywnych zjawisk (np. fraudy reklamowe, clutter reklamowy, ciężkie, niedopasowane, powtarzalne, uciążliwe, nie dające się zamknąć reklamy) użytkownik otrzymuje lepiej dopasowane reklamy, nie zakłócające odbioru danej strony.

Dodatkowo tego typu działania pozwalają na lepszą ochronę użytkownika przed reklamami, które np. wyłudzają dane czy nawet pieniądze.

Użytkownik zyskuje również pewność, że należyte wynagrodzenie otrzymują wydawcy, którzy cieszą się faktyczną popularnością – co z kolei pozwala im na dalszy rozwój atrakcyjnej oferty. 

Jak to działa?

Firma rejestruje się przez formularz. W formularzu konieczne jest określenie kategorii firmy oraz obszaru, do którego chce się przystąpić. Od momentu przyjęcia zgłoszenia, rozpoczyna się 6-miesięczny okres przejściowy, w czasie którego firma musi wypełnić warunki przystąpienia w wybranym obszarze. 

W okresie przejściowym firma ma prawo posługiwania się szarą pieczęcią QUALID:

W dowolnym momencie okresu przejściowego, gdy firma stwierdza swoją zgodność z warunkami Programu QUALID, może zgłosić gotowość przystąpienia do weryfikacji.

Po pozytywnej weryfikacji, firmie przysługuje prawo do posługiwania się pełnym znakiem QUALID w danej kategorii bądź złotą wersją – oznaczającą zgodność ze wszystkimi obszarami objętymi programem.

Złoty stempel QUALID

Jakie warunki musi spełnić firma, aby uzyskać znak QUALID danej kategorii?

W każdym obszarze objętym Programem QUALID, dla określonego typu podmiotu, wyznaczonych jest kilka warunków przystąpienia. Zapoznaj się z warunkami przystąpienia.

Jakiego typu firmy mogą przystąpić do programu?

W Programie QUALID mogą brać udział różnego typu firmy biorące udział w procesie realizacji reklamy cyfrowej:

 • Wydawcy i sieci reklamowe,
 • Agencje reklamowe i domy mediowe,
 • Narzędzia typu DSP, SSP, DMP a także dostawcy narzędzi do weryfikacji,
 • Reklamodawcy w charakterze Ambasadorów,
 • inne podmioty w charakterze Patronów.
Gdzie znajdę regulamin programu?

Regulamin programu QUALID znajduje się TUTAJ.

Jak można zostać sygnatariuszem?

Proces przystąpienia do programu QUALID należy rozpocząć od dokładnego zapoznania się ze zobowiązaniami w wybranym obszarze/obszarach, dla danego podmiotu. Po wybraniu obszaru, do którego chcemy zgłosić firmę należy:

 1. Wypełnić formularz
 2. Oczekiwać na weryfikację IAB Polska; po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, rozpoczyna się 6-miesięczny okres przejściowy, firma w tym okresie ma prawdo do posługiwania się szarym stemplem QUALID (dla odpowiedniej kategorii)
 3. Przed upływem 6-miesięcznego okresu przejściowego, dopełnić warunków przystąpienia i zgłosić swoją gotowość do weryfikacji.

Proces Sygnowania do Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic objaśnia dokument “Warunki przystąpienia do Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic”. 

Czy można zostać sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Programatic, ale nie całości Programu QUALID?

Tak, każda kategoria Programu QUALID działa także osobno. Warunki i procedurę przystąpienia do Kodeksu Dobrych Prakrtyk Reklamy Programmatic znajdziesz TUTAJ.

Co z obecnymi sygnatariuszami Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic?

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic działa dalej jako samodzielna inicjatywa. Dla obecnych Sygnatariuszy zatem nic się nie zmienia.

Czy to jedyny taki program na świecie/w Europie?

Nie. Programy jakościowe funkcjonują już w wielu krajach, aczkolwiek niemal każdy z nich wiąże się z innymi warunkami przystąpienia, obejmuje inne obszary/wyzwania. Przykładem takiego programu może być Gold Standard opracowany przez IAB UK. 

Kto tworzy kolejne wersje programu QUALID?

Do rozwoju Programu QUALID zaangażowane są Grupy Robocze oraz Grupy Zadaniowe IAB Polska. W grupach pracują przedstawiciele wiodących firm, reprezentujących wszystkie strony rynku reklamy cyfrowej, które zrzesza IAB Polska. 

Czy stempel QUALID wygasa?

Nie. Stempel QUALID nadawany jest bez terminu ważności, jednak każda firma dysponująca znakiem, a chcąca uzyskać potwierdzenie zgodności z nową wersją Programu, musi przejść proces weryfikacyjny (w danym obszarze bądź we wszystkich) w celu potwierdzenia zgodności z najnowszą wersją QUALID.

Dodatkowo firma, która przestaje być członkiem IAB Polska, traci prawo do posługiwania się stemplem QUALID. Nie dotyczy to jedynie Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic, do którego zapraszamy również firmy niezrzeszone. 

Gdzie mogę zamieścić stempel QUALID?

Stempel QUALID może być zamieszczony np. na stronie www, w prezentacjach, ofertach, dokumentach przetargowych, raportach, w komunikacji marketingowej firmy.

Masz pytania ?

Skontaktuj się ze mną!

Małgorzata Walendziewska

special programs manager
m.walendziewska@iab.org.pl
+48 516-218-654