Qualid

Formularz rejestracyjny

DANE FIRMY

DANE OSOBY KONTAKTOWEJ

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/77. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w, aby Twój pracodawca mógł uczestniczyć w Programie QUALID. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności statutowej. Odbiorcami Twoich danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu IAB Polska. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych możesz znaleźć TUTAJ.