Kodeks Programmatic

Dołącz do naszej inicjatywy – Dobrych Praktyk Reklamy

Czym jest Kodeks i co zawiera ? 

Kodeks określa osobne standardy i praktyki dla wszystkich uczestników łańcucha programmatic, którzy zobowiązują się do przestrzegania określonych kryteriów i zasad obowiązujących w obszarze, za który odpowiadają.

Wszystko po to, aby zapewnić jakość, bezpieczeństwo oraz przejrzystość w wykorzystaniu programmatic w kampaniach wszystkim zaangażowanym w proces podmiotom działającym na polskim rynku. Polska wersja Kodeksu powstała na licencji niemieckiej organizacji branżowej BVDW, stanowiącej część globalnej sieci IAB. Code of Conduct Programmatic Advertising od 2016 roku funkcjonuje w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Lokalna wersja dokumentu, opracowana przez przedstawicieli Grupy Roboczej Programmatic IAB Polska, w pełni pokrywa się ze swoim pierwowzorem.

Kto może zostać sygnatariuszem Kodeksu ? 

Sygnatariuszami Kodeksu mogą zostać wszyscy uczestnicy rynku, którzy chcą brać udział w podnoszeniu jakości i standardów modelu programatycznego w Polsce:

 • reklamodawcy
 • agencje
 • platformy DSP oraz SSP
 • sieci reklamowe
 • wydawcy
 • platformy DMP
 • dostawcy danych
 • dostawcy narzędzi do weryfikacji

Zapraszamy zarówno firmy członkowskie IAB Polska, jak i pozostałych niezrzeszonych uczestników rynku.

Zostań sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk
Reklamy Programmatic

zapoznaj się z treścią kodeksu

zapoznaj się
z warunkami przystąpienia

wyślij wniosek na:
kdprp@iab.org.pl

wnieś opłatę

poczekaj na potwierdzenie, znak kodeksu oraz zgodę na posługiwanie się nim

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami!

[ możesz też pobrać naszą broszurę ]

KOORDYNACJA PROGRAMU

Anna Garwolińska
E-mail: a.garwolinska@iab.org.pl
M: +48 515 298 577

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA

Maria Wiktoria Piątek
Email: m.piatek@iab.org.pl
M: +48 512 679 649

Dlaczego warto dołączyć ?

 • Współtworzysz bezpieczny, przejrzysty ekosystem programmatic w Polsce
 • Udowadniasz, że jesteś pewnym partnerem w biznesie, korzystającym z najbardziej efektywnych i aktualnych rozwiązań
 • Pomagasz usuwać z rynku podmioty stosujące złe praktyki
 • Oszczędzasz budżety – poprzez uporządkowany system i promocję sprawdzonych rozwiązań
 • Dołączasz do grona najważniejszych firm przestrzegających najwyższych standardów
 • Otrzymujesz prawo do posługiwania się logotypem Kodeksu i trafiasz do grona sygnatariuszy na stronie IAB Polska