Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych ze zgłoszeniem do programu QUALID

 

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska) z siedzibą w Warszawie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa

– przez e-mail: biuro@iab.org.pl

– telefonicznie: 22 415 54 44

  1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby Twój pracodawca mógł uczestniczyć w Programie QUALID. Quality in Digital Advertising (dalej: Program). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności statutowej.

  1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie, w jakim będzie to powiązane z uczestnictwem w Programie, a także w okresie istnienia obowiązków związanych z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

  1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.