Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic określa standardy i dobre praktyki dla wszystkich uczestników łańcucha programmatic. Jego celem jest zapewnienie jakości, bezpieczeństwa oraz przejrzystości w wykorzystaniu programatyczego modelu zakupu reklam na polskim rynku. Zachęcamy do przystąpienia do inicjatywy! 

Co to jest i co zawiera Kodeks Dobrych Praktyk Programmatic?

Kodeks określa osobne standardy i praktyki dla wszystkich uczestników łańcucha programmatic, którzy zobowiązują się do przestrzegania określonych kryteriów i zasad obowiązujących w obszarze, za który odpowiadają. Wszystko po to, aby zapewnić jakość, bezpieczeństwo oraz przejrzystość w wykorzystaniu programmatic w kampaniach wszystkim zaangażowanym w proces podmiotom działającym na polskim rynku.

Polska wersja Kodeksu powstała na licencji niemieckiej organizacji branżowej BVDW, stanowiącej część globalnej sieci IAB. Code of Conduct Programmatic Advertising od 2016 roku funkcjonuje w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Lokalna wersja dokumentu, opracowana przez przedstawicieli Grupy Roboczej Programmatic IAB Polska, w pełni pokrywa się ze swoim pierwowzorem.

 

Kodeks dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych  usługach medialnych na żądanie

Kodeks dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

W dniu 26 czerwca 2014 uchwałą Zarządu IAB Polska został przyjęty Kodeks Dobrych Praktyk dotyczący szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Kodeks został w dniu 8 lipca br. zaprezentowany podczas posiedzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i został przez KRRiT zaakceptowany.

Czym jest kodeks?

Kodeks Dobrych Praktyk jest efektem wielomiesięcznej pracy ekspertów Grupy Prawnej IAB Polska, oraz spotkań i konsultacji z KRRiT i MAiC. Przyjęty dokument jest wynikiem ogromnego zaangażowania firm członkowskich IAB Polska, a w szczególności serwisów VoD i stanowi najlepszy przykład wspólnego postrzegania kluczowych kwestii przez branżę internetową. Jest również niewątpliwym dowodem zaufania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do IAB Polska jako organizacji skutecznie reprezentującej interesy przedsiębiorców internetowych.

Zostań sygnatariuszem
Wypracowany wspólnie z KRRIT sukces w postaci Kodeksu Dobrych Praktyk, zwraca uwagę na kluczową rolę wszystkich serwisów VoD w dalszym rozwoju partnerstwa z KRRiT. W związku z powyższym IAB Polska zachęca podmioty udostępniające treści audiowizualne do wsparcia Kodeksu w formie przystąpienia do grona sygnatariuszy.

Aby zostać sygnatariuszem akcji pobierz powyższy Kodeks i wypełnił Załącznik nr 1. Oświadczenia o przystąpieniu proszę przesyłać na adres: [email]a.garwolinska@iab.org.pl[/email]

Sąd koleżeński

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Dobrych Praktyk dotyczącego szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie przy IAB powstał sąd koleżeński. Zadaniem sądu jest orzekanie w sprawach dotyczących naruszenia postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk.

Regulamin sądu koleżeńskiego IAB Polska >

Sygnatariusze


  • Cineman;
  • Cyfrowy Polsat;
  • Ipla.tv;
  • Iplex SA;
  • Grupa Onet.pl SA;
  • Grupa Wirtualna Polska SA;
  • Telewizja Polska SA.
  • outfilm.pl

Kontakt


W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem IAB Polska.

Zbiór Dobrych Praktyk SEO

Zbiór Dobrych Praktyk SEO

Publikacja przygotowana przez Grupę Roboczą SEM

Prezentujemy nowy Zbiór Dobrych Praktyk SEO, opracowany przez Grupę Roboczą SEM, działającą w ramach IAB Polska.

W publikacji zebrano zalecenia branżowe mające na celu zdefiniowanie standardów jakościowych działań prowadzonych przy pozycjonowaniu stron internetowych (Search Engine Optimization). Rekomendacje podzielono na kilka etapów, zgodnie z kolejnością w jakim zachodzi cały proces: ofertowanie, realizacja, raportowanie i rozliczenia.

Celem Zbioru jest zabezpieczenie jakości usług SEO poprzez zdefiniowanie wymaganych procesów i działań
związanych ze świadczeniem tych usług oraz osiągnięcie jak największej przejrzystości wobec klientów w
odniesieniu do zakresu i wykonywania usług SEO.

 

Standard viewability w kampaniach reklamowych online

Standard viewability w kampaniach reklamowych online

Publikacja przygotowana przez Grupę Zadaniową ds. Viewability IAB Polska

Premiera Standardu odbyła się podczas #21 IAB Expert Panelu, z którego nagranie można obejrzeć tu:

Wprowadzony standard, zapewniający jednolity sposób weryfikacji efektywności reklam, zwiększy skuteczność kampanii. Jednocześnie pomoże zwiększyć zaufanie marketerów do opłacalności wydatków na reklamę online.

Dokument został opracowany w czerwcu 2017 przez Grupę Zadaniową Viewability IAB Polska złożoną z przedstawicieli firm członkowskich. Został podany do publicznych konsultacji, które zakończyły się 30 sierpnia 2017 . Zgłoszone uwagi posłużyły do opracowania wersji finalnej dokumentu.

Standardem przyjętym przez IAB Polska jest standard wypracowany przez amerykańskie MRC (Media Rating Council, stosowany przez organizacje takie jak IAB US, American Association of Advertising Agencies i Association of National Advertisers), który uznaje wyświetlenie za widzialne (viewable), jeżeli co najmniej 50% pikseli pozostaje w widocznym obszarze okna przeglądarki przez minimum 1 sekundę w przypadku reklamy graficznej lub przez minimum 2 sekundy w przypadku reklamy wideo (czas odtwarzania filmu reklamowego).

Badanie przeprowadzone przez IPG Media Lab, Cadreon i Integral Ad Science w 2015 roku wykazało, że reklamy, które spełniają standardy MRC, skuteczniej realizują cele marketingowe takie jak poprawa wskaźnika znajomości reklamy. Analiza czasu wyświetlania i procenta wyświetlonych pikseli wskazuje na to, że reklamy, których viewability była zgodna ze standardem MRC, przyniosły statystycznie istotny wzrost wskaźnika znajomości reklamy wśród ankietowanych odbiorców.

Standard wskazuje na ważność pomiarów, które powinny być realizowane przez dostawców posiadających certyfikat MRC, a po rozstrzygnięciu trwającego przetargu IAB Europe, także inne instytucje certyfikujące działające na rynku europejskim. Certyfikacja zapewnia zgodność technologii pomiarowej ze standardem oraz jej poprawność techniczną. Jednak mimo certyfikacji nadal wyniki pomiaru viewability mogą różnić się istotnie pomiędzy różnymi dostawcami pomiaru.

Dlatego IAB Polska stoi na stanowisku, że viewability może być istotnym czynnikiem branym pod uwagę w decyzjach zakupowych, ale na obecnym etapie rozwoju technologii pomiaru viewability, nie rekomenduje rozliczania kampanii na podstawie wskaźników viewability.

Standardy reklamy display

Standardy reklamy display

Standard i Zalecenia dla Reklamy Display, opracowane przez działającą w ramach IAB Polska grupę roboczą Brand Advertising Online, obowiązują od 1 stycznia 2012 roku. Najnowsza aktualizacja dokumentu została wprowadzona w roku 2016.

Dokument został stworzony przede wszystkim z myślą o klientach tak, aby poprzez zestawienie wspólnych dla wydawców internetowych wymagań, jakie kreacja powinna spełniać, mogła być wyemitowana u wszystkich, którzy stosują się do Standardu. Wydawca jest zgodny ze standardem wtedy, kiedy przyjmuje do emisji każdą kreację stworzoną zgodnie z tym standardem.

Standard określa m.in. minimalne-maksymalne wagi. Oznacza to, że wydawca powinien w swojej specyfikacji określić, że przyjmuje do emisji kreacje o maksymalnej wadze 40kB lub 60 kB (w zależności od formatu) lub większej. Wydawca nie może wymagać od reklamodawcy przygotowania kreacji o wadze mniejszej niż określa to standard (dotyczy formatów opisanych w standardzie). Podobnie jest z rozmiarami reklamy – wydawca musi przyjąć do emisji np. expand billboard rozwijany do 300px. Jeżeli zechce, może przyjąć kreację rozwijaną do większego rozmiaru, ale nie może wymagać mniejszego rozmiaru. Standard określa również kwestie „zamykajki” oraz dźwięku w reklamie, dzięki czemu Klienci zawsze wiedzą, czego wymagają Wydawcy i mają pewność, że zasady te są spójne.

Najnowsza aktualizacja dokumentu z 2016 r. została uzupełniona o standardy i zalecenia dla reklamy display na urządzeniach mobilnych: smartfonach i tabletach. Dotychczasowe standardy uwzględniały tylko urządzenia desktopowe. Szczegółowo opisano także odpowiednie wagi kreacji dla języka HTML 5. Ponadto nastąpiły istotne zmiany standardów i zaleceń pod kątem reklamy video.

Standardy i Zalecenia dla Reklamy Display 2016 do pobrania poniżej :