E-konsumenci: telekomy

E-konsumenci: telekomy

Wyniki badania „E-konsumenci (Consumer Journey Online)”, zrealizowanego przez IAB Polska, ukazują zasadniczą rolę internetu w procesie zakupowym produktów i usług z branży telekomunikacyjnej. To podstawowe źródło wiedzy na temat telefonów, akcesoriów i ofert operatorskich.

Ekonsumenci: odzież

Ekonsumenci: odzież

Wyniki badania „E-konsumenci (Consumer Journey Online)”, zrealizowanego przez IAB Polska, ukazują kluczową rolę internetu w procesie zakupowym produktów z branży odzieżowej. To dominujące źródło wiedzy na temat odzieży, butów, dodatków, czy bielizny.

E-konsumenci: zdrowie

E-konsumenci: zdrowie

Wyniki badania „E-konsumenci (Consumer Journey Online)”, zrealizowanego przez IAB Polska, ukazują ogromny potencjał internetu w procesie zakupowym produktów i usług z branży farmaceutycznej. To głównie w tym medium, obok telewizji, konsumenci znajdują informacje na temat leków, wyrobów i usług medycznych.

 

Mobile marketing 2014 – zbiór case studies

Mobile marketing 2014 – zbiór case studies

Eksperci Grupy Roboczej Mobile Marketing, działającej w ramach Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, opracowali drugi zbiór „mobilnych” case studies, który prezentuje najciekawsze kampanie ostatnich miesięcy. Opracowanie owego zbioru ma na celu zaprezentowanie potencjału oraz pokazanie aktualnych trendów marketingu mobilnego.

Autor: Grupa robocza Mobile marketing

Format pliku: PDF

Przewodnik Content Marketingu

Przewodnik Content Marketingu

Niniejsze opracowanie ma na celu dostarczenie uczestnikom branży marketingu cyfrowego precyzyjnych ram do interpretacji content marketingu (zwany dalej CM) poprzez odniesienie się do definicji, kanałów dystrybucji, dostępnych form oraz zasad transparentności. IAB Polska pragnie przybliżyć ten dynamicznie rozwijający się obszar komunikacji oraz zapewnić merytoryczne wsparcie, dzięki któremu działania content marketingowe w Polsce będą opierały się na wypracowanych przez branżę standardach niezbędnych do etycznej i efektywnej aktywności na tym polu.

Wobec nasilającej się dyskusji branżowej na temat rozumienia i definicji CM, dla IAB Polska i jej członków niezwykle istotne jest posiadanie wspólnego stanowiska w tym obszarze, szczególnie z punktu widzenia możliwości i ograniczeń implementacyjnych. Podstawę wspólnych rozważań stanowi wzajemna zbieżność rozwiązań technologicznych, interesów wydawców, potrzeb marketerów oraz zmieniających się wzorców zachowań konsumenckich.

Pobierz Przewodnik Content Marketingu wykorzystując poniższy przycisk:

Przewodnik stanowić będzie podstawę przyszłych inicjatyw IAB Polska w obszarze CM, w szczególności bieżących jego
aktualizacji, prezentacji najlepszych przykładów implementacji, realizacji dedykowanych projektów badawczych oraz publikacji ich wyników i adekwatnych wniosków.[/column]