Przewodnik Content Marketingu

11/10/2015

Niniejsze opracowanie ma na celu dostarczenie uczestnikom branży marketingu cyfrowego precyzyjnych ram do interpretacji content marketingu (zwany dalej CM) poprzez odniesienie się do definicji, kanałów dystrybucji, dostępnych form oraz zasad transparentności. IAB Polska pragnie przybliżyć ten dynamicznie rozwijający się obszar komunikacji oraz zapewnić merytoryczne wsparcie, dzięki któremu działania content marketingowe w Polsce będą opierały się na wypracowanych przez branżę standardach […]

Niniejsze opracowanie ma na celu dostarczenie uczestnikom branży marketingu cyfrowego precyzyjnych ram do interpretacji content marketingu (zwany dalej CM) poprzez odniesienie się do definicji, kanałów dystrybucji, dostępnych form oraz zasad transparentności. IAB Polska pragnie przybliżyć ten dynamicznie rozwijający się obszar komunikacji oraz zapewnić merytoryczne wsparcie, dzięki któremu działania content marketingowe w Polsce będą opierały się na wypracowanych przez branżę standardach niezbędnych do etycznej i efektywnej aktywności na tym polu.

Wobec nasilającej się dyskusji branżowej na temat rozumienia i definicji CM, dla IAB Polska i jej członków niezwykle istotne jest posiadanie wspólnego stanowiska w tym obszarze, szczególnie z punktu widzenia możliwości i ograniczeń implementacyjnych. Podstawę wspólnych rozważań stanowi wzajemna zbieżność rozwiązań technologicznych, interesów wydawców, potrzeb marketerów oraz zmieniających się wzorców zachowań konsumenckich.

Pobierz Przewodnik Content Marketingu wykorzystując poniższy przycisk:

Przewodnik stanowić będzie podstawę przyszłych inicjatyw IAB Polska w obszarze CM, w szczególności bieżących jego
aktualizacji, prezentacji najlepszych przykładów implementacji, realizacji dedykowanych projektów badawczych oraz publikacji ich wyników i adekwatnych wniosków.[/column]

Jeżeli chcesz otrzymywać publikacje IAB Polska jako pierwszy zapisz się do naszej bazy mailingowej

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/77. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci informacji o nowościach, aktualnych promocjach i ofertach branżowych za pomocą poczty elektronicznej. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.