Visa dołącza do programu QUALID

Visa dołącza do programu QUALID

Dla Visa, której celem jest utrzymywanie najwyższych standardów jakości, dołączenie do programu QUALID było naturalnym krokiem. Liczymy na to, że działania realizowane w ramach programu pomogą w skutecznym budowaniu zaufania do reklamy cyfrowej. Wierzymy, że QUALID, który odnosi się do standardów jakości w reklamie, wkrótce stanie się standardem rynkowym i będzie powszechny wśród reklamodawców.
 – tłumaczy Katarzyna Jezierska, dyrektor marketingu w Europie Środkowo-Wschodniej, Visa.

Program tworzony i rozwijany jest również z ekspertami pracującymi w ramach Grup Roboczych IAB. QUALID, oficjalnie zaprezentowany na Forum IAB 2020, skierowany jest do wszystkich stron rynku – wydawców i sieci reklamowych, agencji i domów mediowych, dostawców narzędzi technologicznych, reklamodawców.

Program QUALID w pierwszej fazie obejmuje działania w czterech obszarach: brand safety – bezpieczeństwo, fraud – oszustwa, programmatic – automatyczny zakup powierzchni reklamowej, viewability – widoczność. Szybka dynamika zmian w ekosystemie reklamy cyfrowej powoduje, że osoby odpowiedzialne za emisję kampanii promocyjnych muszą brać pod uwagę coraz więcej aspektów i zmiennych, aby zapewnić, że komunikacja prowadzona przez marki odbywa się w środowisku, które jest do tego odpowiednie i nie wprowadza ryzyka wizerunkowego. W zależności od grupy docelowej, a także oczekiwań i założeń samej marki, konieczne jest posiadanie indywidualnej, odpowiednio   dopasowanej polityki bezpieczeństwa. W ostatnich latach widać wśród reklamodawców większą świadomość wyzwania i chęć zapobiegania problemom związanym z tym zagadnieniem.

Na reklamę cyfrową przeznaczane są coraz większe budżety. Warto dbać o ich efektywne wykorzystanie. Jednym z największych wyzwań, przed którym stoją reklamodawcy jest zagwarantowanie wyświetlania reklam w bezpiecznym dla marki środowisku, wśród odpowiednich treści. By chronić wizerunek marki Visa podejmujemy rygorystyczne działania wdrażając standardy jakości Ad Quality. Obejmują one trzy kluczowe aspekty: brand safety, czyli bezpieczeństwo marki, ad fraud, czyli działania przeciwdziałające oszustwom reklamowym, oraz viewability, czyli widoczność reklam. Te same obszary stały się filarami Programu QUALID opracowanego przez IAB Polska – dlatego przystąpienie do niego w roli Ambasadora, było dla Visy oczywistą decyzją. Wraz ze wzrostem ruchu w internecie w czasie pandemii, potrzeby zabezpieczenia marki oraz standardy jakości reklam stają się coraz ważniejsze
– tłumaczy Katarzyna Jezierska, dyrektor marketingu w Europie Środkowo-Wschodniej, Visa.

Z badania IAB Polska dotyczącego zaufania w dobie pandemii COVID-19 wynika, że prawie połowa internautów deklaruje, że zintensyfikowali zakupy w sieci, a co czwarty intensywniej korzysta z usług online. Pandemia wymusiła zmianę podejścia reklamodawców do procesu budowania relacji z konsumentem.

Wzrost ruchu internetowego podczas pandemii spowodował, że reklamodawcy jeszcze bardziej walczą o naszą uwagę. Kluczowym składnikiem udanej reklamy cyfrowej jest jej dobra widoczność. Nie można jednak zbudować dobrych relacji z konsumentem nie dbając jednocześnie o bezpieczeństwo marki i nie kontrolując ryzyka oszustw reklamowych. To są podstawowe elementy, które muszą spełniać wszystkie nasze kampanie cyfrowe.
dodaje Jezierska.

Mając na uwadze dalszy jakościowy rozwój reklamy cyfrowej IAB Polska apeluje do wszystkich podmiotów branży internetowej o przystąpienie do Programu QUALID.

Proces przystąpienia do Programu poprawy jakości QUALID zaczyna się od rejestracji na dedykowanej stronie internetowej. Następnie kandydująca firma przechodzi obowiązkowy okres przejściowy, trwający maksymalnie 6 miesięcy, w czasie którego należy dopełnić określonych warunków Programu w wybranych kategoriach. W tym okresie dana firma otrzymuje od nas szary stempel QUALID. Po weryfikacji dopełnienia warunków przyznajemy kolorowy stempel jakości w danej kategorii lub złoty stempel QUALID, który oznacza spełnienie warunków we wszystkich czterech obszarach czyli: brand safety, fraud, programmatic oraz viewability.
– tłumaczy Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska

Więcej informacji na temat Programu poprawy jakości reklamy cyfrowej QUALID można znaleźć na stronie www

LOVEMEDIA i Telewizja Polska jako pierwsze ze złotym znakiem QUALID

LOVEMEDIA i Telewizja Polska jako pierwsze ze złotym znakiem QUALID

QUALID to program poprawy jakości reklamy cyfrowej, który określa standardy i propaguje skuteczne rozwiązania obszarach: Brand Safety, Anti-Fraud, Programmatic i Viewability.  Podmioty, które spełnią określone kryteria, otrzymują prawo do posługiwania się znakiem QAULID właściwym dla danej kategorii. Złoty znak QUALID otrzymują firmy, które spelnią warunki we wszystkich czterech obszarach.

LOVEMEDIA i Telewizja Polska jako pierwsze ukończyły kilkumiesięczny okres dopełniania i weryfikacji warunków całego programu. Od tej pory mogą sygnować się złotym zankiem QUALId, który potwierdza, że są zaufanymi partnerami w biznesie, korzystającymi z najbardziej efektywnych i aktualnych rozwiązań. Dzięki przestrzeganiu najwyższych digitalowych standardów firmy te współtworzą bezpieczny, przejrzysty ekosystem reklamy cyfrowej w Polsce.

Do program QUALID mogą przystapić firmy zrzeszonone w IAB Polska: wydawcy i sieci reklamowe, agencje i domy mediowe,, dostawcy rozwiązań technologicznych (np. DSP, SSP, DMP, dostawcy danych, dostawcy narzędzi do weryfikacji). Zapraszamy także nizrzeszone podmioty: reklamodawców jako Ambasadorów, inne podmioty w charakterze Patronów. Przystąpienie do programu jest BEZPŁATNE.

Więcej o programie i warunkach przystąpienia do QUALID TUTAJ.

 

Jakość w reklamie cyfrowej – dwa miesiące funkcjonowania Programu QUALID

Jakość w reklamie cyfrowej – dwa miesiące funkcjonowania Programu QUALID

Program poprawy jakości QUALID ma na celu opracowywanie, gromadzenie, propagowanie pozytywnych i skutecznych rozwiązań, które przyczyniać się będą do poprawy jakości reklamy cyfrowej, co z kolei przełoży się na zwiększone zaufanie reklamodawców. Program tworzony i rozwijany jest wraz z ekspertami pracującymi w ramach Grup Roboczych IAB. QUALID skierowany jest do wszystkich stron rynku – wydawców i sieci reklamowych, agencji i domów mediowych, dostawców narzędzi technologicznych, reklamodawców.

Firmy, które już zdecydowały się przystąpić do Programu QUALID to:  adQuery, Bluerank, Cyfrowy Polsat, Dentsu, F11 Agency, Full Stack Experts, Havas Media Group, Ideo Force, Interia, Lovemedia, Meetrics, Mindshare, Open Mobi, Ringier Axel Springer Polska, Społeczności, Telewizja Polska, Wavemaker, Wirtualna Polska.

Proces przystąpienia do Programu poprawy jakości QUALID zaczyna się od rejestracji na dedykowanej stronie internetowej. Następnie kandydująca firma wkracza w okres przejściowy, trwający maksymalnie 6 miesięcy, w czasie którego musi dopełnić określonych warunków Programu w wybranych kategoriach. Na tym etapie firma otrzymuje szary stempel QUALID poświadczający jej rejestrację w Programie. Po weryfikacji dopełnienia warunków firma otrzymuje pełnoprawny stempel jakości w danej kategorii lub złoty stempel QUALID, który oznacza spełnienie warunków we wszystkich czterech obszarach czyli: brand safety, fraud, programmatic oraz viewability.

Z internetu korzysta dziś ¾ Polaków. To niesamowity potencjał dla marketerów, ale i duże wyzwanie dla uczestników tego rynku. W obliczu takich zjawisk jak fake news i ad fraud bezpieczny kontekst dla komunikacji marek klientów staje się bowiem kluczowym czynnikiem w realizacji ich celów. A przecież brand safety to także filar funkcjonowania jakościowych wydawców. Ekosystem reklamowy Ringier Axel Springer Polska opieramy na unikalnym połączeniu zaufania, zasięgu i uwagi realizowanych w otoczeniu takich marek jak Onet, Forbes czy Business Insider. Tym bardziej cieszymy się z powołania do życia przez IAB Polska programu QUALID. To bowiem nie tylko etap dalszej profesjonalizacji i rozwoju rynku reklamy w Polsce, ale także drogowskaz dla marketerów w wyborze ich partnerów biznesowych na rynku online.
komentuje Mariusz Wąsiński, Chief Sales Officer w Ringier Axel Springer Polska.

Jeszcze w trakcie trwania konferencji FORUM IAB 2020 i chwilę po premierze Programu QUALID swój wniosek przystąpienia złożyła firma F11 Agency, dla której jakość to jeden z filarów działalności. Przystąpienie do Programy QUALID było zatem dla nich oczywistym ruchem.

2020 to wymagający rok dla branży, a zwłaszcza dla wielu klientów. Tym bardziej dziś musimy wykazać się jeszcze lepszą jakością naszych produktów oraz usług, a przede wszystkim ponad przeciętnym zrozumieniem biznesu klienta, a nie tylko jego marketingowego wycinka. Tak jak 10 lat temu, gdy startowaliśmy, taki i dziś, gdy F11 jest dojrzałą agencją, stawiamy na pierwszym planie grę fair-play opartą na tych samych zasadach. Wierzę, że dzięki takiemu programowi jak QUALID, nie będziemy osamotnieni w walce – nie o ilość, ale przede wszystkim o jakość. Niech wygra lepszy i transparentny, nie tańszy. Mam nadzieję, że już wkrótce QUALID wyznaczy kolejny rynkowy standard, idąc drogą starszego brata – DIMAQ.
– komentuje Anna Robotycka, Managing Partner F11 Agency, trener DIMAQ IAB. 

Program QUALID w pierwszej fazie działalności stawia branży internetowej jasne cele:

  • Edukacja w zakresie wyzwań i możliwości dotyczących ochrony wizerunku i bezpieczeństwa marki (Brand Safety),
  • Podnoszenie świadomości zagrożeń wynikających z aktywności oszustów oraz wypracowanie rynkowych standardów w zakresie raportowania podejrzanego ruchu (Fraud),
  • Pozytywne wpływanie na bezpieczeństwo i transparentność zautomatyzowanego systemu zakupu reklam internetowych (Programmatic),
  • Dalsze umacnianie znaczenia wszechstronnej, jakościowej oceny skuteczności reklam internetowych (Viewability).

Sukcesem Programu będą rosnąca jakość reklamy cyfrowej oraz zwiększone zaufanie i satysfakcja klientów. Dwa miesiące działania Programu pokazały nam, że obraliśmy właściwą drogę, ale przed nami i całą branżą jeszcze dużo pracy.

Więcej informacji na temat Programu poprawy jakości QUALID można znaleźć TUTAJ.  

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic: IAB Polska umożliwia tymczasowe zwolnienie z opłaty licencyjnej.

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic: IAB Polska umożliwia tymczasowe zwolnienie z opłaty licencyjnej.

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic funkcjonuje na polskim rynku od sierpnia 2019 roku. Określa standardy i dobre praktyki dla wszystkich uczestników łańcucha programmatic, a jego celem jest zapewnienie jakości, bezpieczeństwa oraz przejrzystości w wykorzystaniu programatyczego modelu zakupu reklam na polskim rynku.

Polska wersja Kodeksu powstała na licencji niemieckiej organizacji branżowej BVDW, stanowiącej część globalnej sieci IAB. Od 2016 roku Code of Conduct Programmatic Advertising  funkcjonuje w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Lokalna wersja dokumentu, opracowana przez przedstawicieli Grupy Roboczej Programmatic IAB Polska, w pełni pokrywa się ze swoim pierwowzorem. Kodeks od października 2020 roku objęty również został programem poprawy jakości QUALID.

 Z licencją udzieloną przez BVDW wiąże się coroczny koszt za korzystanie za znaku, który wynosi 2 799 złotych netto. W świetle obecnej sytuacji gospodarczej i trudności z jakimi boryka się część przedsiębiorstw, IAB Polska wystąpiła o pozwolenie na zwolnienie firm z opłaty licencyjnej za rok 2020 i 2021. – tłumaczy Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

O zwolnienie może wystąpić każda firma członkowska IAB Polska, która zdecyduje się zostać nowym sygnatariuszem Kodeksu Programmatic i/lub programu QUALID, którego Kodeks Programmatic jest teraz częścią, ale ze względów finansowych nie mogła sobie na to obecnie pozwolić. Aby uzyskać zwolnienie należy przesłać prośbę na adres IAB Polska: kdprp@iab.org.pl.

Szczegóły oraz obecna lista Sygnatariuszy Kodeksu Programatycznego dostępna jest na stronie: www.iab.org.pl/kdprp.

Lista Sygnatariuszy Programu poprawy jakości QUALID dostępna jest na stronie: www.iab.org.pl/qualid/sygnatariusze.

Jakość to filar skutecznej reklamy internetowej. IAB Polska wprowadza nowy program poprawy jakości reklamy cyfrowej QUALID.

Jakość to filar skutecznej reklamy internetowej. IAB Polska wprowadza nowy program poprawy jakości reklamy cyfrowej QUALID.

– Internet jest dzisiaj medium reklamowym numer jeden i kierowane są tam ogromne budżety, co przyciąga czasami nieuczciwe praktyki biznesowe. Bardziej niż kiedyś musimy jako branża zintensyfikować działania zwalczające cyberprzestępczość i zjawiska takie jak chociażby fraud reklamowy. Branża cyfrowa od lat dba o to, aby jakość ekosystemu reklamowego była jak najwyższa. W tym celu powstało wiele rozwiązań technologicznych, samoregulacyjnych i edukacyjnych. Dobrym przykładem jest wprowadzony przez nas przed rokiem Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic, który bardzo uszczelnia i chroni przed nadużyciami ekosystem automatycznego zakupu powierzchni reklamowej. – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska. –  Postanowiliśmy kontynuować działania w obszarze jakości i wzorem najbardziej zaawansowanych rynków Europy Zachodniej i USA, zdecydowaliśmy wprowadzić kilka rozwiązań, które jako jednolity system pod nazwą QUALID ma swoją premierę podczas Forum IAB 2020.

Program poprawy jakości QUALID ma na celu opracowywanie, gromadzenie, propagowanie pozytywnych i skutecznych rozwiązań, które przyczyniać się będą do poprawy jakości reklamy cyfrowej, co z kolei przełoży się na zwiększone zaufanie reklamodawców. Program tworzony i rozwijany jest wraz z ekspertami pracującymi w ramach Grup Roboczych IAB. QUALID, oficjalnie zaprezentowany na Forum IAB 2020, skierowany jest do wszystkich stron rynku – wydawców i sieci reklamowych, agencji i domów mediowych, dostawców narzędzi technologicznych, reklamodawców.

Program QUALID w pierwszej fazie działalności stawia branży internetowej jasne cele:

  • Edukacja w zakresie wyzwań i możliwości dotyczących ochrony wizerunku i bezpieczeństwa marki (Brand Safety).
  • Podnoszenie świadomości zagrożeń wynikających z aktywności oszustów oraz wypracowanie rynkowych standardów w zakresie raportowania podejrzanego ruchu (Fraud).
  • Pozytywne wpływanie na bezpieczeństwo i transparentność zautomatyzowanego systemu zakupu reklam internetowych (Programmatic).
  • Dalsze umacnianie znaczenia wszechstronnej, jakościowej oceny skuteczności reklam internetowych (Viewability).

– Działania podejmowane w ramach Programu QUALID są nastawione na edukację rynku – na tłumaczenie na czym polegają negatywne zjawiska, w jaki sposób wydawcy, firmy sektora adtech czy agencje i domy mediowe mogą sobie z nimi radzić. Jednocześnie pomagają podejmować decyzje, które zapewniają bardziej efektywne wykorzystanie budżetów reklamowych. – tłumaczy Włodzimierz Schmidt.

W przyszłości Program QUALID będzie rozwijany i rozszerzany o kolejne elementy, które odpowiadać będą bieżącym wyzwaniom rynkowym. Program otwarty jest dla wszystkich członków IAB Polska, a w pierwszej kolejności proces przystąpienia rozpoczęły firmy z grona Rady Nadzorczej IAB Polska, co jest wyrazem zaangażowania w wyzwanie, a także sygnałem gotowości do dalszej, wytężonej pracy na rzecz szeroko pojętej jakości.

Mając na uwadze dalszy jakościowy rozwój reklamy cyfrowej IAB Polska apeluje do wszystkich podmiotów branży internetowej o przystąpienie do Programu QUALID.

– Proces przystąpienia do Programu poprawy jakości QUALID zaczyna się od rejestracji na dedykowanej stronie internetowej. Następnie kandydująca firma przechodzi obowiązkowy okres przejściowy, trwający maksymalnie 6 miesięcy, w czasie którego należy dopełnić określonych warunków Programu w wybranych kategoriach. W tym okresie dana firma otrzymuje od nas szary stempel QUALID. Po weryfikacji dopełnienia warunków przyznajemy kolorowy stempel jakości w danej kategorii lub złoty stempel QUALID, który oznacza spełnienie warunków we wszystkich czterech obszarach czyli: brand safety, fraud, programmatic oraz viewability. – tłumaczy Włodzimierz Schmidt.

Więcej informacji na temat Programu poprawy jakości QUALID można znaleźć: https://www.iab.org.pl/qualid/

Forum IAB 2020

Podczas Forum IAB, które rozpoczęło się 6 października, wystąpi blisko 80 autorytetów – przedstawicieli branży interaktywnej, dyrektorów i managerów globalnych firm. Formuła wydarzenia umożliwia zaproszenie inspirujących osobowości, wybitnych przedstawicieli świata nauki i biznesu, którzy prezentują odmienny od perspektywy branży – i przez to bardzo cenny – punkt widzenia. Wśród ekspertów występujących podczas konferencji znaleźli się przedstawiciele dużych i małych agencji, reklamodawców, wydawców oraz instytucji badawczych.

Wśród ponad 60 wystąpień Forum IAB nie zabraknie najbardziej aktualnych, kontrowersyjnych czy śmiałych tematów, jak choćby: „In Gender We Trust. Jak nie pozwolić by zaufanie do stereotypów prowadziło do pomijania jednej z płci.”, „Czy to już czas dla marek, żeby zdjąć maski?”, „Greenwashing, czyli jak marki uprawiają eko ściemę.”, „Reklama nie chce się uczyć. Wszystko czego nie chcesz wiedzieć o agencjach reklamowych.”, „Jak ufa mózg, czyli neurobiologiczne i ewolucyjne fundamenty zaufania jako wartości dla działań marketingowych”, „Jakie życie, taki marketing. Czyli dlaczego to co masz w DNA, znajdziesz za chwilę w swoim feedzie.