Polski Ład: Oświadczenie IAB Polska

Polski Ład: Oświadczenie IAB Polska

Zaproponowane po konsultacjach społecznych korekty oraz nowe propozycje  wciąż oceniamy jako  powierzchownie odciążające oraz iluzorycznie chroniące, a w efekcie wciąż prowadzące do zwiększenia wysokości opłacanych danin. Wpłyną one na zaburzenie konkurencyjności i zahamowanie rozwoju polskich przedsiębiorców. Nie mamy wątpliwości, że zbyt pochopna regulacja przy obecnym brzmieniu projektu ustawy będzie miała dotkliwy wpływ na polskie nowoczesne firmy, które mają ogromy potencjał rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne.

Mimo korekty pierwotnych rozwiązań IAB Polska ocenia program „Polski Ład” jako szkodliwy, prowadzący do antyrozwojowego systemu podatkowego. Apelujemy o dalszą rewizję skutków planowanej zmiany ustawy o CIT oraz wprowadzenia mniej radykalnych zmian lub ich dopracowanie w dialogu ze środowiskiem przedsiębiorców.

 

Stanowisko IAB Polska: Polski Ład a branża interaktywna

Stanowisko IAB Polska: Polski Ład a branża interaktywna

W ocenie IAB Polska taka regulacja będzie wyjątkowo dotkliwa dla firm z branży internetowej, doprowadzi do zwiększenia wysokości opłacanych danin, co bezpośrednio wpłynie na zaburzenie konkurencyjności i zahamowanie rozwoju polskich przedsiębiorców z tej branży, którzy mają duży potencjał do ekspansji na rynki zagraniczne. Każde nowe obciążenie fiskalne wprowadzane w jednej z najbardziej innowacyjnych branż w gospodarce, zwłaszcza w momencie odbudowy strat poniesionych w wyniku pandemii COVID-19 może doprowadzić do zahamowania innowacyjności, redukcji zatrudnienia, aż po likwidację tych firm, które nie będą w stanie sprostać nowym wymogom. Projektowane rozwiązania będą miały dotkliwy wpływ na polskie nowoczesne firmy internetowe, ponieważ podmioty pracujące w ramach samozatrudnienia stanowią ogromny odsetek całej cyfrowej branży.

W naszej ocenie proponowane zmiany są niekorzystne dlatego apelujemy o rewizję skutków planowanej zmiany ustawy o CIT oraz wprowadzenia mniej radykalnych zmian lub ich dopracowanie, aby zniwelować ich wyjątkowo szkodliwy wpływ na najbardziej innowacyjne firmy w polskiej gospodarce.

 Szczegóły w treści stanowiska.