Polski Ład: Oświadczenie IAB Polska

09/14/2021
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z wielkim niepokojem ocenia projekty reform podatkowych w ramach Polskiego Ładu, które zostały przedstawione przez Rząd 8 września 2021 r.
Zaproponowane po konsultacjach społecznych korekty oraz nowe propozycje  wciąż oceniamy jako  powierzchownie odciążające oraz iluzorycznie chroniące, a w efekcie wciąż prowadzące do zwiększenia wysokości opłacanych danin. Wpłyną one na zaburzenie konkurencyjności i zahamowanie rozwoju polskich przedsiębiorców. Nie mamy wątpliwości, że zbyt pochopna regulacja przy obecnym brzmieniu projektu ustawy będzie miała dotkliwy wpływ na polskie nowoczesne firmy, które mają ogromy potencjał rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne.

Mimo korekty pierwotnych rozwiązań IAB Polska ocenia program „Polski Ład” jako szkodliwy, prowadzący do antyrozwojowego systemu podatkowego. Apelujemy o dalszą rewizję skutków planowanej zmiany ustawy o CIT oraz wprowadzenia mniej radykalnych zmian lub ich dopracowanie w dialogu ze środowiskiem przedsiębiorców.

 

Czytaj także

Duży krok w standaryzacji rynku reklam Digital OOH: Słownik i formatka dla ofert DOOH

Duży krok w standaryzacji rynku reklam Digital OOH: Słownik i formatka dla ofert DOOH

Grupa Robocza Digital Out-of-Home IAB Polska, zrzeszająca wiodące firmy z medium OOH oraz przedstawicieli domów mediowych i firm technologicznych, opracowała dwa ważne dla branży materiały: słownik pojęć związanych z Digital OOH oraz edytowalną formatkę do składania ofert reklamowych na kampanie w tym medium. Materiały te stanowią duży krok do standaryzacji rynku reklam Digital OOH.

Patronat IAB Polska: Orion Woman 14 czerwca w Warszawie

Patronat IAB Polska: Orion Woman 14 czerwca w Warszawie

14 czerwca 2024 roku we wnętrzach Galerii Domu Artysty Plastyka w Warszawie, odbędzie się trzecia edycja Orion Woman. Wydarzenie zgromadzi ekspertki z digital marketingu, które podzielą się swoimi strategiami na skuteczne kreowanie i promowanie marki osobistej. To niepowtarzalna okazja, aby nauczyć się od liderów branży, jak wzmacniać swoją widoczność i budować trwałe relacje w świecie biznesu.

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

W roku 2023 rynek reklamy cyfrowej w Polsce przyspieszył tempo
rozwojowe w porównaniu do roku wcześniejszego, a jego wartość
zwiększyła się o ponad 870 mln zł, osiągając poziom prawie 7,8 mld zł.
Internet wciąż jest kluczowym motorem napędowym rynku mediów
odpowiadającym w roku 2023 za ponad dwie trzecie wzrostu całego
segmentu komunikacji.