Konsultacje w sprawie aktualizacji Kodeksu Dobrych Praktych ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

Konsultacje w sprawie aktualizacji Kodeksu Dobrych Praktych ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

Kodeks stanowi zbiór dobrych praktyk i wskazówek dla podmiotów udostępniających treści audiowizualne na żądanie oraz stanowi najlepszy przykład wspólnego postrzegania kluczowych kwestii przez branżę internetową. Zaktualizowana wersja (z dnia 17 grudnia 2021 r.) uzyskała wstępną pozytywną opinię Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zaktualizowana wersja Kodeksu znajduje się TUTAJ>>

Zapraszamy zainteresowane podmioty udostępniające treści audiowizualne na żądanie do przesłania ewentualnych opinii i uwag do zaktualizowanej wersji Kodeksu.
W szczególności jednak zapraszamy do wsparcia Kodeksu w formie przystąpienia do grona sygnatariuszy.
Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia br. Kontakt: m.bublewicz@iab.org.pl

 

Podatek od reklamy – konsultacje IAA Polska, IAB Polska oraz SKM SAR z Wicepremierem Jarosławem Gowinem

Podatek od reklamy – konsultacje IAA Polska, IAB Polska oraz SKM SAR z Wicepremierem Jarosławem Gowinem

Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji, jakie Wicepremier i Minister Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi z podmiotami, które bezpośrednio lub pośrednio odczują skutki wprowadzenia nowego podatku. Na wstępie Premier Jarosław Gowin przypomniał, że zarówno resort przez niego kierowany jak i ugrupowanie, na czele którego stoi, zadeklarowały, iż nie poprą aktualnie procedowanego projektu. Z kolei przedstawiciele przedsiębiorców poinformowali, że szczegółowe uzasadnienia, dlaczego należy zaniechać dalszych prac na tym projektem przesłali do Ministerstwa Finansów, do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz do Gabinetu Premiera.

Uczestnicy spotkania skoncentrowali się na prawnych i gospodarczych aspektach projektu rządowego. – Trwają zaawansowane prace nad podatkiem cyfrowym w OECD oraz ostatnio w Komisji Europejskiej. Naszym zdaniem tylko rozwiązanie wypracowane globalnie lub w przypadku jego braku, zaakceptowane przez wszystkich członków Unii Europejskiej, może sprawić, że wyrównają się szanse w walce konkurencyjnej firm lokalnych z globalnymi platformami technologicznymi – stwierdził Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska. – Legislacja ograniczona do jednego państwa będzie całkowicie nieskuteczna w stosunku do podmiotów świadczących usługi globalnie, za to dotkliwie uderzy rykoszetem w polskie firmy i osłabi ich konkurencyjność – dodał.

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy, dzięki któremu zamierza pozyskać 800 milionów do budżetu Państwa z przeznaczeniem na Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusz Ochrony Zabytków oraz Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niestety, w treści uzasadnienia brakuje analizy skutków wprowadzenia nowego podatku. – Nasza analiza wskazuje, że opodatkowanie przychodów z reklamy doprowadzi do faktycznego zmniejszenia wpływów do budżetu – stwierdził Paweł Tyszkiewicz, dyrektor zarządzający SKM SAR. – Opodatkowanie reklam ukazujących się w mediach ograniczy aktywność reklamową, opóźni wychodzenie z recesji i utrudni przedsiębiorcom sprzedaż artykułów (zwrócili już na to uwagę producenci mleka https://swiatrolnika.info/podatek-od-reklam-mleczarze). Większe koszty prowadzenia kampanii reklamowych to większe koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, a w konsekwencji większe koszty wprowadzania nowych produktów na rynek i budowania marek. To z kolei pośrednio wpłynie negatywnie na chęć do inwestowania – podsumował Tyszkiewicz.

Pan Premier Morawiecki podkreślał wielokrotnie, że cyfryzacja i budowanie innowacyjnej gospodarki, również poprzez wspieranie ekosystemu start-upów, jest priorytetem działań obecnego rządu. Tymczasem propozycja nowego podatku od reklam zniweczy te wysiłki. Pamiętajmy, że internet istnieje dlatego, że był i nadal jest prawie w całości finansowany z reklam. Dotyczy to również całej masy innowacyjnych firm i lokalnych start-upów”– stwierdził Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska. – Mamy wiele przykładów polskich firm odnoszących ogromne sukcesy na arenie międzynarodowej, które nie są powszechnie znane, jednak w swojej domenie odnoszą sukcesy na miarę Wiedźmina. Jest to niedoceniony sukces eksportowy Polski, który zostanie zniweczony w momencie wprowadzenia kolejnego finansowego obciążenia, ponieważ to na tych firmach przede wszystkim odbije się nowa składka. Znacząco pogorszy się ich konkurencyjność w stosunku do firm zagranicznych, co w najlepszym wypadku oznacza zamrożenie dalszej ekspansji, a w bardziej realnym scenariuszu świetnie prosperujące biznesy po prostu zamkną się lub przeniosą działalność poza Polskę – dodał Schmidt.

Zgadzam się z Waszą oceną w 95 procentach – stwierdził na zakończenie Premier Jarosław Gowin. Jednocześnie zwrócił się do organizacji branżowych z ofertą współpracy w toku dalszych prac nad podatkiem cyfrowym w Komisji Europejskiej, jak również w innych projektach legislacyjnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio branży komunikacji marketingowej.

IAB Polska wydało również szczegółowe stanowisko w tej sprawie, którego treść dostępna jest TUTAJ.
Więcej informacji nt. projektu ustawy  także w artykule Włodzimierza Schmidta, prezesa zarządu IAB Polska, który znajduje się TUTAJ

 

Stanowisko IAB Polska do projektu Prawo Komunikacji Elektroniczej

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji konsultacjach społecznych nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej, 28 sierpnia br. IAB Polska przedstawił swoje stanowisko.

Do konsultacji trafiły dwa projekty: pierwszy projekt to ustawa Prawo komunikacji elektronicznej. Drugi to projekt ustawy wprowadzającej. Głównym celem obu jest wdrożenie w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE) z 20 grudnia 2018 r.

Najważniejsze zastrzeżenia ze strony IAB Polska dotyczą:

  • umieszczenia w projekcie ustawy PKE zapisów całkowicie niezwiązanych z przepisami unijnej dyrektywy. Propozycje te ingerują w obszary wykraczające poza zagadnienia komunikacji elektronicznej i zdaniem IAB Polska stanowią zagrożenie dla prawidłowego świadczenia usług internetowych, funkcjonowania mediów oraz swobody działalności gospodarczej;
  • propozycji przepisów w zakresie pozyskiwania  informacji z urządzeń końcowych, tzw. cookies. W projekcie PKE nie uwzględniono odpowiedniego wyłączenia dotyczącego pozyskiwania informacji z urządzeń końcowych w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną, co może doprowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu wielu oferowanych usług i rozwiązań;
  • proponowanej zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji. Nowy przepis zakłada możliwość wydania koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy naziemny programu radiowego lub telewizyjnego na okres krótszy niż 10 lat (obecnie koncesja przyznawana jest na gwarantowany okres 10 lat);