Social Media 2023 – pierwsza edycja raportu Gemius, PBI i IAB Polska już dostępna

05/31/2023
Charakterystyka użytkowników polskich platform social mediowych, wnikliwy opis najważniejszych graczy oraz przegląd rynku reklamowego mediów społecznościowych. Do rąk czytelników trafiła właśnie pierwsza edycja raportu Social Media 2023, powstałego na bazie danych z badań gemiusAdReal oraz Mediapanel. Raport, który w przekrojowy sposób opisuje polskie social media, jest wynikiem współpracy firmy Gemius z Polskimi Badaniami Internetu oraz Grupą Roboczą Social Media przy IAB Polska. 

Dane w raporcie uporządkowane zostały w trzech rozdziałach: „Charakterystyka użytkowników social media” prezentuje, kim są osoby korzystające z mediów społecznościowych, z uwzględnieniem ich demografii. „Porównanie platform social media” dostarcza pogłębionych informacji na temat najważniejszych graczy na rynku społecznościowym w Polsce, w tym danych na temat duplikacji pomiędzy poszczególnymi serwisami czy sposobie ich konsumpcji. „Rynek reklamowy” pozwala dowiedzieć się, jakie branże reklamują się najchętniej na danych platformach, czy jakie typy reklam są na nich najpopularniejsze. 

Kobiety aktywniejsze w social mediach 

Jak wynika z danych, niemal 28 mln internautów w wieku 7-75 korzysta z mediów społecznościowych. Większość z nich stanowią kobiety (51,8% vs 48,2% mężczyzn), częściej są to też mieszkańcy wsi (36,2%) oraz osoby z wykształceniem średnim bądź wyższym (łącznie ponad 65% użytkowników). 

Kobiety spędzają na korzystaniu z mediów społecznościowych więcej czasu (2h 4m 11s średnio dziennie), podczas gdy w przypadku mężczyzn czas ten wynosi 1h 58m i 40s. 

TikTok i Snapchat z dużym udziałem młodych 

Jeśli chodzi o najpopularniejsze platformy, liderów jest dwóch: YouTube i Facebook. Oba serwisy docierały w ubiegłym roku średnio miesięcznie do blisko 90% internautów. Warto jednak zauważyć, że w najmłodszych grupach wiekowych szczególnie popularne są TikTok (dotarcie w grupach wiekowych do 24 r.ż. przekraczające 60%) i Snapchat (44,5% zasięgu w grupie 7-14 oraz 47% w grupie 15-24). 

Najwięcej reklam na Facebooku 

Analiza rynku reklamowego platform społecznościowych dowodzi, że pod względem liczby kontaktów reklamowych palma pierwszeństwa należy do Facebooka (średnio 10,4 mld miesięcznie w 2022 r.). Drugie miejsce należało w tym kontekście do platformy YouTube (5,2 mld kontaktów reklamowych), natomiast trzecie do TikToka – średnio 1,9 mld kontaktów reklamowych miesięcznie. 

Raport zrealizowano na podstawie danych z badania Mediapanel oraz badania gemiusAdReal. Analizie poddano okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, pod uwagę wzięto średnie miesięczne z całego roku. W raporcie zostały przeanalizowane platformy (wersje przeglądarkowe oraz aplikacje) na urządzeniach typu PC oraz Mobile: Facebook, Instagram, Youtube, TikTok*, Twitter, Pinterest, Snapchat, LinkedIn, Twitch. Premiera raportu miała miejsce podczas Forum IAB 2023. 

* prezentowane w części „Rynek reklamowy” dane dla platformy TikTok dotyczą średnich miesięcznych z ostatniego kwartału 2022 roku 

Czytaj także

Raport IAB Europe z badania opinii na temat retail media

Raport IAB Europe z badania opinii na temat retail media

Aby zrozumieć status retail media w Europie, zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających, Grupa Robocza Retail Media IAB Europe zrealizowała ankietę Attitudes to Retail Media – badanie, które dostarcza branżowy punkt odniesienia dla wdrażania retail media, barier i obszarów wzrostu.