TV+WWW=Razem lepiej 2014

07/15/2014

Wyniki badania Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ukazują ogromny potencjał tkwiący we współpracy telewizji i internetu. Już 83% polskich internautów w wieku 15+ to multi-screeners. Wśród nich prawie wszyscy współ-konsumują TV i internet. Intensywność tej konsumpcji dynamicznie wzrasta, głównie dzięki nowoczesnym urządzeniom z dostępem do sieci. W maju 2014 r. Związek Pracodawców Branży Internetowej […]

Wyniki badania Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ukazują ogromny potencjał tkwiący we współpracy telewizji i internetu. Już 83% polskich internautów w wieku 15+ to multi-screeners. Wśród nich prawie wszyscy współ-konsumują TV i internet. Intensywność tej konsumpcji dynamicznie wzrasta, głównie dzięki nowoczesnym urządzeniom z dostępem do sieci.

W maju 2014 r. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, realizując założone cele statutowe, wśród których jedno z głównych miejsc zajmuje edukacja, zrealizował już po raz drugi projekt badawczy pod nazwą „TV+WWW = razem lepiej”. W trakcie spotkań Grup Roboczych organizacji, jednym z wiodących tematów była już od dawna synergia Internetu z mediami tradycyjnymi. Pierwotną inspiracją badania było opracowanie ‘TV & Online: Better Together’ przygotowane w 2008 roku przez IAB UK oraz thinkbox.tv. IAB Polska zaadaptował model badawczy po raz pierwszy już w roku 2011. Dynamiczny rozwój rynku online i TV spowodował, że po kolejnych 3 latach zdecydowano się powtórzyć badanie.

Badanie pokazało, jak bardzo zmienił się nowoczesny konsument treści i jak można skutecznie do niego trafić. Wynikło z niego między innymi, że 83% internautów to tzw. multi-screeners – czyli osoby, które korzystają z kilku ekranów jednocześnie. Zdecydowana większość z nich (79% wszystkich internautów) to osoby, które współ-konsumują telewizję i internet.

Analiza porównawcza TV i WWW wskazuje na uzupełniający charakter wykorzystania tych nośników. TV jest konsumowana bardziej pasywnie, w celach rozrywkowych, podczas gdy WWW aktywnie, bardziej w celach informacyjnych. Jedynie nieznaczny odsetek internautów podczas współ-konsumpcji koncentruje się wyłącznie na jednym nośniku. Telewizja jest medium tła podczas aktywności online albo staje się inspiracją do aktywności w sieci.
Komplementarny charakter współ-konsumpcji internetu i telewizji potwierdzają także dane dotyczące intensywności kontaktów z mediami. Wykorzystanie zasobów sieci wzrasta, a TV jest wśród internautów wciąż powszechna i oglądana regularnie, podczas gdy popularność pozostałych klasycznych mediów mocno spada. Obserwując trendy rynkowe – w szczególności rosnącą liczbę użytkowników smartfonów I tabletów – należy spodziewać się dalszej dynamicznej ekspansji zachowań wielo-platformowy

O badaniu
Badanie zrealizowano w dniach 6-31 maja 2014 na próbie N=4742 internautów w wieku 15+. Próba jest reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości zamieszkania oraz częstotliwość korzystania z sieci. Pomiar zrealizowały: Laboratorium Interaktywnych Technologii w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym oraz Polskie Badania Internetu (OPI). Ankiety przeprowadzoną za pomocą internetowych kwestionariuszy (CAWI). Zaproszenia były wyświetlane na przestrzeni reklamowej partnerów badania obejmujących zasięgiem 100% polskich internautów: AdVice, Goldbach Audience, Grupa Gazeta.pl, Grupa Wirtualna Polska, IDMnet, Interia, Onet.

Jeżeli chcesz otrzymywać publikacje IAB Polska jako pierwszy zapisz się do naszej bazy mailingowej

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/77. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci informacji o nowościach, aktualnych promocjach i ofertach branżowych za pomocą poczty elektronicznej. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.