Porozumienie dostawców usług medialnych ws. udogodnień w VOD i audycjach dla dzieci

Porozumienie dostawców usług medialnych ws. udogodnień w VOD i audycjach dla dzieci

Część z nowych obowiązków dookreślona i uzupełniona jest poprzez samoregulację rynkową, którą wypracowały podmioty rynkowe zrzeszone w ZPPM Lewiatan i IAB Polska. Wypracowane porozumienie zostało pozytywnie przyjęte przez KRRiT. Decyzją Zarządu Porozumienie obowiązuje od 1 marca br.

Otwieramy tym samym listę podmiotów (nadawców i dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie) chętnych do włączenia się i podpisania porozumienia. Zapraszamy do przesyłania „Oświadczenia o woli przystąpienia”, które stanowi załącznik do Porozumienia na adres: m.bublewicz@iab.org.pl 

Porozumienie IAB Polska z Uniwersytetem SWPS w sprawie kierunku Prawo w Biznesie

Porozumienie IAB Polska z Uniwersytetem SWPS w sprawie kierunku Prawo w Biznesie

Porozumienie związane jest z modyfikacjami programu studiów kierunku Prawo w Biznesie. Jest to wyjątkowy kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. Jako uzupełnienie podstawowej wiedzy o prawnej obsłudze firm, twórcy kierunku oferują zajęcia z zarządzania konfliktem i prowadzenia negocjacji. Na ostatnim roku studenci wybierają przedmioty o tematyce prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii lub z zakresu praktyki biznesowej. – tłumaczy prof. Adam Bodnar, Dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet SWPS.

Współpraca będzie dotyczyć w szczególności wspierania inicjatyw o charakterze edukacyjnym, w tym rozpoznawania aktualnych trendów w sferze kształcenia oraz identyfikowania potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem specyfiki branży internetowej i nowych technologii. Ponadto IAB Polska i Uniwersytet SWPS przewidują wspólne organizowanie spotkań, konferencji, wykładów, a także współpracę w ramach projektów naukowych.

– Ogromnie cieszymy się z nawiązania ścisłej współpracy w obszarze wymiany doświadczeń i informacji z Uniwersytetem SWPS. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Prawa zainteresowanych realizacją praktyk w naszej organizacji. – dodaje Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Szczegółowe informacje o kierunku Prawo w Biznesie prowadzonym na SWPS znajdują TUTAJ.