Weź udział w dziesiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Weź udział w dziesiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Ankietę adresujemy do osób, które są angażowane w proces programmatic od strony sprzedawców, kupujących powierzchnię, dostawców technologii oraz osób planujących kampanie. Dzięki Waszej opinii będziemy mogli poznać najnowsze trendy.

Wypełnienie ankiety trwa około 10 minut i jest anonimowe.  Termin upływa 26 lipca 2024.

 

Biorąc udział w badaniu “Attitudes to Programmatic Advertising Survey 2024“, pomożesz dostarczyć dane na remat kluczowych obszarów zainteresowań, takie jak:

Wykorzystanie Programmatic dla różnych formatów: Trendy w reklamie display, mobilnej i wideo.
Szanse i przeszkody: kluczowe czynniki wpływające na inwestycje programmatic.
Modele operacyjne: różne modele stosowane obecnie w reklamie programatycznej.
Strategia pomiaru i danych: skuteczne strategie pomiaru danych.
Przyszłość inwestycji programatycznych: prognoza nadchodzących trendów.

Respondenci będą mogli otrzymać kopię wyników.

Wyniki badania zostaną zaprezentowane również na DMEXCO 2024, aby interesariusze z branży mogli poznać trendy i zmiany kształtujące europejską branżę programmatic.

Zeszłoroczny raport dostępny jest TUTAJ.

Weź udział w dziewiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Weź udział w dziewiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Ankietę adresujemy do osób, które są angażowane w proces programmatic od strony sprzedawców, kupujących powierzchnię, dostawców technologii oraz osób planujących kampanie. Dzięki Waszej opinii będziemy mogli poznać najnowsze trendy.

Wypełnienie ankiety trwa około 10 minut i jest anonimowe.  Termin upływa 11 sierpnia 2023.

Wszyscy uczestnicy badania otrzymają wyniki badania oraz wezmą udział w losowaniu nagrody – wyboru celu charytatywnego, na który IAB Europe przekaże darowiznę w wysokości 200 euro.  

Badanie stanowi branżowy punkt odniesienia pokazujący, jak ewoluują postawy, wdrożenie i strategie reklamy programatycznej.

Zeszłoroczny raport dostępny jest TUTAJ.

Wyniki tegorocznego badania zostana zaprezentowane podczas DMEXCO 2023, aby interesariusze z branży mogli zobaczyć trendy i zmiany kształtujące europejską branżę programmatic.

IAB Europe uzyskuje zawieszenie wdrażania planu działania TCF

IAB Europe uzyskuje zawieszenie wdrażania planu działania TCF

Po styczniowej decyzji APD o zatwierdzeniu planu działania, IAB Europe złożył drugie odwołanie do belgijskiego sądu ds. rynku od decyzji APD o zatwierdzeniu planu działania i wniósł o zastosowanie środków tymczasowych. Wynika to z faktu, że zatwierdzenie nastąpiło w czasie, gdy nierozwiązane kwestie są badane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

W wyniku zaskarżenia przez IAB Europe, APD podjął decyzję o dobrowolnym zawieszeniu okresu realizacji planu działania. Orzeczenie Sądu Rynku Belgijskiego w sprawie drugiej apelacji spodziewane jest na koniec II lub początek III kwartału 2023 roku. Jeżeli sąd ten podtrzyma decyzję APD w sprawie zatwierdzenia ze stycznia 2023 r., pomimo faktu, że ta decyzja w sprawie zatwierdzenia została podjęta w trakcie rozpatrywania odwołania z lutego 2022 r., okres wdrażania zostanie wznowiony w tym czasie.

Spowoduje to przesunięcie terminu wdrożenia na IV kwartał 2023 r. zamiast na 11 lipca 2023 r. W międzyczasie IAB Europe będzie kontynuować różne działania związane z TCF, na które mniej bezpośredni wpływ ma procedura TSUE, w tym niektóre, które nie mogły być rozważone w wyznaczonym czasie.

Oświadczenie IAB EU w tej sprawie dostępne jest na ich stronie internetowej . Dodatkowo, udostępniony został najnowszy dokument FAQ do wglądu (aktualizacja marzec 2023) tutaj.

 

Reklamodawcy skłonni zapłacić więcej za wysokiej jakości zaufane środowisko reklamowe – najnowsze badania IAB Europe

Reklamodawcy skłonni zapłacić więcej za wysokiej jakości zaufane środowisko reklamowe – najnowsze badania IAB Europe

IAB Europe, wiodące europejskie stowarzyszenie branży reklamy cyfrowej i ekosystemu marketingowego, opublikowało dziś wyniki nowego badania, w którym zapytano reklamodawców o ich obawy związane z jakością reklamy cyfrowej oraz o ich stosunek do standardów branżowych i różnych rodzajów powierzchni reklamowych.

Badanie, opracowane przez krajowe IAB w ramach europejskiej Grupy Roboczej ds. Jakości w IAB Europe, wykazało, że rola standardów branżowych, takich jak IAB UK Gold Standard, Digital Ad Trust we Francji czy QUALID IAB Polska, jest kluczowa. 84% badanych reklamodawców twierdzi, że są gotowi zapłacić wyższą cenę za reklamę w jakościowym i zaufanym środowisku mediowym, a aż 92% woli wydać swój budżet reklamowy u dostawców, którzy przestrzegają standardów branżowych. Dodatkowo 73% badanych deklaruje, że sprawdza przed zainwestowaniem budżetu reklamowego, czy właściciele mediów lub dostawcy przestrzegają standardów branżowych. Tylko dla 19% reklamodawców, którzy wzięli udział w badaniu, standardy branżowe nie mają znaczenia. Wśród  badanych z rynków z krajowym standardem jakości odsetek ten wynosi tylko 6%.

W Europie podejmuje się ogromną liczbę działań w celu poprawy i utrzymania standardów jakości w reklamie cyfrowej, jak wynika z  IAB Europe Quality Initiatives Navigator. W 2017 roku IAB UK stworzyło Gold Standard, aby rozwiązać problemy związane z jakością. Dziś krajowe standardy lub programy jakości obecne są już na siedmiu europejskich rynkach. Wyniki badania sugerują, że pomagają one zwiększyć świadomość zagadnień związanych z jakością, takich jak brand safety czy ad fraud. U reklamodawców z rynków z krajowym standardem jakości jest ona większa niż tych z rynków bez standardów.

Badanie wykazało również, że w odniesieniu do kluczowych zagadnień związanych z jakością przy zakupie reklamy cyfrowej to viewability i brandy safety są uważane za największe problemy dla reklamodawców i agencji. 89% badanych wskazuje na „zaniepokojenie” lub „duże zaniepokojenie” kwestiami związanymi z viewability, a jeśli chodzi o brand safety, tak samo uważa 79% z nich.

W badaniu zapytano również o obszary, które najbardziej potrzebują rozwoju standardów branżowych. Respondenci na pierwszym miejscu wskazali CTV, a tuż za nim Audio i DOOH.

Marie-Clare Puffett, Senior Manager, Marketing & Industry Programmes, IAB Europe, mówi: “Wyniki naszego badania dają pewność krajowym IAB, które już mają standardy jakości, i tym, które są w trakcie ich tworzenia, że kupujący cenią te standardy przy wydawaniu swoich budżetów w ekosystemie reklamowym. Praca naszej europejskiej Grupy Roboczej ds. Jakości pozwala ujednolicać te standardy, tak aby firmy międzynarodowe nie musiały stosować się do wielu różnych norm w całej Europie.”

Tim Elkington, Chief Digital Officer, IAB UK uważa: “Fakt, że 92% reklamodawców i agencji woli wydawać swój budżet u dostawców, którzy przestrzegają standardów branżowych, podkreśla kluczowe znaczenie tworzenia wspólnych standardów na poziomie krajowym – takich jak Gold Standard w Wielkiej Brytanii – a także budowania spójności standardów między różnymi rynkami. Wzmocnienie współpracy pomiędzy krajowymi IAB może odegrać tutaj istotną rolę, ułatwiając naszym członkom poruszanie się w ekosystemie i przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie reklamy cyfrowej zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.”

Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska i IAB Europe, komentuje znaczenie krajowego standardu jakości na szybko rozwijającym się rynku: “W 2021 roku reklama cyfrowa stanowiła połowę wszystkich wydatków na reklamę w Polsce, co oznacza, że Polska zrównała się z bardziej dojrzałymi rynkami pod względem wydatków na reklamę cyfrową. Mając to na uwadze, jako branża musimy bardziej niż kiedykolwiek skupić nasze wysiłki na walce z cyberprzestępczością i ad fraudami.  Idąc za przykładem najbardziej zaawansowanych rynków w Europie Zachodniej i USA, IAB Polska powołało do życia Program QUALID, którego celem jest rozwijanie, gromadzenie i promowanie pozytywnych i skutecznych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości reklamy cyfrowej w Polsce.”

Wyniki badania dostępne są TUTAJ.

Informacja prasowa w języku angielskim dostępna TUTAJ.

Uwagi:

  • Rynki z krajowym programem jakości reklamy cyfrowej- Wielka Brytania, Francja, Polska, Niemcy, Szwecja, Irlandia, Włochy.
  • Rynki bez programu jakości reklamy cyfrowej – Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Węgry, Macedonia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Ukraina

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

  • Lauren Wakefield, IAB Europe (wakefield@iabeurope.eu / +44 7828 514 193)
  • Marie-Clare Puffett, IAB Europe (puffett@iabeurope.eu / +44 7973 836 917)
Premiera raportu AdEx Benchmark 2021 IAB Europe: 30,5% rocznego wzrostu reklamy cyfrowej w Europie

Premiera raportu AdEx Benchmark 2021 IAB Europe: 30,5% rocznego wzrostu reklamy cyfrowej w Europie

– Ostatnie dwa lata były dla wielu firm wyzwaniem, dlatego cieszę się, że możemy poinformować o tak pozytywnym wzroście naszej branży. Jest to świadectwo jakości produktów i usług, które pomagają rozwijać branżę reklamy cyfrowej, nawet w najbardziej wyjątkowych i trudnych okolicznościach. – Townsend Feehan, CEO, IAB Europe

Wszystkie 28 rynków objętych badaniem odnotowało dwucyfrowy wzrost, a siedem z nich osiągnęło wzrost powyżej średniej stopy wynoszącej 30,5%, przy czym były to kraje z Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Oznacza to, że w 2021 r. rynek reklamy cyfrowej wzbogaci się o 21,5 mld euro.

Jeśli chodzi o wydatki na reklamę cyfrową na osobę, niektóre kluczowe rynki nadal pozostają w tyle za średnią europejską wynoszącą 115 euro, na przykład Hiszpania – 92 euro i Polska – 38 euro.

Wideo było głównym motorem wzrostu zarówno w wydatkach na media społecznościowe, jak i poza nimi. Jego udział wzrósł o 46,2% i stanowi obecnie 41% wszystkich wydatków na reklamę display. Na trzech rynkach – w Ukrainie, Wielkiej Brytanii i we Włoszech – udział wideo przekracza obecnie połowę wszystkich wydatków na reklamę display.

Digital Audio odnotowało największy wzrost procentowy – w 2021 r. cyfrowy format audio wzrósł o 50,7%, czyli więcej niż wszystkie inne formaty. Rynek audio nadal szybko się rozwija, wychodząc z niskiej bazy, osiągając w 2021 r. wartość 700 mln euro, czyli 3% wydatków na reklamę display.

Programmatic, z wyłączeniem mediów społecznościowych, stanowi ponad połowę wydatków na reklamę displayową (57%), co jest spowodowane przejściem na rynki prywatne i przyjęciem na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Informacja prasowa IAB Europe dostępna jest TUTAJ. Pełny raport oraz grafiki dostępne są TUTAJ.