E-konsumenci – Consumer Journey Online (wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług) – raport IAB Polska „E-konsumenci, Consumer Journey Online”

11/10/2015

Raport „E-konsumenci – Consumer Journey Online (wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług)” przybliża perspektywę internautów na sieć jako źródło informacji w procesie zakupowym produktów i usług. W raporcie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska przedstawia wyniki badania 17 kategorii produktów i usług – od typowo offline’owych (jak produkty spożywcze, gastronomia), po kategorie mocno związane z internetem (np. software, czy multimedia). Z badania wynika, że internet w przypadku większości badanych kategorii jest jednym z najpowszechniejszych źródeł wiedzy wspierających proces zakupowy. Co więcej, charakteryzuje się wysoką wiarygodnością.

Reklamodawcy muszą więcej inwestować w komunikację cyfrową – raport IAB Polska „E-konsumenci, Consumer Journey Online”

Raport „E-konsumenci – Consumer Journey Online (wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług)” przybliża perspektywę internautów na sieć jako źródło informacji w procesie zakupowym produktów i usług. W raporcie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska przedstawia wyniki badania 17 kategorii produktów i usług – od typowo offline’owych (jak produkty spożywcze, gastronomia), po kategorie mocno związane z internetem (np. software, czy multimedia). Z badania wynika, że internet w przypadku większości badanych kategorii jest jednym z najpowszechniejszych źródeł wiedzy wspierających proces zakupowy. Co więcej, charakteryzuje się wysoką wiarygodnością.

IAB Polska w kwietniu 2013 roku zrealizował badanie rynku na reprezentatywnej próbie internautów w celu przybliżenia roli internetu w procesie zakupowym. Badanie skupiło się na 17 najbardziej popularnych kategoriach produktów i usług, na które badani wydawali swoje domowe budżety – bez względu na fakt, czy kupili je w internecie, czy poza nim.

Aby w pełni docenić rolę internetu w marketingu, należy zrozumieć jak wpływa on na proces zakupowy w sieci i poza nią. Z badania wynika, że internet jest jednym z najbardziej powszechnych źródeł wiedzy na temat produktów i usług, a zarazem cechuje go bardzo wysoka wiarygodność – komentuje wyniki Paweł Kolenda, Manager ds. badań IAB Polska. Rola internetu jest istotna zarówno w świetle impulsu zakupowego,który rozpoczyna tzw. podróż konsumencką, jak również na kolejnych etapach – decyzyjnym, samego zakupu dokonywanego na podstawie informacji znalezionych w sieci (w internecie, jak i poza nim), czy wymiany wiedzy z innymi użytkownikami. Raport pokazuje wyraźnie, że obecność marki w sieci stała się nieodzownym elementem marketingu, a samo medium jest kanałem komunikacji i dystrybucji, który pełni znaczącą rolę w sprzedaży – dodaje Kolenda.

Przydatność źródeł wiedzy vs ich wiarygodność

Punktem wyjścia badania był model „Consumer Decision Journey” stworzony przez McKinsey & Company, który jest z kolei modyfikacją klasycznego schematu marketingowego służącego do opisu kondycji marki na poszczególnych etapach procesu zakupowego.

Kluczem do zwiększenia efektywności wydatków na internetowe wsparcie sprzedaży i reklamę może być stymulacja częstości poszukiwania informacji o marce i kategorii we wszystkich źródłach (offline i online). Częstość ta jest istotnie pozytywnie skorelowana z późniejszymi zakupami na podstawie informacji w sieci. Już teraz znacznie ponad połowa zakupów internautów przebiega wielokanałowo, co oznacza potrzebę integracji działań budujących świadomość marki oraz włączających i utrzymujących ją w zbiorze rozważanych marek, aż do momentu zakupu – podsumowują wyniki Adrian Foltyn i Piotr Markowski z McKinsey & Company – skoro poszukiwanie informacji o produkcie odbywa się coraz częściej w internecie, firmy muszą – oprócz pobudzania potrzeby uzyskania informacji – także skutecznie pracować nad konwersją zainteresowania produktem na sprzedaż. Ponadto dobrze zaprojektowane działania mają również efekt długoterminowy: wzmacniają lojalność klientów, czyli powtórny zakup bez przechodzenia przez proces budowania zbioru rozważanych marek i ich oceny.

O badaniu:

Pomiar badawczy został zrealizowany przez Interaktywny Instytut Badań Rynku (IIBR) za pomocą ankiet emitowanych na przestrzeni wydawców internetowych obejmujących łącznym zasięgiem ponad 90% polskich internautów. W grupie wydawców znaleźli się: Advice, atmedia, Interia, Onet, Pkt.pl oraz WP.PL. Ankiety emitowane były losowo w okresie od 8 do 26 kwietnia 2013 roku. Aby dane były reprezentatywne dla ogółu polskich internautów, odpowiedzi badanych analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o częstotliwości korzystania z internetu.[/column][/columns]

Jeżeli chcesz otrzymywać publikacje IAB Polska jako pierwszy zapisz się do naszej bazy mailingowej

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/77. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci informacji o nowościach, aktualnych promocjach i ofertach branżowych za pomocą poczty elektronicznej. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.