Dobre praktyki WOMM

05/27/2014

Dokument Dobrych Praktyk Marketingu Szeptanego Online służy zdefiniowaniu i prezentacji najlepszych zasad marketingu szeptanego online (buzz marketingu, WOMM), wskazaniu nieprawidłowych technik i uzgodnieniu bazowych reguł obowiązujących wszystkich praktyków stosujących tę formę reklamy. Dokument jest efektem pracy polskich ekspertów, którzy dołożyli wszelkich starań, aby zasady obejmowały jak najszerszy zakres działań wchodzących w skład marketingu szeptanego i […]

Dokument Dobrych Praktyk Marketingu Szeptanego Online służy zdefiniowaniu i prezentacji najlepszych zasad marketingu szeptanego online (buzz marketingu, WOMM), wskazaniu nieprawidłowych technik i uzgodnieniu bazowych reguł obowiązujących wszystkich praktyków stosujących tę formę reklamy.

Dokument jest efektem pracy polskich ekspertów, którzy dołożyli wszelkich starań, aby zasady obejmowały jak najszerszy zakres działań wchodzących w skład marketingu szeptanego i jasno określały, czym marketing szeptany jest, a co uznaje się za nadużycie lub praktykę niedozwoloną. Dobre Praktyki Marketingu Szeptanego Online nawiązują do kodeksu etycznego marketingu szeptanego (WOMM), utworzonego w 2008 roku przez Word of Mouth Marketing Association.

Dokument niniejszy przeznaczony jest dla reklamodawców, agencji reklamowych, agencji PR, agencji świadczących usługi z zakresu marketingu szeptanego online, uczestników kampanii oraz witryn i serwisów WWW, w których mają miejsce działania marketingu szeptanego. Interactive Advertising Bureau Polska wspiera wszelkie działania mające na celu edukację rynku w zakresie metod wykorzystania Internetu. Ma uświadamiać klientom, czego powinni oczekiwać od tego medium i od rynku usług internetowych oraz jakie wymagania powinni stawiać agencjom świadczącym te usługi. Przestrzeganie zasad w nim zawartych nie jest obowiązkowe, jednak stosowanie się do nich potwierdza profesjonalizm działania agencji wysoką jakość świadczonych usług, z korzyścią dla obu stron – agencji oraz Klienta.

 

Jeżeli chcesz otrzymywać publikacje IAB Polska jako pierwszy zapisz się do naszej bazy mailingowej

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/77. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci informacji o nowościach, aktualnych promocjach i ofertach branżowych za pomocą poczty elektronicznej. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.