IAB Polska tworzy Dobre Zasady E-commerce

IAB Polska tworzy Dobre Zasady E-commerce

Dokument Dobre Zasady e-commerce jest wynikiem pracy ekspertów Grupy Roboczej ds. E-commerce, działającej w ramach IAB Polska od kwietnia 2011 roku. Jego celem jest określenie prostych i przejrzystych zasad, według których powinien funkcjonować sklep internetowy. Dobre Zasady e-commerce to użyteczny poradnik dla przedsiębiorców i jednocześnie źródło wiedzy na temat bezpiecznego i świadomego robienia zakupów w Sieci. Pierwszymi sygnatariuszami są firmy zrzeszone w IAB Polska: Grupa Allegro (Bankier, Ceneo), Gratka.pl, Answear.com, Trusted Shops, Divante, e-point SA, SuperKoszyk.pl, PayLane, Empathy, Oponeo.pl S.A., Hatetepe Sp. z o.o., Net Solutions, Polskapresse, FireFly Group , Grupa Onet.pl oraz Agora S.A.

Komentarze członków IAB Polska:

Mam nadzieję, że „Dobre Zasady E-commerce” to początek konstruktywnego dialogu pomiędzy właścicielami sklepów internetowych i klientami. Dla klientów to potwierdzenie bezpieczeństwa zakupów i wydanych pieniędzy, a ze strony e-sklepów, że każdy konsument może oczekiwać jasnych zasad współpracy, rzetelności i uczciwości.
Zestaw dobrych zasad opracowany przez Grupę Roboczą IAB został stworzony przez osoby silnie związane z polskim rynkiem E-commerce. Prace grupy skupiały się na stworzeniu takiego dokumentu, którego wdrożenie dla sklepów nie będzie trudne a jednocześnie zapewni każdemu klientowi odpowiedni standard obsługi. Jest to swoisty zestaw „savoir vivre w E-commerce”. Liczne analizy i badania pokazują, że problemem na rodzimym rynku e-commerce jest nie tyle przestrzeganie norm narzuconych przepisami prawa, co jasna komunikacja z klientem i czytelne warunki zakupu.
Pracując nad Dobrymi zasadami e-commerce szukaliśmy fundamentalnych zasad dla branży E-commerce i jednocześnie obszarów, w których jest najwięcej interpretacji, a więc takich miejsc, gdzie może dochodzić do sporów pomiędzy sprzedającym i kupującym. Mam nadzieję, że opracowane przez nas zasady, pomogą budować pozytywne relacje pomiędzy kupującymi i sprzedającymi a także będą zachęcać Polaków do robienia bezpiecznych zakupów w sklepach internetowych. Wierzymy, że sklepy internetowe dzięki Dobrym zasadom E-commerce umocnią i poprawią swój wizerunek, a także będą mogły wprowadzić potrzebne zmiany, które zaowocują dodatkowymi zamówieniami i większymi przychodami.
Powstanie dobrych praktyk jest ważnym komunikatem wskazującym na profesjonalizowanie się branży E-commerce. Taka forma budowy wizerunku nie tylko w oczach kupujących, ale także innych podmiotów funkcjonującym w naszym otoczeniu z pewnością przyczyni się do wzrostu całego rynku. Potwierdziliśmy także możliwość istnienia i skutecznego działania forum dyskusji pod egidą organizacji branżowej, jaka jest IAB Polska; traktujemy to jako początek ważnych działań realizowanych przez firmy zaangażowane w sektor E-commerce.
Sklepy mogą potraktować Dobre Zasady e-commerce jako punkt odniesienia i inspirację do jeszcze lepszej obsługi klienta. Mamy też nadzieję, że w niektórych sklepach dokument wywoła wewnętrzną debatę i umożliwi wdrożenie zmian na lepsze. Sformułowane zalecenia nie są wyśrubowane ale naszym celem nie jest rewolucja a jedynie przyspieszenie ewolucji e-handlu w Polsce. Wszystkie sklepy powinny bez trudu dostosować swoje procedury do poziomu obsługi jaki promujemy. Mamy nadzieję, że dokument stanie się też pewnego rodzaju zbiorem oczekiwań klienta E-commerce. Jako konsumenci mamy prawo do wygodnej, bezpiecznej i szybkiej obsługi.
Udział w tworzeniu dobrych zasad e-commerce był dla nas ogromnym zaszczytem. Dokument ten zawiera praktyki, które każdy ze sklepów powinien uwzględnić kształtując swoją ofertę. Aktualny rozwój branży determinuje konieczność pokazania konkretnych i jasnych zasad jakimi powinni kierować się sprzedawcy. Dzięki temu klienci będą mogli czuć się pewnie i bezpiecznie dokonując zakupów w Sieci.

 

Dobre praktyki WOMM

Dobre praktyki WOMM

Dokument Dobrych Praktyk Marketingu Szeptanego Online służy zdefiniowaniu i prezentacji najlepszych zasad marketingu szeptanego online (buzz marketingu, WOMM), wskazaniu nieprawidłowych technik i uzgodnieniu bazowych reguł obowiązujących wszystkich praktyków stosujących tę formę reklamy.

Dokument jest efektem pracy polskich ekspertów, którzy dołożyli wszelkich starań, aby zasady obejmowały jak najszerszy zakres działań wchodzących w skład marketingu szeptanego i jasno określały, czym marketing szeptany jest, a co uznaje się za nadużycie lub praktykę niedozwoloną. Dobre Praktyki Marketingu Szeptanego Online nawiązują do kodeksu etycznego marketingu szeptanego (WOMM), utworzonego w 2008 roku przez Word of Mouth Marketing Association.

Dokument niniejszy przeznaczony jest dla reklamodawców, agencji reklamowych, agencji PR, agencji świadczących usługi z zakresu marketingu szeptanego online, uczestników kampanii oraz witryn i serwisów WWW, w których mają miejsce działania marketingu szeptanego. Interactive Advertising Bureau Polska wspiera wszelkie działania mające na celu edukację rynku w zakresie metod wykorzystania Internetu. Ma uświadamiać klientom, czego powinni oczekiwać od tego medium i od rynku usług internetowych oraz jakie wymagania powinni stawiać agencjom świadczącym te usługi. Przestrzeganie zasad w nim zawartych nie jest obowiązkowe, jednak stosowanie się do nich potwierdza profesjonalizm działania agencji wysoką jakość świadczonych usług, z korzyścią dla obu stron – agencji oraz Klienta.

 

Standardy briefowania agencji

Standardy briefowania agencji

Eksperci grup roboczych IAB Polska “Social Media & WoMM” oraz “Gry w marketingu” stworzyli dokumenty precyzujące standardy briefowania agencji. Dokumenty te mają na celu ułatwienie współpracy Klientom z agencjami realizującymi dla nich kampanie advergamingowe, marketingu szeptanego oraz w mediach społecznościowych.

Nowe standardy briefowania agencji przygotowane przez członków grup roboczych IAB Polska “Social Media & WoMM” oraz “Gry w marketingu” powstały z potrzeby usprawnienia współpracy między agencjami a Klientami.

Schemat briefu do przygotowania strategii komunikacyjnej pomoże jasno sprecyzować współpracującym podmiotom wszystkie istotne parametry skutecznej kampanii online, w tym: cele długo- i krótkoterminowe, harmonogram i zakres działań, grupy docelowe, timing, otoczenie konkurencyjne, budżet, oczekiwaną efektywność.

“Brief do przygotowania strategii komunikacyjnej: Social Media” opracowali przedstawiciele firm: Biuro Podróży Reklamy, BUZZ MEDIA, Facebook NOW / ARBOinteractve Polska, Heureka, NuOrder Group, Społeczności.pl (Fotka.pl).

“Brief do przygotowania strategii komunikacyjnej: Gry w marketingu” opracowali reprezentanci firm: AdAhead / ARBOinteractve Polska, IDMnet, MindShare Polska, nobagames.com / Redefine.

To pierwszy dokument, który jasno definiuje, jakie informacje są niezbędne do skonstruowania dobrze sprofilowanej oferty reklamowej. Jestem przekonana, że wprowadzenie jednolitego standardu briefowania wyeliminuje większość problemów w komunikacji pomiędzy agencją oraz klientem, co w szerszej perspektywie poskutkuje oszczędnością czasu oraz pieniędzy.
Jestem przekonany, że wypracowanie standardu w zakresie briefowania agencji na działania w social mediach to krok, który ułatwi życie i klientom i agencjom. Dzięki takiemu standardowi łatwiej też będzie klientom porównywać oferty agencji wyspecjalizowanych w działaniach z obszaru marketingu społecznościowego. Myślę, że zyskają na tym w końcu również sami użytkownicy i w efekcie będą odbiorcami jeszcze ciekawszych i bardziej angażujących akcji.
Stworzenie jednolitego, funkcjonalnego standardu briefowania agencji w zakresie działań związanych z social media to duży i bardzo potrzebny krok naprzód. Korzyści z wdrożenia tego standardu będą obopólne – nie tylko dla marketerów, którzy będą mogli precyzyjnie i szybko odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania wobec oferty, ale i dla klientów. To duży pozytyw!.
Standardy wprowadzane przez IAB Polska zwiększają korzyści zarówno dla klientów jak i producentów gier reklamowych. Poprzez dostarczenie pełnej informacji o oczekiwaniach klienta producenci mogą skupić na przedstawianiu, a potem realizacji, gier reklamowych spełniających dokładniejsze wytyczne.
Przygotowany przez IAB schemat briefu, zbiera podstawowe informacje potrzebne do stworzenia gry reklamowej. Briefując agencję, często zapominamy właśnie o podstawach, co skutkuje zadawaniem dodatkowych pytań, opóźniając właściwą i zgodną z oczekiwaniami klienta odpowiedź.