Dobre praktyki WOMM

Dobre praktyki WOMM

Dokument Dobrych Praktyk Marketingu Szeptanego Online służy zdefiniowaniu i prezentacji najlepszych zasad marketingu szeptanego online (buzz marketingu, WOMM), wskazaniu nieprawidłowych technik i uzgodnieniu bazowych reguł obowiązujących wszystkich praktyków stosujących tę formę reklamy.

Dokument jest efektem pracy polskich ekspertów, którzy dołożyli wszelkich starań, aby zasady obejmowały jak najszerszy zakres działań wchodzących w skład marketingu szeptanego i jasno określały, czym marketing szeptany jest, a co uznaje się za nadużycie lub praktykę niedozwoloną. Dobre Praktyki Marketingu Szeptanego Online nawiązują do kodeksu etycznego marketingu szeptanego (WOMM), utworzonego w 2008 roku przez Word of Mouth Marketing Association.

Dokument niniejszy przeznaczony jest dla reklamodawców, agencji reklamowych, agencji PR, agencji świadczących usługi z zakresu marketingu szeptanego online, uczestników kampanii oraz witryn i serwisów WWW, w których mają miejsce działania marketingu szeptanego. Interactive Advertising Bureau Polska wspiera wszelkie działania mające na celu edukację rynku w zakresie metod wykorzystania Internetu. Ma uświadamiać klientom, czego powinni oczekiwać od tego medium i od rynku usług internetowych oraz jakie wymagania powinni stawiać agencjom świadczącym te usługi. Przestrzeganie zasad w nim zawartych nie jest obowiązkowe, jednak stosowanie się do nich potwierdza profesjonalizm działania agencji wysoką jakość świadczonych usług, z korzyścią dla obu stron – agencji oraz Klienta.