Spotkanie z KRRiT i MKiDN w sprawie nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

11/20/2019
19 listopada 2019 r. w IAB Polska odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r.

19 listopada 2019 r. w IAB Polska odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych:

Treść dyrektywy 2018/1808

Nowa dyrektywa, która zmienia przepisy przyjęte w 2010 r., ma na celu zaktualizowanie unijnych ram prawnych, by uwzględnić znaczny rozwój rynku audiowizualnych usług medialnych w ostatnich latach. Zauważono, że wraz z szybkimi zmianami technologicznymi zaoferowano nowe rodzaje usług, a także zmieniły się nawyki widzów (np. wagi nabrały treści generowane przez użytkowników). W efekcie zmian wprowadzonych nowymi przepisami tradycyjna telewizja ma konkurować z nowymi usługami (np. rozpowszechnianiem na żądanie) na równych warunkach. Po raz pierwszy platformy udostępniania wideo zostaną objęte wymogami, które mają zagwarantować, że widzowie, zwłaszcza niepełnoletni, będą lepiej chronieni przed treściami szkodliwymi, zawierającymi sceny przemocy lub mowę nienawiści (Informacja na temat poszerzenia zakresu Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych o usługi platform udostępniania wideo). Nowe przepisy mają również zwiększyć różnorodność kulturową i promować europejskie treści, gdyż przewidują, że co najmniej 30% utworów zawartych w katalogach dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie musi pochodzić z Europy. Przepisy dyrektywy powinny być implementowane do prawa polskiego do 19.09.2020.

W związku z powyższym, KRRiT uruchomiła konsultacje, których celem jest właściwe rozpoznanie potrzeb i interesów poszczególnych środowisk – w tym podmiotów rynkowych – oraz przeanalizowanie, z różnych perspektyw, obszarów tematycznych objętych nowelizacją dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu interaktywnym i przesłanie odpowiedzi na adres mailowy konsultacjeDAUM@krrit.gov.pl do dnia 30.11.2019.

Szczegóły tutaj:

http://www.krrit.gov.pl/regulacje-prawne/konsultacje-krrit/news,2873,krrit-oglasza-publiczne-konsultacje-w-sprawie-nowelizacji-dyrektywy-o-audiowizualnych-uslugach.html

 

Czytaj także

Social Media 2023 – pierwsza edycja raportu Gemius, PBI i IAB Polska już dostępna

Social Media 2023 – pierwsza edycja raportu Gemius, PBI i IAB Polska już dostępna

Charakterystyka użytkowników polskich platform social mediowych, wnikliwy opis najważniejszych graczy oraz przegląd rynku reklamowego mediów społecznościowych. Do rąk czytelników trafiła właśnie pierwsza edycja raportu Social Media 2023, powstałego na bazie danych z badań gemiusAdReal oraz Mediapanel. Raport, który w przekrojowy sposób opisuje polskie social media, jest wynikiem współpracy firmy Gemius z Polskimi Badaniami Internetu oraz Grupą Roboczą Social Media przy IAB Polska. 

Raport Strategiczny Internet 2022/2023

Raport Strategiczny Internet 2022/2023

W 2022 roku wartość rynku reklamowego online wzrosła o przeszło 615 mln zł, co przełożyło się na dynamikę wzrostu sięgającą 10%. Tym samym rynek osiągnął wartość ponad 6,8 mld zł (badanie IAB Polska/PwC AdEx). Podsumowanie tego roku, analizy ekspertów oraz prognozy dotyczące dynamicznego rozwoju branży internetowej kompleksowo przedstawia najnowszy Raport Strategiczny Internet 2022/2023, wydany przez IAB Polska.