Spotkanie z KRRiT i MKiDN w sprawie nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

11/20/2019
19 listopada 2019 r. w IAB Polska odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r.

19 listopada 2019 r. w IAB Polska odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych:

Treść dyrektywy 2018/1808

Nowa dyrektywa, która zmienia przepisy przyjęte w 2010 r., ma na celu zaktualizowanie unijnych ram prawnych, by uwzględnić znaczny rozwój rynku audiowizualnych usług medialnych w ostatnich latach. Zauważono, że wraz z szybkimi zmianami technologicznymi zaoferowano nowe rodzaje usług, a także zmieniły się nawyki widzów (np. wagi nabrały treści generowane przez użytkowników). W efekcie zmian wprowadzonych nowymi przepisami tradycyjna telewizja ma konkurować z nowymi usługami (np. rozpowszechnianiem na żądanie) na równych warunkach. Po raz pierwszy platformy udostępniania wideo zostaną objęte wymogami, które mają zagwarantować, że widzowie, zwłaszcza niepełnoletni, będą lepiej chronieni przed treściami szkodliwymi, zawierającymi sceny przemocy lub mowę nienawiści (Informacja na temat poszerzenia zakresu Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych o usługi platform udostępniania wideo). Nowe przepisy mają również zwiększyć różnorodność kulturową i promować europejskie treści, gdyż przewidują, że co najmniej 30% utworów zawartych w katalogach dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie musi pochodzić z Europy. Przepisy dyrektywy powinny być implementowane do prawa polskiego do 19.09.2020.

W związku z powyższym, KRRiT uruchomiła konsultacje, których celem jest właściwe rozpoznanie potrzeb i interesów poszczególnych środowisk – w tym podmiotów rynkowych – oraz przeanalizowanie, z różnych perspektyw, obszarów tematycznych objętych nowelizacją dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu interaktywnym i przesłanie odpowiedzi na adres mailowy konsultacjeDAUM@krrit.gov.pl do dnia 30.11.2019.

Szczegóły tutaj:

http://www.krrit.gov.pl/regulacje-prawne/konsultacje-krrit/news,2873,krrit-oglasza-publiczne-konsultacje-w-sprawie-nowelizacji-dyrektywy-o-audiowizualnych-uslugach.html

 

Czytaj także

Weź udział w dziesiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Weź udział w dziesiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Ruszyło coroczne badanie „Attitudes to Programmatic Advertising Survey 2024” – to dziesiąta edycja tego badania prowadzonego przez IAB Europe. Do wypełnienia krótkiej ankiety zapraszamy wszystkich uczestników ekosystemu reklamy programmatic. Termin upływa 26 lipca 2024 r.