RODO: rok obowiązywania w branży internetowej. Najnowszy raport IAB Polska

10/23/2019
Raport przygotowany przez ekspertów IAB Polska zawiera szerokie podsumowanie po pierwszym roku funkcjonowania przepisów, interpretacje oraz dobre praktyki RODO w branży internetowej.

Przepisy RODO istotnie zmieniły sposób funkcjonowania firm internetowych i realizowanych przez nie procesów biznesowych. Dotyczy to również wykorzystywanych przez nie platform technologicznych oraz architektury danych, poprzez które zbierane, przechowywane i zarządzane są dane osobowe. Raport przygotowany przez ekspertów IAB Polska zawiera szerokie podsumowanie po pierwszym roku funkcjonowania przepisów, interpretacje oraz dobre praktyki RODO w branży internetowej.

„Dla branży interaktywnej ostatni rok był wyjątkowo pracowity i trudny, ponieważ RODO wywołało tektoniczne zmiany w  wielu obszarach działania firm internetowych. Tak dużej zmiany w prawie, o tak ogromnych konsekwencjach dla przedsiębiorców, chyba nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. W oddawanym w Wasze ręce raporcie opisujemy te najważniejsze rozwiązania, które jako branża wypracowaliśmy przez ostatni rok” mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska

Raport RODO: rok obowiązywania. Interpretacje i dobre praktyki branży reklamy internetowej opisuje nie tylko prawne skutki rozporządzenia dla rynku, ale przede wszystkim zawiera zbiór dobrych praktyk i rozwiązań, które przez ostatni rok wypracowaliśmy w odpowiedzi na te zmiany. Wśród najważniejszych skutków rozporządzenia wymienić należy rozszerzenie zakresu zastosowania przepisów RODO na podmioty, do których nie stosowało się wcześniej przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. firmy działające na rynku programmatic.

Szerszy jest także terytorialny zakres obowiązywania rozporządzenia o firmy internetowe, które mają swoje jednostki poza Unią Europejską, czyli sklepy internetowe, serwisy społecznościowe, czy wyszukiwarki internetowe administrowane przez podmioty spoza UE, ale przetwarzające dane osób przebywających w Unii.

Ponadto wprowadzono nowe kategorie podmiotów przetwarzających dane osobowe, tj. współadministratorów i podwykonawców (procesorów) oraz poszerzono zakres informacji, które powinny zostać przekazane użytkownikowi, co ciągle stanowi nie lada wyzwanie dla administratorów m.in. w zakresie nowej konstrukcji wyrażenia zgód na przewarzanie danych, dodatkowych obostrzeń w przypadku danych wrażliwych czy „warstwowego” przekazywania kolejnych wymaganych informacji. Firmy przetwarzające dane osobowe muszą przestrzegać dodatkowych przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. privacy by design, privacy by default, pseudonimizacja czy szyfrowanie danych osobowych), także profilowania, czyli zbierania i wykorzystywania danych o użytkownikach na podstawie ich zachowań w sieci. Z drugiej strony sami użytkownicy zyskali nowe prawa: prawo dostępu do danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do przenoszalności danych. Dodatkowo, za niedostosowanie się do wszystkich powyższych RODO przewiduje wysokie kary pieniężne, z którymi liczyć się muszą firmy działające na rynku internetowym.

Raport na blisko 60 stronach zawiera szczegółową interpretacje, rozwiązania i dobre praktyki RODO, które wypracowane zostały w ostatnim roku przez branżę interaktywną, często w wyniku dyskusji z regulatorem – UODO. Publikacja składa się z następujących rozdziałów:

  • Reklama internetowa – system przepisów prawnych o ochronie danych osobowych i prywatności
  • Status podmiotów przetwarzających dane osobowe w ramach reklamy programmatic
  • Status podmiotów przetwarzających dane osobowe w „tradycyjnej” reklamie internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem e-mail marketingu
  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w reklamie internetowej
  • Profilowanie marketingowe jako szczególna operacja na danych osobowych
  • Obowiązek informacyjny w środowisku internetowym
  • Realizacja praw podmiotów danych w internecie

Raport zawiera także słowniczek pojęć związanych z RODO oraz opis dotychczasowych prac Grupy Roboczej RODO IAB Polska.

Publikacja miała swoją premierę 22.10.2019 podczas spotkania IAB ExpertPanel, na którym zaprezentowano kluczowe wnioski z raportu oraz przeprowadzona zostanie dyskusję ekspercka nt. dotychczasowych skutków i przyszłych działań związanych z RODO.

Raport RODO: rok obowiązywania. interpretacje i dobre praktyki branży reklamy internetowej można bezpłatnie pobrać z naszej strony.

Pobierz Raport RODO

Czytaj także

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Zapraszamy do pobrania poradnika Short social video przygotowanego przez ekspertów z Grupy Roboczej Social Media IAB Polska. Publikacja zawiera praktyczne porady dotyczące tworzenia tej formy wideo, jej miejsca w strategii mediowej marek, wskaźników efektywnosći oraz aspektów prawnych. W publikacji znajdziemy także szereg case studies oraz komentarze i porady ekspertów.

Patronat IAB Polska: AI Create Warsaw: AI & Creativity

Patronat IAB Polska: AI Create Warsaw: AI & Creativity

AI CREATE to globalna inicjatywa profesjonalistów z całego świata. Została stworzona przez weteranów branży kreatywnej, eventowej oraz produkcyjnej z Hiszpanii i Singapuru. Edycja warszawska zaplanowane na 16 maja posiada patronat honorowy IAB Polska.