List otwarty branży cyfrowej w sprawie Aktu o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act)

04/03/2023
30 marca br. IAB Polska ponownie wraz z wiodącymi organizacjami branży reklamy cyfrowej (Izbą Gospodarki Elektronicznej, Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SMB, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Związkiem Pracodawców Prywatnych Mediów) wystosował list do Premiera ws. Aktu o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act).

List otwarty branży cyfrowej w sprawie Aktu o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act)

Za rok zacznie obowiązywać jeden z najważniejszych aktów legislacyjnych ostatnich lat regulujący działalność gospodarczą w Internecie, czyli Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act). Nazywany potocznie Konstytucją Internetu będzie miał niezaprzeczalnie kluczowy wpływ na funkcjonowanie platform jako dostawców usług cyfrowych, przedsiębiorców działających w przestrzeni cyfrowej, ale również „zwykłych” użytkowników Internetu.

Od samego początku organizacje, które reprezentujemy, aktywnie uczestniczą w pracach nad wdrożeniem tego aktu. Ciekawą i niezwykle ważną według nas inicjatywą dotyczącą tego tematu była konferencja „Akt o Usługach Cyfrowych a regulator Internetu w Polsce”, która odbyła się we wrześniu ubiegłego roku. W ramach podsumowania dyskusji wystosowaliśmy list otwarty skierowany do Pana Premiera, w którym zwróciliśmy uwagę na kluczowe w naszej ocenie kwestie związane z wdrożeniem i stosowaniem przepisów rozporządzenia DSA oraz przekazaliśmy Panu Premierowi najważniejsze postulaty, jakie pojawiły się w trakcie ww. debaty. Jednym z ważniejszych wniosków było wskazanie rozwiązania w zakresie powołania koordynatora, które w ocenie branży wydawało się optymalne. Podtrzymujemy opinię wyrażoną w w/w liście, że znalezienie idealnego rozwiązania jest niezwykle trudne. Docierają do nas różne nieoficjalne informacje co do tego, który urząd może zostać wskazany jako ten pełniący rolę koordynatora. Nie wskazują one na powołanie nowego organu, co sugerowaliśmy w naszym liście, ale na przyznanie tej roli jednemu z już funkcjonujących regulatorów. Niezależnie jednak od tego, kto ostatecznie będzie pełnił tę funkcję, biorąc pod uwagę czas, jaki pozostał na przygotowanie się do stosowania przepisów, uważamy za najważniejsze, by został on wyznaczony niezwłocznie. Firmy, które zostały objęte przepisami rozporządzenia muszą sprostać nowym obowiązkom, zdają sobie bowiem sprawę, że dobra implementacja wymaga porozumienia z urzędem, który zostanie wskazany do pełnienia roli koordynatora.

Pierwszy list w tej sprawie został wysłany we wrześniu ubiegłego roku. Szczegóły tuta>

Czytaj także

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Przez ostatni rok polska branża komunikacji marketingowej skonfrontowała się z wyzwaniami postpandemicznej rzeczywistości oraz niepewnością geopolityczną i ekonomiczną. Mimo to rynek reklamowy odnotował dwucyfrowy wzrost. Podsumowanie kluczowych wydarzeń i trendów minionego roku oraz prognozy na rok 2023 prezentujemy w opublikowanym właśnie Raporcie Strategicznym Internet 2022/2023. 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Dwa niezwykłe dni Forum IAB 2023 za nami. Podczas konferencji ponad 120 wybitnych ekspertów z dziedziny marketingu, nauki i biznesu podzieliło się strategiami efektywnego prowadzenia biznesu w trudnych czasach. W czasie wydarzenia miał także premierę Raport Strategiczny Internet 2022/2023. Tegoroczna edycja Forum IAB odbyła się w dniach 30-31 maja w warszawskich Złotych Tarasach i tradycyjnie zgromadziła ponad 1000 osób.