Decyzja belgijskiego organu ochrony danych (APD) w sprawie IAB Europe i TCF: IAB Europe przedkłada plan działania, kluczowy kamień milowy w procesie

04/01/2022
1 kwietnia 2022 r., w ramach regularnej komunikacji z rynkiem na temat decyzji belgijskiego Urzędu Ochrony Danych (APD) w sprawie IAB Europe oraz Ram Przejrzystości i Zgody (TCF), IAB Europe potwierdziło, że wymagany decyzją plan działania został dziś przedłożony.  Przedłożenie planu działania stanowi kluczowy kamień milowy w dwufazowym okresie naprawczym przewidzianym w decyzji i powinno umożliwić wprowadzenie wersji TCF z szerszą funkcjonalnością zgodności w ciągu 6 miesięcy pod nadzorem APD.

Plan działania określa, w jaki sposób IAB Europe jako organizacja zarządzająca TCF, wykona formalne polecenia określone w decyzji i odzwierciedla dogłębne dyskusje wśród firm członkowskich IAB Europe, które wdrażają TCF i spotykają się w istniejących grupach roboczych TCF oraz innych instancjach, a także w IAB Tech Lab. Instancje te są wielostronne i zrzeszają wydawców, pośredników ad tech, agencje i CMP (Consent Management Platforms).  Działania zawarte w planie zostały zatwierdzone przez Grupę Sterującą TCF w dniu 23 marca (informacje na temat zarządzania TCF są publicznie dostępne i można się z nimi zapoznać tutaj). Każdy z kroków opisanych w planie działania jest wynikiem starannej oceny, które środki wydają się najlepiej dostosowane do interpretacji GDPR przez APD oraz zobowiązań, jakie decyzja ta nakłada na IAB Europe.

Przedstawienie planu działania pozostaje bez uszczerbku dla odwołania się IAB Europe od decyzji do belgijskiego sądu ds. rynku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w odwołaniu zakwestionowano szereg ustaleń zawartych w decyzji, w szczególności ustalenie, że IAB Europe działa jako administrator danych TC String (sygnałów cyfrowych stworzonych w celu rejestrowania wyborów dokonywanych przez osoby, których dane dotyczą, dotyczących sposobu przetwarzania ich danych osobowych) oraz jako współadministrator w zakresie rozpowszechniania TC Strings i innego przetwarzania danych przez uczestników TCF w ramach protokołu OpenRTB.

Niezależnie od odwołania się do sądu ds. rynku IAB Europe z zadowoleniem przyjmuje możliwość zbliżającego się dialogu z APD i zainteresowanymi organami nadzorczymi na temat planu działania w celu uzyskania wskazówek dotyczących najlepszego sposobu zapewnienia rozszerzonej funkcjonalności TCF. IAB Europe od dawna dążył do przedstawienia TCF do zatwierdzenia jako ponadnarodowego kodeksu postępowania GDPR, a przedstawiony dziś plan działania jest ważnym krokiem w tym kierunku.

Po dokonaniu przeglądu i zatwierdzeniu planu działania przez APD i odpowiednie organy nadzorcze IAB Europe będzie miał sześć miesięcy na jego wdrożenie.

Więcej informacji na temat decyzji APD w sprawie IAB Europe i TCF można znaleźć w najnowszym dokumencie FAQ

Przeczytaj oświadczenie IAB Europe >>

Czytaj także

Patronat IAB Polska: Konferencja WE!RE Influencers & WE!RE Gamers vol. 4 już 10 kwietnia

Patronat IAB Polska: Konferencja WE!RE Influencers & WE!RE Gamers vol. 4 już 10 kwietnia

WE!RE Fantasy organizuje czwartą już edycję konferencji online WE!RE Influencers & Gamers Marketing Talks poświęconej influencer marketingowi i gamingowi. Wydarzenie skupi się na trendach, które wyraźnie zarysowały się w pierwszym kwartale 2024 roku i stanowią mocny fundament predykcji, na których warto opierać strategie marketingowe i komunikacyjne.

Patronat IAB Polska: Legaltech Forum 11 kwietnia w Warszawie

Patronat IAB Polska: Legaltech Forum 11 kwietnia w Warszawie

Perspektywy rozwoju rynku legal tech w Polsce, sztuczna inteligencja (AI) w kancelarii prawnej oraz nowe regulacje prawne związane z prawem nowych technologii – to tematy przewodnie #LegalTech Forum 2024! IAB Polska został patronem honorowym wydarzenia.