Visa dołącza do programu QUALID

Visa dołącza do programu QUALID

Dla Visa, której celem jest utrzymywanie najwyższych standardów jakości, dołączenie do programu QUALID było naturalnym krokiem. Liczymy na to, że działania realizowane w ramach programu pomogą w skutecznym budowaniu zaufania do reklamy cyfrowej. Wierzymy, że QUALID, który odnosi się do standardów jakości w reklamie, wkrótce stanie się standardem rynkowym i będzie powszechny wśród reklamodawców.
 – tłumaczy Katarzyna Jezierska, dyrektor marketingu w Europie Środkowo-Wschodniej, Visa.

Program tworzony i rozwijany jest również z ekspertami pracującymi w ramach Grup Roboczych IAB. QUALID, oficjalnie zaprezentowany na Forum IAB 2020, skierowany jest do wszystkich stron rynku – wydawców i sieci reklamowych, agencji i domów mediowych, dostawców narzędzi technologicznych, reklamodawców.

Program QUALID w pierwszej fazie obejmuje działania w czterech obszarach: brand safety – bezpieczeństwo, fraud – oszustwa, programmatic – automatyczny zakup powierzchni reklamowej, viewability – widoczność. Szybka dynamika zmian w ekosystemie reklamy cyfrowej powoduje, że osoby odpowiedzialne za emisję kampanii promocyjnych muszą brać pod uwagę coraz więcej aspektów i zmiennych, aby zapewnić, że komunikacja prowadzona przez marki odbywa się w środowisku, które jest do tego odpowiednie i nie wprowadza ryzyka wizerunkowego. W zależności od grupy docelowej, a także oczekiwań i założeń samej marki, konieczne jest posiadanie indywidualnej, odpowiednio   dopasowanej polityki bezpieczeństwa. W ostatnich latach widać wśród reklamodawców większą świadomość wyzwania i chęć zapobiegania problemom związanym z tym zagadnieniem.

Na reklamę cyfrową przeznaczane są coraz większe budżety. Warto dbać o ich efektywne wykorzystanie. Jednym z największych wyzwań, przed którym stoją reklamodawcy jest zagwarantowanie wyświetlania reklam w bezpiecznym dla marki środowisku, wśród odpowiednich treści. By chronić wizerunek marki Visa podejmujemy rygorystyczne działania wdrażając standardy jakości Ad Quality. Obejmują one trzy kluczowe aspekty: brand safety, czyli bezpieczeństwo marki, ad fraud, czyli działania przeciwdziałające oszustwom reklamowym, oraz viewability, czyli widoczność reklam. Te same obszary stały się filarami Programu QUALID opracowanego przez IAB Polska – dlatego przystąpienie do niego w roli Ambasadora, było dla Visy oczywistą decyzją. Wraz ze wzrostem ruchu w internecie w czasie pandemii, potrzeby zabezpieczenia marki oraz standardy jakości reklam stają się coraz ważniejsze
– tłumaczy Katarzyna Jezierska, dyrektor marketingu w Europie Środkowo-Wschodniej, Visa.

Z badania IAB Polska dotyczącego zaufania w dobie pandemii COVID-19 wynika, że prawie połowa internautów deklaruje, że zintensyfikowali zakupy w sieci, a co czwarty intensywniej korzysta z usług online. Pandemia wymusiła zmianę podejścia reklamodawców do procesu budowania relacji z konsumentem.

Wzrost ruchu internetowego podczas pandemii spowodował, że reklamodawcy jeszcze bardziej walczą o naszą uwagę. Kluczowym składnikiem udanej reklamy cyfrowej jest jej dobra widoczność. Nie można jednak zbudować dobrych relacji z konsumentem nie dbając jednocześnie o bezpieczeństwo marki i nie kontrolując ryzyka oszustw reklamowych. To są podstawowe elementy, które muszą spełniać wszystkie nasze kampanie cyfrowe.
dodaje Jezierska.

Mając na uwadze dalszy jakościowy rozwój reklamy cyfrowej IAB Polska apeluje do wszystkich podmiotów branży internetowej o przystąpienie do Programu QUALID.

Proces przystąpienia do Programu poprawy jakości QUALID zaczyna się od rejestracji na dedykowanej stronie internetowej. Następnie kandydująca firma przechodzi obowiązkowy okres przejściowy, trwający maksymalnie 6 miesięcy, w czasie którego należy dopełnić określonych warunków Programu w wybranych kategoriach. W tym okresie dana firma otrzymuje od nas szary stempel QUALID. Po weryfikacji dopełnienia warunków przyznajemy kolorowy stempel jakości w danej kategorii lub złoty stempel QUALID, który oznacza spełnienie warunków we wszystkich czterech obszarach czyli: brand safety, fraud, programmatic oraz viewability.
– tłumaczy Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska

Więcej informacji na temat Programu poprawy jakości reklamy cyfrowej QUALID można znaleźć na stronie www