Patronat IAB: Webinar MDDP – transakcje finansowe w świetle cen transferowych

Patronat IAB: Webinar MDDP – transakcje finansowe w świetle cen transferowych

Jednymi z częściej występujących transakcji, realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, są transakcje finansowe, związane np. z pozyskaniem/udzieleniem finansowania wewnątrzgrupowego, emisją/objęciem obligacji, czy też udzieleniem/otrzymaniem poręczeń/gwarancji wewnątrzgrupowych. Realizowanie transakcji finansowych z podmiotami powiązanymi, po przekroczeniu odpowiednich progów dokumentacyjnych, wymaga od podatników przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz analiz cen transferowych. Praktyka pokazuje, że nie zawsze wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych, dla tego typu transakcji, jest oczywiste. Podatnicy często mają trudność z odpowiednią analizą/udokumentowaniem transakcji finansowych, w tym z opracowaniem czy aktualizacją analiz cen transferowych.

W programie spotkania:

  1. Wytyczne OECD dla transakcji finansowych – jakie mają przełożenie na polskich podatników?
  2. Analiza cen transferowych dla transakcji finansowych, w tym:
  • sposoby opracowywania analiz cen transferowych – dane ofertowe, dane z baz danych czy statystyki NBP,
  • sprawdź czy masz prawidłowy i aktualny benchmark – najczęściej popełniane błędy w przypadku opracowywania analiz cen transferowych dla transakcji finansowych,
  • aktualizacja analiz cen transferowych – czy aktualizacja analiz po 3 latach jest zasadna?
  1. Poręczenia, gwarancje, ustanawianie zabezpieczeń – czy brak wynagrodzenia zawsze oznacza nierynkowość?
  2. Transakcje finansowe w TP-R 2020 – podsumowanie zmian w zakresie raportowania.

Prelegenci:

  • Magdalena Dymkowska, starszy menedżer w Zespole Cen Transferowych
  • Aleksandra Markiewicz, menedżer w Zespole Cen Transferowych

Rejestracja TUTAJ>>