Porozumienie dostawców usług medialnych ws. udogodnień w VOD i audycjach dla dzieci

Porozumienie dostawców usług medialnych ws. udogodnień w VOD i audycjach dla dzieci

Część z nowych obowiązków dookreślona i uzupełniona jest poprzez samoregulację rynkową, którą wypracowały podmioty rynkowe zrzeszone w ZPPM Lewiatan i IAB Polska. Wypracowane porozumienie zostało pozytywnie przyjęte przez KRRiT. Decyzją Zarządu Porozumienie obowiązuje od 1 marca br.

Otwieramy tym samym listę podmiotów (nadawców i dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie) chętnych do włączenia się i podpisania porozumienia. Zapraszamy do przesyłania „Oświadczenia o woli przystąpienia”, które stanowi załącznik do Porozumienia na adres: m.bublewicz@iab.org.pl