Organizacje branżowe ogłaszają partnerstwo na rzecz Responsible Addressable Media

Organizacje branżowe ogłaszają partnerstwo na rzecz Responsible Addressable Media

Przeczytaj więcej na temat partnerstwa >>>

Projekt Rearc to inicjatywa IAB US i IAB Tech Lab mająca na celu zaangażowanie wszystkich grup interesariuszy uczestniczących w rozmowach biznesowych, politycznych i technologicznych, które napędzają proces ustanawiania standardów. Celem Rearc jest przemyślenie i przebudowa marketingu cyfrowego w taki sposób, by nadal realizował swoje założenia, a jednocześnie adresował obecne wyzwania i potrzeby w zakresie prywatności konsumentów i personalizacji.

Więcej informacji na temat Projektu Rearc znajduje się na tej stronie>>>

IAB Polska powołał lokalną Grupę Zadaniową Rearc, która rozpoczęła swe prace już w kwietniu. Grupa jest otwarta dla wszystkich firm zrzeszonych w IAB Polska. Poza aktywnym udziałem w pracach Rearc, Grupa jest również pierwszym miejscem opiniowania, a także weryfikacji wszelkich wypracowanych standardów i propozycji pod kątem polskich wymogów.

Pytania oraz zgłoszenia do Grupy Zadaniowej Rearc przy IAB Polska prosimy kierować do Małgorzaty Walendziewskiej: m.walendziewska@iab.org.pl.