Ewa Opach prelegentką podczas seminarium PNTM: Marketing w czasie pandemii

Ewa Opach prelegentką podczas seminarium PNTM: Marketing w czasie pandemii

Celem planowanego spotkania jest głębsza refleksja nad zachowaniami podmiotów rynkowych w obszarze marketingu, w warunkach nowej rzeczywistości, która pojawiła się w sposób nagły i nieprzewidywalny.

Program seminarium:

Sesja I Wpływ pandemii na zachowania podmiotów rynkowych w świetle badań naukowych

1. Zmiany zachowań konsumpcyjnych w świetle kryzysu spowodowanego pandemią Covid19
dr hab. Paweł Chlipała prof. UEK, dr hab. Agnieszka Żbikowska prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2. Zachowania zakupowe i konsumpcyjne Polaków w czasie pandemii
dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE, dr hab. Grzegorz Maciejewski prof. UE, dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
3. Zastosowania Internetu w działaniach marketingowych w dobie pandemii koronawirusa
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, dr hab. Magdalena Sobocińska prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
4. Pandemiczne trendy badawcze – czyli rzecz o tym co i gdzie opublikowano w 2020 roku
dr Jolanta Tkaczyk, Akademia Leona Koźmińskiego

Sesja II Pandemiczna rzeczywistość i jej konsekwencje dla marketingu z perspektywy praktyków

1. Marketingowy covid washing
dr Magdalena Maruszczak, Head of Marketing & Communications, KPMG
2. Konsument postpandemiczny 2021
Arkadiusz Wódkowski, Prezes Zarządu, ABM
3. Kondycja branży e-marketingu w czasie pandemii w świetle badań IAB
Ewa Opach, Dyrektor ds. edukacji i certyfikacji, IAB Polska

Panel dyskusyjny przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej: Pandemia – czarny łabędź w nauce i praktyce marketingu
Moderator: prof. dr hab. Bogdan Mróz, Szkoła Główna Handlowa

1. dr Stanisław Bogacki, Prezes Zarządu, Solar
2. Rafał Brzoska, Prezes Zarządu, InPost
3. dr Magdalena Kowalska, Uniwersytet Szczeciński
4. dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ. Uniwersytet Łódzki
5. Magdalena Olejnik, Dyrektor Działu Marketingu, BMW Bońkowscy
6. dr Anna Rogala, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Udział w seminarium jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia.

Zapraszamy do udziału!