Przyszłe partnerstwo UK-UE dot. ochrony i wymiany danych osobowych

Brexit a kwestie cła, VAT i akcyzy

Ministerstwo Finansów zaprezentowało materiały, które mają pomóc przedsiębiorcom zorientować się, jakie zmiany dot. kwestii cła, VAT i akcyzy czekają ich w dwustronnych relacjach z UK po brexicie w opcji no-deal.
VAT
Przyszłe partnerstwo UK-UE dot. ochrony i wymiany danych osobowych

RODO a Brexit. Poradnik Ministerstwa Cyfryzacji dla przedsiębiorców.

30 marca 2019 r. Wielka Brytania, w przypadku bezumownego wystąpienia z UE stanie się państwem trzecim w rozumieniu rozporządzenia 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Oznacza to, że od tego czasu RODO przestanie w Wielkiej Brytanii obowiązywać. Tym samym do transferu danych z państw członkowskich UE do Wielkiej Brytanii będą miały zastosowania przepisy rozdziału V RODO: Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ambasadą UK w Warszawie radzi, jakie środki ostrożności zastosować.
Przyszłe partnerstwo UK-UE dot. ochrony i wymiany danych osobowych

Materiały ze spotkania dot. Brexit z Ministrem Marcinem Ociepą z MPiT

W MPiT odbyło się kompleksowe spotkanie dot. wpływu Brexit na działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem opcji no deal Brexit. Przedstawiono aktualny stan negocjacji (MSZ), a także kwestie związane z delegowaniem pracowników do Wielkiej Brytanii (MRPiPS), uznawaniem kwalifikacji zawodowych (MNiSW), przetwarzaniem danych osobowych (MC) oraz swobodnym przepływem towarów (MPiT).