Materiały ze spotkania dot. Brexit z Ministrem Marcinem Ociepą z MPiT

01/24/2019
W MPiT odbyło się kompleksowe spotkanie dot. wpływu Brexit na działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem opcji no deal Brexit. Przedstawiono aktualny stan negocjacji (MSZ), a także kwestie związane z delegowaniem pracowników do Wielkiej Brytanii (MRPiPS), uznawaniem kwalifikacji zawodowych (MNiSW), przetwarzaniem danych osobowych (MC) oraz swobodnym przepływem towarów (MPiT).