Wskaźnik RU z badania Mediapanel służy do raportowania według standardów DSA

04/06/2023
Wskaźnik Realni Użytkownicy (Real Users, RU) stosowany w badaniu Mediapanel spełnia kryteria pomiaru średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców nałożonego przez rozporządzenie DSA na właścicieli platform i wyszukiwarek internetowych.

Z miary tej korzystają już w swoim raportowaniu pierwsze polskie platformy, jak Allegro. Aby zacząć pomiar, należy przystąpić do badania Mediapanel, wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony: https://media-panel.pl/pl/

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE określane w skrócie jako DSA, zobowiązało platformy oraz wyszukiwarki internetowe do publikowania informacji o średniej liczbie aktywnych odbiorców usługi w Unii Europejskiej za poprzednie 6 miesięcy. Pierwszy termin publikacji wyznaczono na 17 lutego 2023 r., kolejne – nie rzadziej niż co pół roku.

Kim jest aktywny użytkownik usługi?

Komisja Europejska nie określiła szczegółowo metody obliczeń wskaźnika, natomiast w ramach Motywu 77 DSA zdefiniowała aktywnych odbiorców usług. Są to osoby, które przynajmniej raz skorzystały z danej usługi w danym okresie (ale pojęcie to nie obejmuje przypadkowego korzystania) za pomocą różnych kanałów (strona internetowa, aplikacja). Osoby te nie muszą być zarejestrowanymi użytkownikami. Jeśli dana organizacja posiada kilka usług, wówczas powinna określać średnią liczbę aktywnych miesięcznie odbiorców dla każdej usługi. Raportowanie tych danych nie wymaga tzw. szczególnego śledzenia odbiorców usługi, należy też w nim pomijać zautomatyzowanych użytkowników.

Co oznacza aktywne korzystanie z usługi?

Dokument “Pytania i odpowiedzi dotyczące identyfikacji i liczenia aktywnych odbiorców usługi zgodnie z aktem o usługach cyfrowych” opublikowany przez Komisję Europejską 1 lutego br. doprecyzował czynności związane z aktywnym korzystaniem z usługi. Są to:

  • oglądanie lub słuchanie treści rozpowszechnianych na platformie internetowej;
  • dostarczanie takich treści na platformę, na przykład w celu sprzedaży lub reklamy produktu lub usługi;
  • przeglądanie ofert wyświetlanych na platformach typu marketplace, niezależnie czy po zarejestrowaniu i zalogowaniu do konta, czy bez (w przypadku tego rodzaju platform należy uwzględniać nie tylko konsumentów, ale również użytkowników biznesowych, którzy zamieszczają na platformie własne oferty);
  • zamieszczanie na platformie reklam prezentowanych następnie użytkownikom platformy (reklamodawcy).

W przypadku platform hybrydowych (umożliwiających dostęp do treści osób trzecich, a także do treści własnych dostawcy usługi), należy uwzględniać wszystkich odbiorców obu typów treści, ponieważ są one prezentowane w tym samym interfejsie.

Jako organizacja dążymy do budowania wspólnych rozwiązań i standardów, które wpływają na rozwój rynku cyfrowego w Polsce. W ramach IAB Polska funkcjonuje Grupa Zadaniowa, której celem jest między innymi opracowanie wytycznych dotyczących wdrożenia przepisów europejskiego Aktu o Usługach Cyfrowych (AUC/DSA). W skład tej Grupy wchodzą członkowie IAB Polska, którzy szeroko reprezentują branżę i firmy bezpośrednio objęte przepisami rozporządzenia. Jednym z zagadnień, które były omawiane w ramach prac Grupy była kwestia pomiaru średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców nałożonego przez rozporządzenie DSA na właścicieli platform i wyszukiwarek internetowych. Jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie w proces samoregulacji przyniesie korzyści dla całej branży i dla użytkowników usług cyfrowych. Dlatego nieustannie deklarujemy gotowość do współpracy i dialogu z regulatorami oraz innymi podmiotami związanymi z rynkiem cyfrowym, Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Jak mierzyć aktywnych użytkowników w Polsce?

Parlament Europejski i Rada UE pozostawiły zarządzającym platformami określenie metodyki pomiaru. Do przeprowadzenia pomiaru można wykorzystać standardy pomiaru widowni internetowej obowiązujące na lokalnych rynkach. Standardy te pozwalają na dokonanie porównań pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

W Polsce takim standardem jest badanie Mediapanel realizowane przez firmy Polskie Badania Internetu i Gemius. Pozwala ono na wyliczenie wskaźnika Realni Użytkownicy (Real Users, RU) dla stron internetowych, aplikacji oraz odtwarzaczy treści strumieniowych. Dane w badaniu pochodzą z dwóch typów pomiarów: site-centric (skryptów w kodach źródłowych usług) i user-centric (paneli badawczych).

Ze wskaźnika RU z badania Mediapanel skorzystało Allegro podając liczbę aktywnych użytkowników. Dane są dostępne na podstronie Allegro ”Informacje dla aktu o usługach cyfrowych”.

Jakie są zalety wskaźnika RU z badania Mediapanel?

Najważniejsze atuty wskaźnika RU to:

  • uwzględnia przynajmniej jednorazowe skorzystanie z usługi w danym okresie;
  • określa liczbę odbiorców oddzielnie dla każdej usługi, niezależnie od kanału komunikacji odbiorcy usługi z usługą;
  • pomija aktywność zautomatyzowanych użytkowników oraz ruchu wygenerowanego przez automatyczne przeładowanie skryptu;
  • wykrywa współoglądalność na różnych urządzeniach tego samego odbiorcy usługi.

Badanie Mediapanel oraz metodologia pomiaru RU kierują się zasadą minimalizacji przetwarzanych danych i nie wymagają szczególnego śledzenia odbiorców usługi. Badanie prowadzi się z poszanowaniem prywatności odbiorców i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Uczestnicy paneli badawczych stosowanych w Mediapanelu podejmują świadome i dobrowolne decyzje o przystąpieniu do badania.

Pomiar widowni internetowej, który prowadzimy wspólnie z Gemiusem, to stabilne rozwiązanie, obecne od wielu lat na rynku i uznane za standard. Prowadzimy je również z poszanowaniem prywatności internautów. Mediapanel spełnia zatem wymogi raportowania według standardów DSA. Do tego ciągle dostosowujemy nasze badanie do zmian w konsumpcji mediów internetowych. Dodajemy też nowe funkcjonalności – najnowszą są informacje o źródłach ruchu dla poszczególnych serwisów, Paweł Laskowski, prezes zarządu PBI.

Jak zacząć mierzyć ruch wskaźnikiem RU?

Właściciel wyszukiwarki lub platformy internetowej, zainteresowany pomiarem ruchu z wykorzystaniem wskaźnika RU, powinien przystąpić do badania Mediapanel. Formularz kontaktowy oraz dokumentacja badania znajdują się: https://media-panel.pl/pl/

Realizowane przez nas badanie internetu od lat z powodzeniem służy wydawcom i reklamodawcom w kraju i za granicą. Dostarczane wyniki stanowią na wielu rynkach – w tym w Polsce – standard pomiaru tego medium. Możemy pochwalić się stabilną metodologią o przejrzystych definicjach, która nie tylko cieszy się uznaniem wśród naszych klientów, ale również była wielokrotnie nagradzana na arenie międzynarodowej. Ogromnie się cieszymy, że nasze dane stały się podstawą do raportowania aktywnych odbiorców usług, zgodnie z rozporządzeniem EU, dla podmiotów podlegającym tym wytycznym, Aleksandra Załęska, Head of Mediapanel w Gemius.

Czytaj także

Raport IAB Europe z badania opinii na temat retail media

Raport IAB Europe z badania opinii na temat retail media

Aby zrozumieć status retail media w Europie, zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających, Grupa Robocza Retail Media IAB Europe zrealizowała ankietę Attitudes to Retail Media – badanie, które dostarcza branżowy punkt odniesienia dla wdrażania retail media, barier i obszarów wzrostu.