Włodzimierz Schmidt wystąpi podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

04/24/2019
Prezes Zarządu IAB Polska - Włodzimierz Schmidt, wystąpi podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w panelu dyskusyjnym „Transformacja tradycyjnej gospodarki w cyfrowych czasach”. IAB Polska jest partnerem wydarzenia.

Prezes Zarządu IAB Polska – Włodzimierz Schmidt, wystąpi podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w panelu dyskusyjnym „Transformacja tradycyjnej gospodarki w cyfrowych czasach”. IAB Polska jest partnerem wydarzenia.

Sesja tematyczna z udziałem Włodzimierza Schmidta będzie miała miejsce drugiego dnia wydarzenia – we wtorek 14 maja br. o godzinie 13:30.

Sesja poruszy poniższą tematykę:

  • Czym są cyfrowe czasy i jakie zmiany w funkcjonowaniu biznesu niosą ze sobą?
  • Największe wyzwania w skutecznej transformacji spółek sektora tradycyjnej gospodarki
  • Jak to się robi? – praktyki skutecznej transformacji cyfrowej
  • Jakie szanse i wyzwania dla menadżerów niosą cyfrowe czasy?

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress) to największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej. XI edycja odbędzie się 13-15 maja w Katowicach.  900 prelegentów, 11,5 tys. uczestników, w tym ponad 700 przedstawicieli mediów – zapraszamy do udziału!

Rejestracja na stronie: http://www.eecpoland.eu/pl/

Czytaj także

Raport IAB Europe z badania opinii na temat retail media

Raport IAB Europe z badania opinii na temat retail media

Aby zrozumieć status retail media w Europie, zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających, Grupa Robocza Retail Media IAB Europe zrealizowała ankietę Attitudes to Retail Media – badanie, które dostarcza branżowy punkt odniesienia dla wdrażania retail media, barier i obszarów wzrostu.