Stanowisko IAB Polska w sprawie projektu KE: Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

05/11/2020
W dn. 8 maja br. IAB Polska przedstawiło Ministerstwu Cyfryzacji w ramach publicznych konsultacji stanowisko w/s Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy. 

Komunikat Komisji Europejskiej prezentuje priorytety cyfrowe Unii Europejskiej na następne 5 lat, a przedstawiona w dokumencie strategia opiera się na trzech głównych celach:

Cel 1: Technologia przynosząca korzyści ludziom – wsparcie dla rozwoju technologii i umiejętności cyfrowych.

Cel 2: Uczciwa i konkurencyjna gospodarka – budowanie rozwiązań wspierających budowę jednolitego rynku cyfrowego opartego o zasady uczciwej konkurencji.

Cel 3: Otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo – wsparcie dla budzącego zaufanie środowiska cyfrowego, które jest jednocześnie neutralne dla klimatu i wydajnie wykorzystuje swoje zasoby.

IAB Polska przyjmuje z zadowoleniem większość propozycji Komisji Europejskiej. W swoim stanowisku wskazuje jednak na kilka ważnych kwestii:

  • konieczność opracowania takich polityk, które pozwolą na efektywne wykorzystanie posiadanego kapitału ludzkiego,
  • inwestycje w jak najlepsze wykorzystanie nowych technologii w procesie uczenia się,
  • stworzenie spójnych, neutralnych pod względem technologicznym, solidnych i sprzyjających innowacjom oraz konkurencyjności ram prawnych,
  • przyjęcie rozumienia suwerenności technologicznej jako sposobu na rozwój europejskiego przemysłu technologicznego, a nie jako protekcjonizm i dyskryminację,
  • uznanie wkładu globalnych firm w dążenie Europy do zwiększenia zdolności do rozwoju innowacyjnej gospodarki,
  • potrzeba zmian zasad opodatkowania gospodarki cyfrowej, w tym osiągnięcie międzynarodowego konsensusu i wyeliminowanie nierównych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rynku cyfrowym,
  • prawdziwa siła ekonomiczna danych leży w dostępnie do nich, a nie w prawie ich własności,
  • zwalczanie treści „legalnych, lecz szkodliwych” na platformach internetowych powinno się opierać o rozwiązania samoregulacyjne i dobre praktyki przedsiębiorców,

Kryzys zdrowotny związany z pandemią dowiódł, ze cyfryzacja gospodarki będzie kluczem do ożywienia gospodarczego w Europie. Powinniśmy zatem skupiać się na likwidacji istniejących barier na rynku cyfrowym, inwestować w infrastrukturę, bezpieczeństwo, kompetencje i mądre polityki udostępniania danych oraz dbać o stworzenie środowiska legislacyjnego dla uczciwej konkurencji.

Pobierz treść stanowiska

Czytaj także

Patronat IAB Polska: Orion Woman 14 czerwca w Warszawie

Patronat IAB Polska: Orion Woman 14 czerwca w Warszawie

14 czerwca 2024 roku we wnętrzach Galerii Domu Artysty Plastyka w Warszawie, odbędzie się trzecia edycja Orion Woman. Wydarzenie zgromadzi ekspertki z digital marketingu, które podzielą się swoimi strategiami na skuteczne kreowanie i promowanie marki osobistej. To niepowtarzalna okazja, aby nauczyć się od liderów branży, jak wzmacniać swoją widoczność i budować trwałe relacje w świecie biznesu.

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

W roku 2023 rynek reklamy cyfrowej w Polsce przyspieszył tempo
rozwojowe w porównaniu do roku wcześniejszego, a jego wartość
zwiększyła się o ponad 870 mln zł, osiągając poziom prawie 7,8 mld zł.
Internet wciąż jest kluczowym motorem napędowym rynku mediów
odpowiadającym w roku 2023 za ponad dwie trzecie wzrostu całego
segmentu komunikacji.

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Zapraszamy do pobrania poradnika Short social video przygotowanego przez ekspertów z Grupy Roboczej Social Media IAB Polska. Publikacja zawiera praktyczne porady dotyczące tworzenia tej formy wideo, jej miejsca w strategii mediowej marek, wskaźników efektywnosći oraz aspektów prawnych. W publikacji znajdziemy także szereg case studies oraz komentarze i porady ekspertów.