Stanowisko IAB Polska w sprawie projektu KE: Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

05/11/2020
W dn. 8 maja br. IAB Polska przedstawiło Ministerstwu Cyfryzacji w ramach publicznych konsultacji stanowisko w/s Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy. 

Komunikat Komisji Europejskiej prezentuje priorytety cyfrowe Unii Europejskiej na następne 5 lat, a przedstawiona w dokumencie strategia opiera się na trzech głównych celach:

Cel 1: Technologia przynosząca korzyści ludziom – wsparcie dla rozwoju technologii i umiejętności cyfrowych.

Cel 2: Uczciwa i konkurencyjna gospodarka – budowanie rozwiązań wspierających budowę jednolitego rynku cyfrowego opartego o zasady uczciwej konkurencji.

Cel 3: Otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo – wsparcie dla budzącego zaufanie środowiska cyfrowego, które jest jednocześnie neutralne dla klimatu i wydajnie wykorzystuje swoje zasoby.

IAB Polska przyjmuje z zadowoleniem większość propozycji Komisji Europejskiej. W swoim stanowisku wskazuje jednak na kilka ważnych kwestii:

  • konieczność opracowania takich polityk, które pozwolą na efektywne wykorzystanie posiadanego kapitału ludzkiego,
  • inwestycje w jak najlepsze wykorzystanie nowych technologii w procesie uczenia się,
  • stworzenie spójnych, neutralnych pod względem technologicznym, solidnych i sprzyjających innowacjom oraz konkurencyjności ram prawnych,
  • przyjęcie rozumienia suwerenności technologicznej jako sposobu na rozwój europejskiego przemysłu technologicznego, a nie jako protekcjonizm i dyskryminację,
  • uznanie wkładu globalnych firm w dążenie Europy do zwiększenia zdolności do rozwoju innowacyjnej gospodarki,
  • potrzeba zmian zasad opodatkowania gospodarki cyfrowej, w tym osiągnięcie międzynarodowego konsensusu i wyeliminowanie nierównych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rynku cyfrowym,
  • prawdziwa siła ekonomiczna danych leży w dostępnie do nich, a nie w prawie ich własności,
  • zwalczanie treści „legalnych, lecz szkodliwych” na platformach internetowych powinno się opierać o rozwiązania samoregulacyjne i dobre praktyki przedsiębiorców,

Kryzys zdrowotny związany z pandemią dowiódł, ze cyfryzacja gospodarki będzie kluczem do ożywienia gospodarczego w Europie. Powinniśmy zatem skupiać się na likwidacji istniejących barier na rynku cyfrowym, inwestować w infrastrukturę, bezpieczeństwo, kompetencje i mądre polityki udostępniania danych oraz dbać o stworzenie środowiska legislacyjnego dla uczciwej konkurencji.

Pobierz treść stanowiska

Czytaj także

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Przez ostatni rok polska branża komunikacji marketingowej skonfrontowała się z wyzwaniami postpandemicznej rzeczywistości oraz niepewnością geopolityczną i ekonomiczną. Mimo to rynek reklamowy odnotował dwucyfrowy wzrost. Podsumowanie kluczowych wydarzeń i trendów minionego roku oraz prognozy na rok 2023 prezentujemy w opublikowanym właśnie Raporcie Strategicznym Internet 2022/2023. 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Dwa niezwykłe dni Forum IAB 2023 za nami. Podczas konferencji ponad 120 wybitnych ekspertów z dziedziny marketingu, nauki i biznesu podzieliło się strategiami efektywnego prowadzenia biznesu w trudnych czasach. W czasie wydarzenia miał także premierę Raport Strategiczny Internet 2022/2023. Tegoroczna edycja Forum IAB odbyła się w dniach 30-31 maja w warszawskich Złotych Tarasach i tradycyjnie zgromadziła ponad 1000 osób.