Silversi w branży marketingowej. Pobierz raport Rady Sektorowej!

02/03/2021
Przedstawiamy raport z badania Rady Sektorowej ds. Komptencji Sektora Komunikacji Marketingowej.  Celem badania było  zgromadzenie wiedzy na temat stanu faktycznego, możliwości i problemów doświadczanych przez osoby 50+ na rynku pracy w branży komunikacji marketingowej z uwzględnieniem osób z kwalifikacjami nieadekwatnymi do potrzeb sektora, chcących kontynuować lub rozpocząć pracę w branży marketingowej.

Raport zawiera podsumowanie, wnioski i rekomendacje z trzech części badania:

• Desk research – analiza materiałów zastanych – przegląd ogólnodostępnych badań naukowych oraz publikacji popularno-naukowych;
• Badanie jakościowe – obejmujące pracowników 50+ oraz pracodawców;
• Badanie ilościowe – obejmujące pracodawców.

Kluczowe wnioski z badania:

  • Pracownicy powyżej 50. roku życia są zatrudniani w mniej niż połowie badanych firm zajmujących się komunikacją marketingową. Jednak w większości przypadków zostali oni zatrudnieni przed osiągnięciem wieku 50 lat, więc z biegiem lat, w trakcie zatrudnienia, rozwijali się razem z firmą i nabywali nowych kompetencji.
  • Główne obszary zatrudnienia osób 50+ w sektorze komunikacji marketingowej to obsługa i kontakt z klientem oraz obsługa tradycyjnych kampanii marketingowych. W połowie firm badanych w części ilościowej osoby 50+ zajmują stanowiska kierownicze.
  •  Osoba pięćdziesięcioletnia poszukująca pracy jest uznawana za osobę zdeterminowaną, terminową, na którą można liczyć.
  • Pracownicy 50+ to osoby, których cechuje chęć stabilizacji, przy jednoczesnym zdobywaniu nowego doświadczenia.
  • Najczęściej wymienianym powodem braku rekrutacji starszych osób jest chęć utrzymania wizerunku młodego i dynamicznego zespołu oraz dążenie do inwestycji w rozwój i szkolenie młodych pracowników.
  • Ponad ¾ pracodawców zgadza się ze stwierdzeniem, że pracownicy powyżej 50. roku życia mają gorsze kompetencje cyfrowe niż ludzie młodzi.

Zapraszamy do lektury!

Czytaj także

Duży krok w standaryzacji rynku reklam Digital OOH: Słownik i formatka dla ofert DOOH

Duży krok w standaryzacji rynku reklam Digital OOH: Słownik i formatka dla ofert DOOH

Grupa Robocza Digital Out-of-Home IAB Polska, zrzeszająca wiodące firmy z medium OOH oraz przedstawicieli domów mediowych i firm technologicznych, opracowała dwa ważne dla branży materiały: słownik pojęć związanych z Digital OOH oraz edytowalną formatkę do składania ofert reklamowych na kampanie w tym medium. Materiały te stanowią duży krok do standaryzacji rynku reklam Digital OOH.