Silversi w branży marketingowej. Pobierz raport Rady Sektorowej!

02/03/2021
Przedstawiamy raport z badania Rady Sektorowej ds. Komptencji Sektora Komunikacji Marketingowej.  Celem badania było  zgromadzenie wiedzy na temat stanu faktycznego, możliwości i problemów doświadczanych przez osoby 50+ na rynku pracy w branży komunikacji marketingowej z uwzględnieniem osób z kwalifikacjami nieadekwatnymi do potrzeb sektora, chcących kontynuować lub rozpocząć pracę w branży marketingowej.

Raport zawiera podsumowanie, wnioski i rekomendacje z trzech części badania:

• Desk research – analiza materiałów zastanych – przegląd ogólnodostępnych badań naukowych oraz publikacji popularno-naukowych;
• Badanie jakościowe – obejmujące pracowników 50+ oraz pracodawców;
• Badanie ilościowe – obejmujące pracodawców.

Kluczowe wnioski z badania:

  • Pracownicy powyżej 50. roku życia są zatrudniani w mniej niż połowie badanych firm zajmujących się komunikacją marketingową. Jednak w większości przypadków zostali oni zatrudnieni przed osiągnięciem wieku 50 lat, więc z biegiem lat, w trakcie zatrudnienia, rozwijali się razem z firmą i nabywali nowych kompetencji.
  • Główne obszary zatrudnienia osób 50+ w sektorze komunikacji marketingowej to obsługa i kontakt z klientem oraz obsługa tradycyjnych kampanii marketingowych. W połowie firm badanych w części ilościowej osoby 50+ zajmują stanowiska kierownicze.
  •  Osoba pięćdziesięcioletnia poszukująca pracy jest uznawana za osobę zdeterminowaną, terminową, na którą można liczyć.
  • Pracownicy 50+ to osoby, których cechuje chęć stabilizacji, przy jednoczesnym zdobywaniu nowego doświadczenia.
  • Najczęściej wymienianym powodem braku rekrutacji starszych osób jest chęć utrzymania wizerunku młodego i dynamicznego zespołu oraz dążenie do inwestycji w rozwój i szkolenie młodych pracowników.
  • Ponad ¾ pracodawców zgadza się ze stwierdzeniem, że pracownicy powyżej 50. roku życia mają gorsze kompetencje cyfrowe niż ludzie młodzi.

Zapraszamy do lektury!

Czytaj także

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Dwa niezwykłe dni Forum IAB 2023 za nami. Podczas konferencji ponad 120 wybitnych ekspertów z dziedziny marketingu, nauki i biznesu podzieliło się strategiami efektywnego prowadzenia biznesu w trudnych czasach. W czasie wydarzenia miał także premierę Raport Strategiczny Internet 2022/2023. Tegoroczna edycja Forum IAB odbyła się w dniach 30-31 maja w warszawskich Złotych Tarasach i tradycyjnie zgromadziła ponad 1000 osób. 

Social Media 2023 – pierwsza edycja raportu Gemius, PBI i IAB Polska już dostępna

Social Media 2023 – pierwsza edycja raportu Gemius, PBI i IAB Polska już dostępna

Charakterystyka użytkowników polskich platform social mediowych, wnikliwy opis najważniejszych graczy oraz przegląd rynku reklamowego mediów społecznościowych. Do rąk czytelników trafiła właśnie pierwsza edycja raportu Social Media 2023, powstałego na bazie danych z badań gemiusAdReal oraz Mediapanel. Raport, który w przekrojowy sposób opisuje polskie social media, jest wynikiem współpracy firmy Gemius z Polskimi Badaniami Internetu oraz Grupą Roboczą Social Media przy IAB Polska.