Silversi w branży marketingowej. Pobierz raport Rady Sektorowej!

02/03/2021
Przedstawiamy raport z badania Rady Sektorowej ds. Komptencji Sektora Komunikacji Marketingowej.  Celem badania było  zgromadzenie wiedzy na temat stanu faktycznego, możliwości i problemów doświadczanych przez osoby 50+ na rynku pracy w branży komunikacji marketingowej z uwzględnieniem osób z kwalifikacjami nieadekwatnymi do potrzeb sektora, chcących kontynuować lub rozpocząć pracę w branży marketingowej.

Raport zawiera podsumowanie, wnioski i rekomendacje z trzech części badania:

• Desk research – analiza materiałów zastanych – przegląd ogólnodostępnych badań naukowych oraz publikacji popularno-naukowych;
• Badanie jakościowe – obejmujące pracowników 50+ oraz pracodawców;
• Badanie ilościowe – obejmujące pracodawców.

Kluczowe wnioski z badania:

  • Pracownicy powyżej 50. roku życia są zatrudniani w mniej niż połowie badanych firm zajmujących się komunikacją marketingową. Jednak w większości przypadków zostali oni zatrudnieni przed osiągnięciem wieku 50 lat, więc z biegiem lat, w trakcie zatrudnienia, rozwijali się razem z firmą i nabywali nowych kompetencji.
  • Główne obszary zatrudnienia osób 50+ w sektorze komunikacji marketingowej to obsługa i kontakt z klientem oraz obsługa tradycyjnych kampanii marketingowych. W połowie firm badanych w części ilościowej osoby 50+ zajmują stanowiska kierownicze.
  •  Osoba pięćdziesięcioletnia poszukująca pracy jest uznawana za osobę zdeterminowaną, terminową, na którą można liczyć.
  • Pracownicy 50+ to osoby, których cechuje chęć stabilizacji, przy jednoczesnym zdobywaniu nowego doświadczenia.
  • Najczęściej wymienianym powodem braku rekrutacji starszych osób jest chęć utrzymania wizerunku młodego i dynamicznego zespołu oraz dążenie do inwestycji w rozwój i szkolenie młodych pracowników.
  • Ponad ¾ pracodawców zgadza się ze stwierdzeniem, że pracownicy powyżej 50. roku życia mają gorsze kompetencje cyfrowe niż ludzie młodzi.

Zapraszamy do lektury!

Czytaj także

Patronat: Konferencja #DataDrivenDOOH już 28 listopada

Patronat: Konferencja #DataDrivenDOOH już 28 listopada

#DataDrivenDOOH to najważniejsze wydarzenie 2023 roku dotyczące rozwoju cyfrowego OOH i jego widowni. Pomiary, definicje, standardy – a wszystko podane w atrakcyjnej formie przez najlepszych ekspertów. W tym roku będziemy rozmawiać o tym, jak w kontekście tego młodego medium definiować i parametryzować widownię – aby spełniać oczekiwania naszych klientów z jednej strony i być pełnoprawnym członkiem cross-mediowego świata reklamy z drugiej. IAB Polska objął konferencję patronatem honorowym.

Ogłaszamy aż 62 nominacje do nagród IAB MIXX Awards 2023

Ogłaszamy aż 62 nominacje do nagród IAB MIXX Awards 2023

Jury IAB MIXX Awards po ocenie 224 zgłoszeń wyłoniło listę nominacji do nagród za najlepsze wykorzystanie środowiska cyfrowego w kampaniach reklamowych. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 5 grudnia. W tym roku – o złote, srebrne i brązowe statuetki – w 16 kategoriach konkursowych ubiega się 45 kampanii, które uzyskały 62 nominacje do nagród.