Reklama cyfrowa w Akcie o usługach cyfrowych (DSA). Działania IAB Polska i IAB Europe

07/19/2021
15 grudnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała jedne z najistotniejszych inicjatyw legislacyjnych ostatnich lat dotyczące spraw cyfrowych w Unii Europejskiej – Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act) oraz Akt o rynkach cyfrowych (Digital Market Act). Są to fundamentalne akty prawne, które będą miały kluczowy wpływ na funkcjonowanie szeroko rozumianej przestrzeni cyfrowej.

W ostatnich tygodniach zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i Radzie UE, prace nad DSA wyraźnie nabrały tempa. 27 maja 2021 r. Rada ds. Konkurencyjności otrzymała od prezydencji portugalskiej sprawozdanie z postępów[1], zaś wiodąca dla tego tematu w Parlamencie Europejskim Komisja IMCO (Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów) przygotowała projekt raportu[2].

Dla Rady UE kwestie reklamy cyfrowej nie wydają się problematyczne. Można wręcz odnieść wrażenie, że zaproponowany przez Komisję sposób postępowania – podwojenie przejrzystości dla konsumentów, tak aby byli oni uprawnieni do dokonywania wyborów, które są dla nich odpowiednie – jest słuszny.

Inaczej sprawa wygląda w podejściu Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza Komisji IMCO oraz LIBE (Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych). Szkody społeczne wynikające z dezinformacji w internecie, niewystarczająca świadomość tego, jaka przejrzystość jest już wymagana na mocy obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, a także rozgoryczenie z powodu niewystarczającego przestrzegania przepisów RODO – to napędza pragnienie czegoś bardziej radykalnego, potencjalnie obejmującego całkowity zakaz reklamy ukierunkowanej.

Jeśli propozycje poprawek złożone w obu komisjach zostaną uwzględnione w ostatecznej treści rozporządzenia, będą mieć kluczowy wpływ na funkcjonowanie całego łańcucha reklamy cyfrowej -potencjalnie negatywny wpływ. Chociaż można zrozumieć intencje kryjące się za tymi poprawkami tj. wyrównanie konkurencyjności na rynku, stworzenie równych szans dla mniejszych firm i w końcu ochrona użytkowników, należy uważać, aby nie przekroczyć pewnej cienkiej i wrażliwej linii. Jeśli rozwiązania zostaną źle przygotowane to efekt może być dokładnie odwrotny – szkoda dla tysięcy firm, które polegają na reklamach cyfrowych w całej Europie czy umocnienie nierównego dostępu konsumentów do wysokiej jakości treści i usług online. Zakaz reklamy targetowanej skutecznie pozbawiłby bowiem wszystkich obywateli europejskich znacznej części treści i usług, z których obecnie korzystają.

Z rozwiązań oferowanych przez wiodące firmy cyfrowe korzysta duża liczba mniejszych wydawców, reklamodawców oraz cała masa mniejszych firm technologicznych, które w oparciu o te rozwiązania rozwijają własne narzędzia.  Dzięki temu są w stanie docierać bezpośrednio do odbiorców swoich produktów i usług a w konsekwencji monetyzować swoje treści. Wprowadzenie proponowanych obostrzeń w efekcie uderzy więc nie tylko w tych „dużych” ale także w tych mniejszych, małych niezależnych wydawców, którzy rozwijają bardzo innowacyjne produkty i usługi w modelu D2C (direct-to-consumer). Cała masa firm sektora ad-tech, które są siłą napędową rozwiązań technologicznych żyje dzięki funkcjonowaniu w modelu reklamowym.

Zatem, z punktu widzenia całej gospodarki ryzykujemy uwstecznieniem i pogłębieniem istniejących niedoskonałości rynku.

Proponowane przez Parlament Europejski rozwiązania doprowadziłyby także do upadku otwartej sieci wspieranej reklamami, a co najważniejsze, do odebrania użytkownikom możliwości wyboru konsumpcji treści online wedle ich życzenia. Choć może się to wydawać paradoksalne, zgodnie z najnowszymi badaniami IAB Europe[3]75% ankietowanych Europejczyków preferuje obecny model korzystania z internetu, który zapewnia darmowy dostęp do treści i usług, dzięki możliwości targetowania reklam. Przychylnością badanych nie cieszy się rozwiązanie, które zakłada komercyjne korzystanie z internetu w zamian za przestrzeń wolną od reklam.

Podsumowując, warto aby decydenci i ustawodawcy unijni i krajowi, spojrzeli na temat uwzględniając perspektywę wszystkich stron, aby tworzone prawo oparte było na trosce o dobro firm i konsumentów w równym stopniu, zaś efektem końcowym był dostęp do bezpłatnego i otwartego internetu, w którym reklama cyfrowa stanowi ważny element.

Powyższa kwestia jest szczególnie istotna dla całej branży dlatego IAB Europe opublikował list otwarty w tej sprawie, który podpisało 45 firm oraz kilka organizacji, w tym również członkowie  IAB Polska Pełna treść listu dostępna jest TUTAJ. Równolegle, IAB Polska zwrócił się do wybranych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim zwracając uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z proponowanych przez Parlament rozwiązań.  

——————————————-

[1] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8570-2021-INIT/en/pdf

[2] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-693594_EN.html

[3] https://iabeurope.eu/knowledge-hub/iab-research-what-would-an-internet-without-targeted-ads-look-like/

Czytaj także

Patronat: Konferencja #DataDrivenDOOH już 28 listopada

Patronat: Konferencja #DataDrivenDOOH już 28 listopada

#DataDrivenDOOH to najważniejsze wydarzenie 2023 roku dotyczące rozwoju cyfrowego OOH i jego widowni. Pomiary, definicje, standardy – a wszystko podane w atrakcyjnej formie przez najlepszych ekspertów. W tym roku będziemy rozmawiać o tym, jak w kontekście tego młodego medium definiować i parametryzować widownię – aby spełniać oczekiwania naszych klientów z jednej strony i być pełnoprawnym członkiem cross-mediowego świata reklamy z drugiej. IAB Polska objął konferencję patronatem honorowym.

Ogłaszamy aż 62 nominacje do nagród IAB MIXX Awards 2023

Ogłaszamy aż 62 nominacje do nagród IAB MIXX Awards 2023

Jury IAB MIXX Awards po ocenie 224 zgłoszeń wyłoniło listę nominacji do nagród za najlepsze wykorzystanie środowiska cyfrowego w kampaniach reklamowych. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 5 grudnia. W tym roku – o złote, srebrne i brązowe statuetki – w 16 kategoriach konkursowych ubiega się 45 kampanii, które uzyskały 62 nominacje do nagród.