Raport Zjawisko Blokowania Reklam: WYNIKI BADANIA

01/10/2019
Odsetek użytkowników korzystających z adblocków od lat rośnie. Zobacz szczegółowe wyniki badania dotyczącego adblocków.

Na potrzeby niniejszego studium zrealizowano badanie CAWI użytkowników internetu w wieku 15 i więcej lat

Badana próba jest reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i częstotliwość korzystania z sieci
Badanie zrealizowano w dniach: 2.X–5.XI 2017 roku
Dobór próby: RTS/ROS
Wielkość próby: N=3800

 

Skala zjawiska jest wysoka, a penetracja adblocków rośnie

Odsetek użytkowników korzystających z adblocków od lat rośnie. Badanie IAB Polska – zrealizowane pod koniec 2017 roku – pokazało, że penetracja tego oprogramowania wśród polskich internautów w wieku 15 i więcej lat wyniosła 42%. Oznacza to, że:

Według danych Page Fair oraz Adobe (Ad Blocking Report) Polska należy do jednego z najbardziej aktywnych w tym zakresie społeczeństw Europy.

 

 

Choć tempo wzrostu penetracji adblocków w roku 2017 wyhamowało w porównaniu do roku wcześniejszego, liczba użytkowników tego oprogramowania wciąż rośnie w tempie dwucyfrowym.

Tempo wzrostu penetracji adblocków w roku 2017 wyniosło 17%.

Według badania IAB Polska zjawisko blokowania reklam dotyczy głównie środowiska PC. Ponad 90% użytkowników adblocków korzysta z takiego oprogramowania na desktopie, prawie jednak trzecia używa adblocków na smartfonie, a co szósty z nich ma adblocka na tablecie.

W porównaniu do roku wcześniejszego w roku 2017 zaobserwowano wzrost penetracji adblocków we wszystkich urządzeniach.

Wyczerpują się formuły służące wyłączaniu adblocków

Użytkownicy adblocków częściej niż rok wcześniej unikają komunikacji marketingowej w sytuacji, w której otrzymają komunikat z prośbą o wyłączenie oprogramowania blokującego. Częściej rezygnują z oglądania strony, na której pojawia się taka informacja, zdecydowanie rzadziej też oglądają stronę z zablokowanymi reklamami. Można zakładać, że formuła proszenia internautów o wyłączanie adblocków już się wyczerpała i przynosi efekt odwrotny od zamierzonego – wszelkie komunikaty zasłaniające dostęp do treści powodują „ucieczkę” ze strony www.

Potencjał wzrostu penetracji jest wciąż wysoki

Nie uległ zmianie odsetek osób, które słyszały o takim oprogramowaniu wśród interauntów niekorzystających z tego rozwiązania. Wynosi on 50%. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż penetracja adblocków wzrosła, ogólny wniosek z zestawienia tych danych oznacza, że świadomość internautów w tym obszarze wzrasta.

Wśród internautów, którzy nie korzystają z adblocków, jednak słyszeli o nich, zanotowano natomiast istotny spadek liczby osób, które nie planują zainstalowania takiego oprogramowania. Choć jednocześnie nie zaobserwowano dużego wzrostu osób zakładających instalację, zdecydowanie wzrósł odsetek osób niezdecydowanych, które są potencjalnymi użytkownikami.

 

 

 


 

 Pobierz raport ZJAWISKO BLOKOWANIA REKLAM

Czytaj także

Weź udział w badaniu dotyczącym cookies!

Weź udział w badaniu dotyczącym cookies!

Zapraszamy serdecznie do udziału w badaniu dotyczącym zmian w procesach zbierania informacji o użytkownikach. Zależy nam na Waszej opinii, zachęcamy więc do poświęcenia kilku minut, by wypełnić ankietę. 

Raport E-commerce 2022 już dostępny!

Raport E-commerce 2022 już dostępny!

Odsetek internautów, którzy deklarują kupowanie online ustabilizował się i wynosi obecnie 77%, przy czym znacząco więcej osób dokonuje zakupów na stronach polskich (75%) niż zagranicznych (32%) – wynika z raportu „E-commerce w Polsce 2022”. Raport ukazał się już po raz dziesiąty. Partnerami merytorycznymi wydania są Polskie Badania Internetu oraz IAB Polska.