Rada Reklamy przedstawiła Kartę Ochrony Dzieci w Reklamie.

09/12/2019
11 września br. odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciele Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poinformowali o przyjęciu standardów etycznych w reklamie skierowanej do dzieci i z udziałem dzieci.

11 września br. odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciele Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poinformowali o przyjęciu standardów etycznych w reklamie skierowanej do dzieci i z udziałem dzieci. Karta jest wynikiem dwuletniej pracy specjalnie w tym celu powołanej grupy roboczej, w której składzie uczestniczyli także przedstawiciele IAB Polska.

Z wielką dumą i radością ogłaszamy dziś ważny krok na drodze wzmocnienia zapisów samoregulacyjnych Kodeksu Etyki Reklamy, które dotyczą ochrony praw dziecka – zarówno komunikatów kierowanych do dzieci, jak i udziału najmłodszych w przekazach reklamowych. Szerokie poparcie tych dobrowolnych zapisów, jak i szansa ich realizacji w sposób praktyczny i systemowy, nie byłyby możliwe bez otwartej formuły naszej organizacji skupiającej wiodących reklamodawców wielu branż, agencje reklamowe jak i nadawców. Dziś deklarujemy publicznie, że z troską i zaangażowaniem będziemy promować przyjęte dziś najwyższe standardy ochrony najmłodszych w komunikacji marketingowej. Szereg działań edukacyjnych i promocyjnych przed nami, aby stosowanie zapisów Karty było codzienną praktyką rynku reklamowego w Polsce.

Karta Ochrony Dzieci w Reklamie jest aktem samoregulacyjnym, który będzie stanowił załącznik nr 3 do Kodeksu Etyki Reklamy. Karta uzyskała poparcie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rzecznika Praw Dziecka, a także European Advertising Standards Alliance (EASA).

Zobacz skan oryginału Karty >>

Czytaj także