Przedstawiciele mediów i reklamodawcy uzgodnili założenia nowego standardu badania mediów

03/23/2020
Przedstawiciele rynku mediów, reklamodawców i agencji mediowych osiągnęli porozumienie dotyczące architektury przyszłego badania mediów, które w pierwszej fazie ma objąć internet, telewizję i radio. Dokument zatytułowany „Założenia pomiaru konsumpcji mediów w Polsce” przygotowali przedstawiciele mediów zgromadzeni w Komitecie Badań Radiowych, MOC TV, Polskich Badaniach Internetu, Polskim Radiu i Audytorium 17.
Treść założeń do badania została zaakceptowana przez reklamodawców skupionych w Koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań oraz MAC (Media Agency Committee) przy Klubie Agencji Mediowych SAR. Strona rynkowa przekazała opracowanie Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Wiosną ubiegłego roku reprezentanci trzech mediów, to znaczy telewizji (skupieni w MOC TV), internetu (reprezentowani przez PBI) i radia (skupieni w KBR oraz przedstawiciele Polskiego Radia i Audytorium 17) zadeklarowali, że opracują podwaliny metodologiczne pod przyszłe zintegrowane badanie mediów. Z kolei reklamodawcy chcąc zapewnić sobie wpływ na proces tworzenia się nowego standardu badań mediów, w połowie 2019 roku powołali do życia Koalicję Marketerzy dla Lepszych Badań, która w tej chwili skupia blisko 70 członków.

Zintegrowane badanie kilku mediów to przedsięwzięcie skomplikowane i pionierskie, dlatego konsultacje pomiędzy reprezentantami mediów, Koalicją Marketerzy dla Lepszych Badań oraz wspierającym reklamodawców Media Agency Committee trwały przez kilka kolejnych miesięcy. Zakończyły się w ubiegłym tygodniu przyjęciem uzgodnionej wersji dokumentu zatytułowanego „Założenia pomiaru konsumpcji mediów w Polsce”.

Najważniejszym założeniem, jakie przyświecało zarówno autorom opracowania jak i opiniującym kolejne wersje dokumentu była zgoda, że nowe badanie powinno realizować nie tylko potrzeby mediów związane z optymalnym programowaniem dystrybucji treści, ale również potrzeby reklamodawców planowania i rozliczania kampanii z wykorzystaniem połączonego zasięgu w telewizji radiu i internecie. To zasadnicza zmiana podejścia w stosunku do badań konsumpcji mediów, z których rynek korzysta w tej chwili.

Wszyscy zgodzili się również, że nowe badanie:

 • powinno być realizowane przez podmiot lub podmioty gwarantujące stabilne i długoterminowe funkcjonowanie badania,
 • powinno być zabezpieczone finansowo w perspektywie długookresowej, odporne na zawirowania koniunkturalne,
 • powinno być regularnie audytowane przez organizacje posiadające wymagane doświadczenie w badaniach statystycznych oraz orientację w specyfice badań mediowych,
 • powinno być tak zaprojektowane, by możliwa była szybka reakcja na zmiany zachodzące w ekosystemie medialno-reklamowym,
 • powinno spełniać wymogi jakościowe oraz międzynarodowe standardy (Esomar).

W zakresie metodologii i prezentacji danych wszystkie strony porozumienia uzgodniły konsensus m. in. w następujących kwestiach:

 • jądrem pomiaru powinny być dane pozyskiwane w sposób ciągły z reprezentatywnego panelu osób indywidualnych powyżej 4 roku życia, dobranych w sposób losowy,
 • konsumpcja mediów powinna zostać zarejestrowana niezależnie od typu przekazu (linearny i nielinearny), miejsca konsumpcji (w gospodarstwie domowym i poza nim) oraz wykorzystywanego urządzenia,
 • firma badawcza powinna przedstawić organizatorom badania algorytm losowania i ważenia danych, zakładany poziom błędów estymacji oraz obciążenia próby badawczej,
 • preferowaną metodą pozyskiwania danych powinien być watermarking oraz rozwiązania site centric,
 • podstawową jednostką czasu, dla której będą raportowane wyniki w pierwszym roku realizacji badania jest pojedyncza minuta,
 • dane wynikowe powinny być dystrybuowane z wykorzystaniem API umożliwiającego planowanie, prowadzenie oraz rozliczanie kampanii reklamowych w sposób zautomatyzowany z uwzględnieniem m. in. takich wskaźników jak duplikacja i skumulowany zasięg.

W marcu strona rynkowa przekazała „Założenia pomiaru konsumpcji mediów w Polsce” Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Spotkanie robocze, na którym strona rynkowa miała zamiar oficjalnie zaprezentować w/w dokument oraz uzyskać od KRRiT deklarację odnośnie zakresu ewentualnej współpracy przy realizacji nowego badania, zostało przełożone z powodu wprowadzenia procedur bezpieczeństwa zabraniających pracownikom większości firm udziału w spotkaniach. Trwa ustalanie nowego terminu spotkania.

Czytaj także

Patronat: Konferencja #DataDrivenDOOH już 28 listopada

Patronat: Konferencja #DataDrivenDOOH już 28 listopada

#DataDrivenDOOH to najważniejsze wydarzenie 2023 roku dotyczące rozwoju cyfrowego OOH i jego widowni. Pomiary, definicje, standardy – a wszystko podane w atrakcyjnej formie przez najlepszych ekspertów. W tym roku będziemy rozmawiać o tym, jak w kontekście tego młodego medium definiować i parametryzować widownię – aby spełniać oczekiwania naszych klientów z jednej strony i być pełnoprawnym członkiem cross-mediowego świata reklamy z drugiej. IAB Polska objął konferencję patronatem honorowym.

Ogłaszamy aż 62 nominacje do nagród IAB MIXX Awards 2023

Ogłaszamy aż 62 nominacje do nagród IAB MIXX Awards 2023

Jury IAB MIXX Awards po ocenie 224 zgłoszeń wyłoniło listę nominacji do nagród za najlepsze wykorzystanie środowiska cyfrowego w kampaniach reklamowych. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 5 grudnia. W tym roku – o złote, srebrne i brązowe statuetki – w 16 kategoriach konkursowych ubiega się 45 kampanii, które uzyskały 62 nominacje do nagród.