Profilowana reklama będzie tematem prac brytyjskiego i francuskiego organu ochrony danych osobowych

07/08/2019
20 czerwca br. brytyjski organ ochrony danych osobowych ICO wydał raport Update Report into Adtech and Real Time Bidding, w którym zebrał swoje wstępne obserwacje na temat sektora profilowanej reklamy po spotkaniu w przedstawicielami brytyjskiej branży adtech, które odbyło się pod koniec ubiegłego roku.

20 czerwca br. brytyjski organ ochrony danych osobowych ICO wydał raport Update Report into Adtech and Real Time Bidding, w którym zebrał swoje wstępne obserwacje na temat sektora profilowanej reklamy po spotkaniu w przedstawicielami brytyjskiej branży adtech, które odbyło się pod koniec ubiegłego roku.

ICO analizuje, czy przetwarzanie danych w łańcuchu reklamy programmatic, przy wykorzystaniu technologii RTB spełnia wymogi zarówno rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), jak i brytyjskiej ustawy, do której zostały transponowane przepisy dyrektywy ePrivacy regulującej m.in. kwestie cookies (w Polsce ustawa Prawo Telekomunikacyjne). ICO zdefiniował obszary, które będą dalej szczegółowo analizowane, m.in.:

  • uzasadniony interes jako podstawa dla cookies;
  • wyraźna zgoda a przetwarzanie danych „wrażliwych”;
  • wymóg przeprowadzenia DPIA;
  • przejrzystość obowiązku informacyjnego;
  • szczegółowość profili;
  • odpowiednie środki zabezpieczające prawidłowy przepływ danych w łańcuchu programmatic.

Ww. raport rozpoczyna półroczny proces szczegółowego badania sektora i rozmów z przedstawicielami branży, w których będzie brało udział m.in. IAB Europe. Finalnego raportu ICO należy się spodziewać na koniec 2019 r.

Z kolei francuski regulator – CNIL ogłosił na swojej stronie internetowej, że profilowana reklama – także w kontekście RODO i dyrektywy ePrivacy –  będzie jego priorytetowym obszarem działań w roku 2019, który ma prowadzić do zaktualizowania obowiązujących polityk.
W pierwszej kolejności jeszcze w lipcu 2019 CNIL uchyli swoje zalecenia dot. cookies i wyda nowe (rynek będzie miał 12 miesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do nowych zasad). W następnym kroku na koniec 2019 albo na początku 2020 roku CNIL wyda – po konsultacjach z rynkiem – nowe zalecenia dot. operacyjnych aspektów zbierania zgody.

Mamy nadzieje, że prace prowadzone równolegle przez brytyjski i francuski organ ochrony danych osobowych zakończą się spójnymi wnioskami. Wynikami prac ww. organy będą się dzielić z pozostałymi regulatorami w UE – także polskim UODO.

Zważając na fakt, że przepisy krajowe dostosowujące prawo poszczególnych państw członkowskich UE do RODO pojawiły się albo na krótko przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia, czyli 25.05.2018 albo po tej dacie, a w niektórych państwach procesy implementacyjne nadal nie zostały zakończone, cieszy nas, że organy ochrony danych osobowych rozumieją trudną sytuację biznesu, który podejmuje skomplikowane i kosztowne działania dostosowawcze i że mają zamiar we współpracy z rynkiem wypracowywać najlepsze rozwiązania, by finalna ocena sektora była pozytywna. Będziemy cały proces obserwować oraz na bieżąco informować o jego przebiegu i wypracowywanych wnioskach polską branżę interaktywną.

IAB Polska pracuje dodatkowo nad Kodeksem postępowania i dobrych praktyk RODO branży reklamy internetowej, który – mamy nadzieję – pomoże polskiej zróżnicowanej branży, która często dysponuje ograniczonymi możliwościami korzystania z profesjonalnego doradztwa prawnego, używać wystandaryzowanych rozwiązań – dobrych zarówno dla firm, jak i użytkowników Internetu.


POBIERZ RAPORT

Czytaj także

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Przez ostatni rok polska branża komunikacji marketingowej skonfrontowała się z wyzwaniami postpandemicznej rzeczywistości oraz niepewnością geopolityczną i ekonomiczną. Mimo to rynek reklamowy odnotował dwucyfrowy wzrost. Podsumowanie kluczowych wydarzeń i trendów minionego roku oraz prognozy na rok 2023 prezentujemy w opublikowanym właśnie Raporcie Strategicznym Internet 2022/2023. 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Dwa niezwykłe dni Forum IAB 2023 za nami. Podczas konferencji ponad 120 wybitnych ekspertów z dziedziny marketingu, nauki i biznesu podzieliło się strategiami efektywnego prowadzenia biznesu w trudnych czasach. W czasie wydarzenia miał także premierę Raport Strategiczny Internet 2022/2023. Tegoroczna edycja Forum IAB odbyła się w dniach 30-31 maja w warszawskich Złotych Tarasach i tradycyjnie zgromadziła ponad 1000 osób.