Poradnik E-commerce: Aspekty prawne – znajomość podstawowych aktów prawnych mających wpływ na handel w sieci.

10/21/2019
„Poradnik e-commerce” to publikacja, będąca efektem działania grupy roboczej E-commerce IAB Polska. Ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu e-commerce, utrwalenie podstawowe pojęć i koncepcji oraz na praktycznych przykładach przedstawienie popularnych trendów e-handlu.

„Poradnik e-commerce” to publikacja, będąca efektem działania grupy roboczej E-commerce IAB Polska. Ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu e-commerce, utrwalenie podstawowe pojęć i koncepcji oraz na praktycznych przykładach przedstawienie popularnych trendów e-handlu.

Z artykułu dowiesz się o:

  • najważniejszych regulacjach prawnych dotyczących e-commerce,
  • obowiązkach nałożonych przez Ustawę o Prawach Konsumenta na właścicieli sklepów,
  • jak sklepy internetowy powinny dostosować się do RODO.

 


Branża digital jest bardzo dynamiczna, nie tylko pod względem rozwiązań reklamowych, ale również uregulowań prawnych, dlatego warto być z nimi na bieżąco. Niniejszy artykuł stanowi wskazówkę, gdzie szukać regulacji odnoszących się do e-commerce – przed podjęciem działań, które mogą mieć skutek prawny, należy każdorazowo zasięgnąć opinii prawnika.

Warunki handlu internetowego wymagają odrębnych regulacji, ponieważ spotykają się z barierami – w świecie offline nie doskwiera nam brak możliwości obejrzenia produktu przed zakupem, czy też brak bezpośredniego kontaktu sprzedającego z kupującym i wynikającą z tego konieczność zawierania umów na odległość. Działając w internecie, przetwarzamy też znacznie więcej danych osobowych, niż ma to miejsce w sklepie stacjonarnym.

Bariery te wymuszają na nas znajomość podstowowych aktów prawnych, które przedstawione zostały w poniższym zestawieniu. Regulują one zasady handlu w Internecie oraz związane z nimi obowiązki sprzedających i reklamodawców.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta

Aktem prawnym, w znaczącym stopniu wpływającym na handel elektroniczny, była Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku.

Główne obowiązki nałożone przez Ustawę na właścicieli sklepów to:

1. Obowiązek informacyjny – wszystkie informacje o prawach i obowiązkach konsumenta, powinny być mu przekazane w sposób czytelny, zrozumiały i jasny najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość, czyli powinny być zamieszczone na stronie sklepu.

2. Obowiązek potwierdzenia zawarcia umowy – konsument powinien otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku (w tym pocztą elektroniczną) w odpowiednim czasie, ale najpóźniej w chwili dostarczenia mu przedmiotu umowy.

3. Konieczność wprowadzenia zmian w procesie zakupowym – konsument musi wyrazić wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność, najpóźniej w chwili wrażenia woli zawiązania umową. Dodatkowo sprzedający musi zapewnić techniczną możliwość, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że jest świadomy, iż zamówienia niesie ze sobą obowiązek zapłaty – może się to odbyć poprzez dodatnie do przycisku zamówienia sformułowania „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. Wydłużenie terminu odstąpienia od umowy – konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni na odpowiednim formularzu (wzór oświadczenia podany w Ustawie). Jeżeli konsument nie zostanie o tym poinformowany, okres odstąpienia wydłuża się do 12 miesięcy.

RODO:

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (polski skrót RODO 13) zostało przyjęte w dniu 25 maja 2016 roku, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na mocy rozporządzenia z dniem 25 maja 2018 zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w państwach członkowskich UE.

Najważniejsze obowiązki, jakie wprowadziło RODO, z punktu widzenia sklepu internetowego to:

1. Zbieranie zgód – Administrator ma obowiązek zbierania zgód, które powinny być wyrażone w sposób świadomy, a ich treść powinna być jasna dla użytkownika. Użytkownik powinien być zawsze poinformowany jakie dane osobowe, przez kogo i w jakim celu będą przetwarzane.

2. Konieczność uzyskania osobnej zgody na profilowanie – czyli na zbieranie danych na temat użytkownika (np. jego zachowania na stronie sklepu, zakupów i lokalizacji) i na tej podstawie przypisywanie go do danego segmentu klientów (np. w celu remarketingu).

3. Obowiązek prowadzenia rejestru – Administrator ma obowiązek prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (na temat innych administratorów, celów przetwarzania, stosowanych zabezpieczeń, systemów i innych).

4. Obowiązek zgłaszania naruszenia danych osobowych – Administrator Danych Osobowych ma 72h na zgłoszenie incydentu do organu nadzoru.

5. Przesyłanie danych poza UE – w przypadku przekazywania danych poza UE należy zagwarantować szczególny poziom bezpieczeństwa dla przekazania i dla dalszego ich przetwarzania (zgodny z RODO). Jest to jeden z bardziej kontrowersyjnych punktów, ze względu na dużych reklamodawców z serwerami poza granicami UE – Facebook i Google.

6. Kary – wprowadzenie możliwości nałożenia kary za niestosowanie się do rozporządzenia (do 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa lub 20 mln euro).

Sklepy internetowe powinny zastosować rozporządzenia RODO zarówno w kwestiach proceduralnych (np. zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych), jak i formalnych (nowe wzory dokumentów, treści zgód).

Więcej informacji w Ustawie:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/%20PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Prawo autorskie

Sklepy internetowe mogą wykorzystywać w swoim materiałach promocyjnych zdjęcia i teksty innych autorów (np. producentów), jednak tylko za zgodą ich właściciela.

Więcej informacji w Ustawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083

Inne

Wymienione akty prawne oczywiście nie wyczerpują zakresu regulacji prawnych, jakie powinni znać marketerzy działający w branży digital.

Inne ustawy, z którymi warto się zapoznać, to:
•  prawo telekomunikacyjne,

•  prawo prasowe,

•  ustawa o ochronie danych osobowych,

•  ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

•  ustawa o grach hazardowych,

•  ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

•  ustawa o wychowaniu w trzeźwości,

•  ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 


 

POBIERZ CAŁY PORADNIK E-COMMERCE

Czytaj także

Patronat IAB Polska: Orion Woman 14 czerwca w Warszawie

Patronat IAB Polska: Orion Woman 14 czerwca w Warszawie

14 czerwca 2024 roku we wnętrzach Galerii Domu Artysty Plastyka w Warszawie, odbędzie się trzecia edycja Orion Woman. Wydarzenie zgromadzi ekspertki z digital marketingu, które podzielą się swoimi strategiami na skuteczne kreowanie i promowanie marki osobistej. To niepowtarzalna okazja, aby nauczyć się od liderów branży, jak wzmacniać swoją widoczność i budować trwałe relacje w świecie biznesu.

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

W roku 2023 rynek reklamy cyfrowej w Polsce przyspieszył tempo
rozwojowe w porównaniu do roku wcześniejszego, a jego wartość
zwiększyła się o ponad 870 mln zł, osiągając poziom prawie 7,8 mld zł.
Internet wciąż jest kluczowym motorem napędowym rynku mediów
odpowiadającym w roku 2023 za ponad dwie trzecie wzrostu całego
segmentu komunikacji.

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Zapraszamy do pobrania poradnika Short social video przygotowanego przez ekspertów z Grupy Roboczej Social Media IAB Polska. Publikacja zawiera praktyczne porady dotyczące tworzenia tej formy wideo, jej miejsca w strategii mediowej marek, wskaźników efektywnosći oraz aspektów prawnych. W publikacji znajdziemy także szereg case studies oraz komentarze i porady ekspertów.