Patronat IAB Polska: VII edycji studiów podyplomowych INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

10/28/2021
Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze na VII edycję studiów podyplomowych INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, organizowaną przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Studia odbędą się pod patronatem IAB Polska oraz rabatem dla firm członkowskich.
W tej edycji studiów po raz pierwszy przewidziano specjalizację „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”, w ramach której przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące różnych aspektów ochrony danych osobowych w obrocie elektronicznym:

– „Przepisy o przetwarzaniu danych osobowych i ochronie prywatności w sektorze łączności elektronicznej”,
– „Ochrona danych osobowych i prywatności w marketingu elektronicznym”,
– „Profilowanie i automatyczne decyzje na nich oparte”,
– „Stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w systemach sztucznej inteligencji”,
– „Kodeksy postępowania i certyfikacja”,
czy „Korzystanie z portali społecznościowych – problemy stosowania przepisów o ochronie danych osobowych”.

Specjalizacja może być szczególnie przydatna dla IOD-ów i innych osób zajmujących się ochroną danych osobowych w tym sektorze.

Przedstawiciele firm członkowskich IAB Polska otrzymują nie tylko bonifikatę 10% na czesne na studiach, ale również wydłużoną możliwość rekrutacji – do 10 listopada br.
(aby uzyskać bonifikatę należy umieścić w formularzu aplikacyjnym (pod miejscem na podpis) dopisek: „członek IAB Polska”) 

Wśród prowadzących zajęcia znaleźli się uznani specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych m.in. adw. Xawery Konarski, dr hab. Arwid Mednis, Monika Krasińska (UODO), Piotr Drobek (UODO).

Szczegółowe informacje na temat studiów pod linkiem >

 

Czytaj także

Weź udział w dziesiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Weź udział w dziesiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Ruszyło coroczne badanie „Attitudes to Programmatic Advertising Survey 2024” – to dziesiąta edycja tego badania prowadzonego przez IAB Europe. Do wypełnienia krótkiej ankiety zapraszamy wszystkich uczestników ekosystemu reklamy programmatic. Termin upływa 26 lipca 2024 r.