Patronat IAB Polska: V Konferencja Ochrony Danych Osobowych – RODO i polskie przepisy uzupełniające

11/13/2019
25 listopada w Warszawie odbędzie się V konferencja Ochrony Danych Osobowych Wydawnictwa C.H.Beck. Tegoroczna edycja poświęcona jest rozwiązaniom przewidzianym w ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz problemom związanym z przetwarzaniem i ochroną danych HR, szczegółowymi problemami stosowania RODO oraz kształtującą się praktyką działaniBA_RODO_1200x627a Prezesa UODO.

25 listopada w Warszawie odbędzie się V konferencja Ochrony Danych Osobowych Wydawnictwa C.H.Beck. Tegoroczna edycja poświęcona jest rozwiązaniom przewidzianym w ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz problemom związanym z przetwarzaniem i ochroną danych HR, szczegółowymi problemami stosowania RODO oraz kształtującą się praktyką działania Prezesa UODO. Wydarzenie zostało objęte patronatem IAB Polska, które poświadcza jego wysoką jakość merytoryczną.

Konferencja ma na celu odniesienie się do najnowszych zmian w prawie, kształtujących zasady ochrony danych osobowych w takich dziedzinach jak prawo pracy, administracyjne, czy przepisy dotyczące komunikacji elektronicznej oraz usług finansowych. Prelegenci wskażą uregulowania wymagające szczególnej uwagi ze strony osób zajmujących się ODO oraz przedstawią aktualne kierunki w orzecznictwie sądów i decyzjach wydawanych przez Prezesa UODO, odnoszących się do stosowania przepisów związanych z ochroną danych.

Podczas konferencji podzielonej na 4 panele tematyczne uczestnicy poznają odpowiedzi na następujące pytania:
•    które z uchwalonych 21.2.2019 r. zmian legislacyjnych powodują najważniejsze konsekwencje dla wykonania obowiązków związanych  z ochroną danych osobowych?
•    jak prawidłowo ustalić podstawę prawną przetwarzania danych osobowych pracowników i osób rekrutowanych?
•    w jaki sposób prawidłowo komunikować się z osobami, których dotyczą dane osobowe w przypadku ich naruszenia oraz w razie składania przez nie żądań realizujących uprawnienia określone w RODO?
•    jakie obowiązki związane z ochroną danych osobowych spoczywają na administratorach w związku z korzystaniem z serwisów społecznościowych?
•   w jaki sposób Prezes UODO korzysta ze swoich kompetencji władczych?
•   jak ustalać zakres stosowania RODO?

Data: 25.11.2019 r
Miejsce: Hotel InterContinental, Warszawa

Czytaj także

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Przez ostatni rok polska branża komunikacji marketingowej skonfrontowała się z wyzwaniami postpandemicznej rzeczywistości oraz niepewnością geopolityczną i ekonomiczną. Mimo to rynek reklamowy odnotował dwucyfrowy wzrost. Podsumowanie kluczowych wydarzeń i trendów minionego roku oraz prognozy na rok 2023 prezentujemy w opublikowanym właśnie Raporcie Strategicznym Internet 2022/2023. 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Dwa niezwykłe dni Forum IAB 2023 za nami. Podczas konferencji ponad 120 wybitnych ekspertów z dziedziny marketingu, nauki i biznesu podzieliło się strategiami efektywnego prowadzenia biznesu w trudnych czasach. W czasie wydarzenia miał także premierę Raport Strategiczny Internet 2022/2023. Tegoroczna edycja Forum IAB odbyła się w dniach 30-31 maja w warszawskich Złotych Tarasach i tradycyjnie zgromadziła ponad 1000 osób.