Nawet 80% dofinansowania na szkolenia z nowym projektem PARP. Sprawdź ofertę szkoleń DIMAQ i weź udział!

08/16/2021
Celem programu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora marketingu w obszarze rozwoju kompetencji, a dofinansowanie sięga nawet 80%.

Komunikacja marketingowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej dynamicznie zmieniającym się sektorem, warunkujących rozwój polskiej gospodarki. Określany jest „barometrem gospodarki”, a dynamika jego rozwoju odzwierciedla kondycję innych branż. Jak pokazuje cykliczne badanie IAB AdEx, służące do mierzenia wydatków na reklamę internetową, rok 2020 zakończył się dla rynku reklamy cyfrowej kolejnym wzrostem wartości oraz złamaniem magicznej granicy – pierwszy raz w historii wydatki przekroczyły 5 miliardów złotych. Dane rynkowe pokazują, że cały rynek reklamy skurczył się, a większość formatów zanotowała spadki. Ten trend przełamuje digital, który jest bezapelacyjnym zwycięzcą minionego roku. Tymczasem badania wskazują na brak wystarczających kompetencji digitalowych u pracowników sektora i trudności z ich pozyskaniem na rynku. Raport wydany w marcu 2020 przez IAB Polska („Kapitał Ludzki w SKM, edycja 2019) wskazuje, że najwięcej  pracowników (76%) było rekrutowanych do obszaru marketingu online, a największym wyzwaniem dla rekruterów był brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych kandydatów na rynku (78% odpowiedzi). Dodatkowo, aż 35% kandydatów nieprawidłowo oceniała swoje kompetencje.

 W odpowiedzi na potrzeby rynku, PARP uruchomił nowy projekt Kompetencje dla sektorów 2, w ramach którego przedsiębiorstwa działające w sektorze komunikacji marketingowej mogą pozyskać dofinansowanie na szkolenia. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 17 000,00 zł netto z wkładem własnym na przedsiębiorstwo i 8 500,00 zł netto z wkładem własnym na pracownika.

Nowe szkolenia dotyczą szerokiego spektrum wiedzy z marketingu online, a ich celem jest specjalizacja w określonym, wąskim zakresie wiedzy i umiejętności.

Na co i jakiej wielkości dofinansowanie można uzyskać?

Dofinansowaniem w wysokości do 80% objęte są szkolenia spełniające kryteria zdefiniowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Dotyczą one szerokiego spektrum wiedzy z marketingu online, a ich celem jest specjalizacja w określonym, wąskim zakresie wiedzy i umiejętności. W naszej ofercie znalazło się kilkanaście szkoleń biorących udział w projekcie.

Lista szkoleń objęta dofinansowaniem:

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia z e-marketingu?

 Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorstwa spełniające poniższe warunki:

  • osoby samozatrudnione
  • mikro przedsiębiorstwa: liczba personelu < 10, roczny obrót/ roczna suma bilansowa ≤ 2 mln euro
  • małe przedsiębiorstwa: liczba personelu < 50, roczny obrót/ roczna suma bilansowa ≤ 10 mln euro
  • średnie przedsiębiorstwa: liczba personelu < 250, roczny obrót ≤ 50 mln euro

W/w przedsiębiorstwa w swojej działalności muszą mieć wpisane co najmniej jeden z poniższych kodów PKD (lub podklas):

  • 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
  • 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
  • 73.1 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

    Wymagane jest również również, by przedsiębiorstwa spełniały warunki możliwości uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Jak zdobyć dofinansowanie
na szkolenie?

Aby pozyskać dofinansowanie, trzeba spełnić formalności wymagane przez operatora środków. UWAGA – naszym klientom bezpłatnie pomagamy w całej procedurze uzyskania dofinansowania.
Wystarczy wypełnić
 TEN FORMULARZ (ważne, by wypełnić wszystkie pola obowiązkowe) i odesłać na adres kontakt@dimaq.eu, a nasi konsultanci przeprowadzą Cię przez cały proces.

Czytaj także

Weź udział w dziesiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Weź udział w dziesiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Ruszyło coroczne badanie „Attitudes to Programmatic Advertising Survey 2024” – to dziesiąta edycja tego badania prowadzonego przez IAB Europe. Do wypełnienia krótkiej ankiety zapraszamy wszystkich uczestników ekosystemu reklamy programmatic. Termin upływa 26 lipca 2024 r.